Divadlo Járy Cimrmana

První a druhé Olympijské hry

Drabble: 

"Málo známou skutečností je, že se Cimrman při svém výzkumu dilatace času v Řecku (všiml si, že v řeckých kavárnách plyne čas pomaleji) zúčastnil také prvních Olympijských her v Aténách. Zvolil si disciplínu nejtěžší, tedy Maratonský běh.
Během osmnáctého kilometru ho ovšem osvítil nápad k problému s línavostí kamerunských ovcí, se kterým ho seznámil jeho dobrý přítel Emil Holub. Stopl si proto projíždějící vůz se senem a vydal se na cestu do Afriky.
Maraton úspěšně dokončil na pařížské Olympiádě, ovšem vlivem poruchy na vzducholodi dorazil pozdě na start i do cíle. Nevyhrál sice, ale alespoň se stal nejposlednějším z posledních."

Obrázek uživatele Rebelka

Pro šafrán a trochu toho zázvoru

Drabble: 

Růženka si odfrkla. Jak se dalo čekat, trh byl plný zeleniny a slepic... ale žádný šafrán ani zázvor. To bude muset putovat daleko na jih jako minule. Zase měsíc v prdeli!
Navíc jí nebylo jasné, k čemu to dědeček potřebuje. Do uzenek se šafrán ani zázvor nedává a do piva taky ne. Nic jiného v hospůdce neměli.
Kdyby byla podezíravá, myslela by si, že se jí zbavuje pokaždé, když do hospůdky přijede nějaký mladík. Jako by mu vadil její ostrý jazyk, silné paže, které rozpůlí poleno jedním švihem sekery, nebo ta bradavice na nose... Ale to by dědeček přece neudělal!

Obrázek uživatele L.P.Hans

Vražda v obrazárně

Drabble: 

“Vrah využil rekonstrukce a vnikl dovnitř touto dírou.”
Inspektor Trachta poukázal na stopy zřetelně viditelné v cementovém prachu.
“Prošel tímto pokojem. Za mnou, Hlaváčku!”
Inspektor proběhl dveřmi.
“Došel až sem, do obrazárny. Jeho cílem byla loupež obrazů, ale netušil, že tu potká naši oběť.”
Inspektor naznačil plíživý pohyb a zastavil se nad křídovým obrysem.
“Připlížil se za oběť a bacil ji do hlavy půlkou cihly v ponožce.”
Rozhlédl se a spatřil čerstvě zazděný výklenek.
“Ale, co to tady máme? Dláto, Hlaváčku!”
O chvilku později inspektor vyndal pár cihel a odhalil dutinu.
“A tady máme inspektora Klečku. Chlapci, odneste si ho!”

Obrázek uživatele a.j.rimmer

Nový díl Pokroků Cimrmanologie

Úvodní poznámka: 

Nahrazuji téma "Sázka na smrt" z 18. 4. 2020.

Drabble: 

Začátek dvacátého století strávil Jára Cimrman v pojizerské vesničce Liptákov, zejména v místním hostinci U Sirotků, kde jej zaměstnával problém získávání peněz za účelem nákupu točených nápojů. Vedle obecně známých pokusů o jeho vyřešení jsme se nyní z objevených pamětí starosty obce dozvěděli o tom zdaleka nejúspěšnějším.

Často se sázející štamgasti Cimrmana inspirovali k založení Liptákovské Sázkárny . Podle hesla "Jedinými životními jistotami jsou daně a smrt", které Cimrman vyslovil nezávisle na americkém státníkovi B. Franklinovi, nechával spoluobčany "sázet na smrt" a vynalezl tak životní pojištění. Po roce úspěšného výběru pojistného mu však byla na anonymní udání živnost rakouskými úřady znemožněna.

Závěrečná poznámka: 

Drabble volně navazuje na část semináře ke hře Posel z Liptákova.

Obrázek uživatele Eso Rimmerová

Úskalí literárního restaurátorství

Úvodní poznámka: 

Tak tohle "libové" téma mě inspirovalo téměř okamžitě, a to dokonce k dalšímu z mých oblíbených fandomů, který jsem ještě letos nepsala. ;-)

Drabble: 

V duchu hesla „Pod svícnem je největší tma“ ukryl spisovatelův přítel Josef Pšenička rukopis Cimrmanovy satirické hry Rytíř Slavoj do archivu tajné policie. Bohužel však do oddílu určeného ke skartaci. Přestože tužka, kterou mistr zapomněl v deskách, zabránila nejhoršímu, dochovaly se z díla jen útržky. Ty pak náš rakouský kolega cimrmanolog, profesor Fiedler, zcela dezinterpretoval. Nejsa si vědom známého faktu, že Cimrmanův psací stroj měl poškozené kladívko pro písmeno D, nechal ve své rekonstrukci hrdinu bojovat se „strašlivým rakem“ a nezarazily ho ani výrazy jako „splynutí uší“. Raději pak ani nezmiňovat jeho zkomolení věty: „Slavoj na vraníku dojel princeznina koně“.

Obrázek uživatele Carmen

Jak Cimrman neotužoval

Drabble: 

Málo se ví, že Cimrman rovněž patřil mezi vášnivé české otužilce, neboť věřil, že bacil je možno zimou vypudit a třesavkou ho vyklepat. Pravda, dnešní medicína by měla jisté námitky, avšak v jádru byla myšlenka správná. Zkostnatělé mocnářství však, jako obvykle, Cimrmanovy snahy podrývalo.
Cimrmanův první sraz otužilců z řad členů SUPU zůstal i posledním. Byl totiž dramaticky rozehnán předem, na základě zvacího letáku. Jak Cimrman později píše:
„Skutečně už lži ouřednické neznají mezí. Prý jest ,koupání na Adama' zhola nepřípustné a nemravné, avšak ať bádám, jak chci, nenašel jsem nikde informaci, že by koupání v čase vánočním bylo zakázáno!“

Obrázek uživatele kytka

Co zjistil rytíř Šlupka

Úvodní poznámka: 

Hra Blaník

Nesoutěžní

Drabble: 

Rytíř Hynek: Tak co jsi v hospodě zjistil, Šlupko? Je národu zle? Máme z Blaníku vyjet na pomoc?

Šlupka: Nebudeš tomu věřit, pane přednosto, hospoda je zavřená.

Hlas z cely: Tak to JE zle.

Hynek: A jiná krčma?

Šlupka: Všechny hospody zavřeli. Vynalezli takové okénko, kterým ti pivo v papírovém korbelíku podají.

Hlas: Okýnko, to není nic nového! To jsme mívali po prohýřené noci taky...

Hynek: A potřebují tedy naši pomoc?

Šlupka: Nevím, slyšel jsem, že to přitáhli z Itálie a z Rakous, ale žádný vojsko jsem neviděl. A prý mor...

Hlas z cely: Správně! Mor ho! Ktož sú boží...

Fotografie

Drabble: 

Na fotografii objevené v pozůstalosti posledního vídeňského ledaře se dle zjištění docenta Weigela nachází vítězné družstvo cimrmanovy soutěže Zpívá celá cela, oktet polopolitických vězňů Osmerka. Na snímku je též zachycen Cimrmanův levý palec, měl ho toho času v dlaze po nepovedeném pokusu imitovat velký koncertní buben o kuchyňský vývařovní kotel, a proto ho nemohl při pořizování fotografie pokrčit.
Zajímavý je také mukl číslo 348765 na fotce úplně vpravo. Jedná se s nejmenší pravděpodobností o člena rozsáhlého klanu Straussů. Ovšem toto se nám nepodařilo ověřit, jediným zdrojem je kniha sepsaná vídeňským anticmrmanologem profesorem Fiedlerem, který se, jak známo, dost často mýlí.

Obrázek uživatele Keneu

Riziko četby starých knih

Drabble: 

Otec se díval do tmy. Bál se usnout, bál se sáhnout po knize, protože právě ona byla toho příčinou. Měl by je vyházet. Proč tou svojí hlavou tolik dřel, když mu teď nedá ani vyspat?
Myšlenka na zničení jeho papírových tyranek mu umožnila uklidnit se a usnout.
Noční můra se rozběhla dále.
Štrajchpudlík Karel kráčí spolu s ostatními dělníky do práce. Náhle zakopne a padá. Všichni kolem se notně smějí, jeden z dělníků volá: „Držkopád!“
A opravdu! Karlovo břicho je po pádu otevřené, vnitřnosti potrhané a na dlažbu se sypou dršťky.

Otec procitl a šel ty zaprůdušené knížky rovnou spálit.

Obrázek uživatele Elet

Školní jídelna

Úvodní poznámka: 

Snad génius promine, že jsem se nechala inspirovat.

Drabble: 

Má školní jídelno se stolem dřevěným,
k tobě jsem chodila s každičkým trápením.
K tobě jsem chodila pokaždé na oběd,
k radosti žaludku, k radosti mých střev.

Vždy jsem se těšila na modré židličky,
na cinkot sklenice, lžíce i vidličky.
Na tác jsem skládala tvoje dary,
pro ně jsem stála nekonečné řady.

Koprovka, svíčková, hlavně rajská,
to byla vždycky na jistotu sázka.
Upečené, zapečené, uvařené, smažené,
přímo skvěle kořeněné, tak akorát solené.

Dnes školní jídelna dávno již pod drnem,
kdesi se schovává, prý že před covidem.
Má školní jídelno se stolem dřevěným,
jak se ti, poklade, jak se ti odměním?

Obrázek uživatele Keneu

Dlouhá léta utrpení

Drabble: 

vědeckofantastická scénka o nekonečném čekání
napsala Jenny Suk, dramatická spisovatelka a sufražetka

[vstoupí cestovatelka časem HELGA]
HELGA: Už?
HLAS: Ještě ne!
[HELGA odejde]

[vstoupí cestovatelka časem HELGA]
HELGA: Už?
HLAS: Ještě ne!
[HELGA odejde]

[vstoupí cestovatelka časem HELGA]
HELGA: Už?
HLAS: Ještě ne!
[HELGA odejde]

[vstoupí cestovatelka časem HELGA]
HELGA: Už?
HLAS: Ještě ne!
[HELGA odejde]

[vstoupí cestovatelka časem HELGA]
HELGA: Už?
HLAS: Ještě ne!
[HELGA odejde]

[vstoupí cestovatelka časem HELGA]
HELGA: Už?
HLAS: Ještě ne!
[HELGA odejde]

[vstoupí cestovatelka časem HELGA]
HELGA: Už?
HLAS: Už! Helgo Signýdóttir z Islandu, čeští novináři konečně přestali počešťovat a mrzačit příjmení zahraničních osobností!

Závěrečná poznámka: 

více k islandským jménům
matčino jméno Signý znamená nové vítězství

Obrázek uživatele Dr. HaDr

Smrkáme-li, mrkáme.

Drabble: 

Časový úsek, během kterého člověk vypouští hlen otvorem nosním do látkového - dnes již papírového - kapesníku, se nazývá smrkání. Cimrman si dovolil upozornit, že během údajného smrkání člověk zároveň vykonává další pro člověka důležitou činnost, a to pravidelné zvlhčování bulvy oka očními víčky, tzv. mrkání. Cimrman se proto rozhodl, že je nezbytné, učinit tento termín archaickým a představil společnosti nový slovní obrat - mrk smrk.
Nebudeme si nic nalhávat, nový termín se nijak výrazně neuchytil. Citovat zde můžeme jeden z Cimrmanovi příchozích telegramů: “Drahý pane Cimrmane, ráda bych tímto vyjádřila nesouhlas s Vaším termínem mrk smrk, s velkou obtíží se skloňuje. Marta”

O rozvoji a nástrahách telegrafie

Drabble: 

Cimrman byl příznivcem pokroku, měl tedy v oblibě i telegraf. Na svých výpravách do neprobádaných oblastí se jej snažil všude zavádět (teprve vynález bezdrátové telegrafie jeho hřbetu, na kterém vláčel drát, v mnohém ulehčil).
Rychlá depeše ze subsaharské Afriky „sos sosaky“ (než padl v horečkách, stačil nadějného negramotného telegrafistu zaučit jen zčásti) mu dokonce zachránila život: od přátel z Prahy včas dorazila zásilka antimalarik a moskytiér.
Ne vždy se ovšem jeho zprávy setkaly s pochopením. Když si později za svého pobytu ve Vídni postěžoval „bojuji tady se samymi sosaky“, tak se místo očekávaného povzbuzení musel spokojit opět se zásilkou chininu.

Život plný zvratů

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

No nic.

Drabble: 

Jako malý svou matku znal. Kojila ho, starala se o něj. Otce neznal.
Najednou přišel On a všechno se změnilo. Staral se o něj, vychovával ho (úplně jinak), ale jeho matkou nebyl. Možná otcem, ale prý ne tak úplně.
Pak přišli Oni a odvedli ho. Nebyli jeho rodiče, ale slibovali mu, že najdou otce.
Najednou mu ukázali toho správného otce. Dokonce i matku. Matka vypadala spíš jako otec, ale to dělala asi jen ta druhá srst, co měla na sobě.
Chtěla, aby šel k ní, ale pořád odcházela.
Tak si prohlédl otce. A to jím tak otřáslo, že konečně promluvil.

Závěrečná poznámka: 

Nicméně na nikoho z nich nezapomněl, když ho hned v prvním kole zvolili předsedou vlády.

Neviditelný fandom: 
Obrázek uživatele hidden_lemur

V utajení

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Z posledních sil.:D Díky za pochop.

Nahrazuji Téma č.17 - Přísně tajné!

Drabble: 

Vlastně to celé byla tak hloupá náhoda! Když vyšla na mýtinu, ten snaživý blbec už tam stál a projevoval podezřelý zájem o obsah jejího košíčku. Ještě to celé pokazí, pomyslela si znepokojeně Kuncová a přešlápla, protože ty křápy na nohou dřely jako čert.
"Jen pár bylinek, panáčku," zakrákorala medově.
"Á, lopucha," zaradoval se, "a celá popsaná neviditelným písmem, vida, vida..."
Vturánu se tam objevili četníci, otrhali jí falešné bradavice a spiknutí šlo do kopru.
"Nebojte, Kuncová," volal za ní ten trouba, "Napíšu o vás hru!"
No co, povzdechla si agentka. Změna je život. Hajnýmu holt napíše, že je na malinách.

Neviditelný fandom: 
Obrázek uživatele Keneu

Kterak Smil smilnil a s kým

Úvodní poznámka: 

jsem vymletější a vymletější

Drabble: 

Že jednou za uherský rok přijde přednostu kanceláře navštívit jeskyňka s jejich dcerou, to se k vám asi doneslo. Ale nevíte, kdo jednou za sto let navštěvuje rytíře Smila.

Etymologická vsuvka: píše se to s měkkým, což by Chvojka jako učitel dějepisu měl vědět. Smil Flaška z Pardubic nebyl žádný ořezávátko. To jméno znamená zbožný, o čemž mám pochyby já, Jaroslav Vrchlický i Smilův návštěvník. Protože k tomu jménu mnohem lépe pasuje slovo smilstvo.

Takže ten návštěvník. Jednou za sto let odvolá všechno zachraňování světa, focení pro charitativní kalendáře a flirtování s kýmkoli a čímkoli a se Smilem celou noc...

Závěrečná poznámka: 

A vy jste věděli, že Jaroslav Vrchlický napsal erotickou báseň, která by přiměla zrudnout i Jacka Harknesse? Jmenuje se to Rytíř Smil, je to na internetech, ale odkaz vám nedám, protože jsem slušné děvče. Občas.

Neviditelný fandom: 
Obrázek uživatele Eso Rimmerová

Univerzální vyprošťovák

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Sesmoleno a uploadováno uprostřed noci - nemohla jsem riskovat, že když mám jednou nápad, tak mě s ním někdo předběhne. :-D

Drabble: 

„Ten, koho jsi viděla, jsem nebyl já, ale zlé dvojče bratrance švagra mého strýce,“ vysvětloval hlavní hrdina.
„To tedy znamená, že můj syn je ve skutečnosti zároveň můj dědeček!“ hořekovala hrdinka.
„Co to je za nesmysl?“ ozvalo se z hlediště.
„A za tohle jsem dal tři krejcary?“ přidal se další hlas. „Chci vrátit peníze!“
Na jeviště přilétl půllitr.
Herci se začali potácet s různými součástmi scény v rukou. „To je strašný vichr z hor,“ zvolal představitel hlavní role. „Vrací se jednou za sto let!“
„Spíš každých sto hodin,“ zabručel za oponou nápověda Standa Křeček, zatímco dál předával první kusy kulis.

Neviditelný fandom: 

Zabijacka

Drabble: 

"Musime se dohodnout, kdo to udela. A to hned."
"Ja ti nevim, nacelniku, to bude tezke rozhodovani. A Varel sam to udelat nechce."
"Vim o tom. Ale nekdo to udelat musi. Prinejhorsim budeme hlasovat."
"O cem budeme hlasovat, nacelniku?"
"Ale o nicem, Varle."
"At to udela tady pomocny ucitel, ma k tomu nejvetsi predpoklady. Urcite si ze skoly pamatuje, jak na to."
"No dovolte? Teoreticke znalosti bych mel, ale takhle v praxi... To ne."
"Ja to taky delat nemuzu, ja jak vidim krev, tak omdlivam."
"No tak to budeme muset zase pozadat primitiva. Prosim te, Varle, naporcoval bys tu husu?"

Závěrečná poznámka: 

Cekali jste, ze bude po Varlovi, co? :D

Obrázek uživatele Evangelista biolog

Co o tom víte?

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Právě tak trochu trpím na rodinném setkání (celkem věrný obraz podává toto: http://www.sosaci.net/node/35840) a opět nestíhám. Bjb, bohužel.

Drabble: 

Učitel vstupuje do třídy. Kromě jeho kroků je naprosté ticho. Muž se s hlubokým vydechnutím opře o židli za katedrou.
Pohlédne na chlapce: „Posaďte se. No? Co nám povíme? Zase mlčíme jako hrob!“
Kantor si založí ruce za zády a přejde ode zdi ke zdi.
Znovu upře pohled do plných lavic: „Hošek? Co o tom víte? Nic? Co Veškrna? Morávek? Jech? Budil?“
„Tady nikdo nic neví. Najednou nikdo nic neví!“ začíná být učitel naštvaný.
„Sedm let tu třídní knihu hledáme! Sedm! Tady už přestává všechna legrace, chlapci!"
Sedá si na židli, zjevně úplně rudý vzteky: „Jak chcete. Času máme dost.“

Neviditelný fandom: 

Cileny upadek

Drabble: 

"Ja bych chtel tak napsat neco na tema, jak se hrouti infrastruktura. Rozumite, jak se neco rozpadne."

"Premyslis nad stavem nasich silnic nebo stavu naseho hospodarstvi?"

"Kluci, chybi nam dopsat jeste konec toho scenare, nerozjizdejte zas neco jinyho."

"Kdyz nam uz to nemysli, Lado, dneska uz jsme vycerpani."

"No jak chcete, ale az bude pred terminem a vy budete plakat jak nestihate, rameno vam nenabidnu. Ani kapesnik. Vcera se mi totiz roztrh."

"Hele a co teda udelat seminar o tom, jak tu vsechno upada?"

"Treba mosty, vid, protoze je sezrala rez."

"Nebo cervotoc, ten by Jarovi poslouzil k odlehceni konstrukce."

Závěrečná poznámka: 

Dobre mu poslouzil. Bohuzel, pak to vsechno spadlo. :D

Obrázek uživatele kytka

Unikátní zápis v liptákovské kronice

Úvodní poznámka: 

Pozdě, ale přece.
Nesoutěžní.

Drabble: 

Profesor Weinbach se domnívá, že Cimrman měl pověst mrzutého podivína. Usuzuje tak ze zápisu v liptákovské kronice, kde se píše, cituji: "Cimrman je starý pavouk. Celé dny spřádá své sítě."

Přátelé, toto je samozřejmě naprostý omyl.

Tento unikátní zápis je dokladem o vývoji dalšího Cimrmanova vynálezu: lapací sítě z pevných lan, určené pro záchranu aeroplánů pilotovaných aviatiky v zácviku. Slovo pavouk použil tedy kronikář s jistou nadsázkou, nicméně obdivně.

Pavouk byl zároveň méně známým akademickým titulem: Profesor akademických věd ouplně kvalifikovaný. Nižším stupněm byl Kavka: Kandidát akademických věd kvalifikovaný akompletně.

Zda měl Cimrman nárok na titul Pavouk, je předmětem výzkumu.

Tak jak se to bude jmenovat?

Drabble: 

"Tak jak se to teda bude jmenovat? Kluci, tlaci nas cas."

"Ja bych to nazval PAvedecke Vypraveni O Uzitecnych Kravinach. PaVOUK. Rozumite?"

"Ja ti nevim. To je takovy dost kratky. Ta zkratka nam prijde vtipna, ale zaroven ma takovy jako hanlivy vyraz."

"Mne se PAVOUK libi, ale chtel bych tam nejak zakomponovat, ze budeme jako vysilat z vecerni kavarny. Kavarna U Pavouka?"

"Hele ale do vecernich kavaren chodi uz jen damy nad hrobem. Potrebujem, aby to melo smrnc. Predem zamitam vsechny kavarny a cukrarny. Potrebujeme misto, kam by si sel posedet uplne kazdy."

"A co treba Nealkoholicka vinarna U Pavouka?"

Závěrečná poznámka: 

Presne takhle to tenkrat bylo. :)

Obrázek uživatele Blueberry Lady

Gusta

Drabble: 

Když přijel do Rotterdamu, stával se často terčem posměšků. Nikdo o něm nikdy neslyšel, smáli se jeho podsadité postavě, nadávali mu do zběhů. A když o sobě hrdě tvrdil, že je Čech, jenom přilil olej do ohně.
Prázdný svalovec z neznáma.
Když ovšem došlo na zápas, museli pochvalně mručet i největší posměváčci. Neznámý řeznický učeň odnikud vyhrál mistrovství Evropy.
Jel domů jako šampion, ale zjistil, že ani doma na něj nečeká přívětivá náruč. Jeho místo mezitím nabídli mladému Němci. Celý zklamaný opustil Brno.
Štěstí se na něj usmálo až po roce, kdy mu bratránek Varel dohodil práci řezníka v Litovli.

Závěrečná poznámka: 

Gustav Frištenský to v počátcích své kariéry neměl lehké, ještě, že měl laskavého bratrance Varla Frištenského. :-)

Neviditelný fandom: 
Obrázek uživatele Keneu

Poštovní holub Sitno-Blaník

Drabble: 

Svatému Václavovi, hora Blaník, Česká republika
31. března 2019

Nazdar Václave!

Tak co, jak válčíte? Promiň, mám ten fór prostě rád a vždycky si Tě, pacifistu pošahanýho, představuju, jak se šklebíš. Ale u nás je to nemlich to samý. Jednou za sedm let pošlu bráchu nahoru, on si zadeklamuje to svoje „Už?“ a máme zase pokoj.
Někteří rytíři si už pár set let stěžují na klouby, tak jsme si posedali na řitě. I tu pípu jsme nainstalovali, jak jsi nám poradil. Takže klid na všech frontách, jen aby nám to vydrželo.
Tvůj
Budimír, pivničný majster sitnianský

PS: Čaputová. Závidíš, co?

Obrázek uživatele Keneu

Žábova témata k rozhovoru

Drabble: 

Já, doktor Žába, velitel české expedice do nitra afrického kontinentu, vydávám k dnešnímu dni seznam povolených témat k rozhovoru. Důvodem k tomuto opatření je ztráta koncentrace členů výpravy. Místo zájmu o výzkumné cíle naší výpravy se někteří z nás shlukují u vodopádu a probírají své zážitky z koulování, sáňkování a bruslení. Bratr otec Cyril Metoděj dosáhl všeobecné obliby svým hodinovým vyprávěním o tom, jak se pod ním při bruslení probořil led.
Témata
Pondělí: Teplo jako základ vzniku civilizací
Úterý: Sluncem a stínem od Sládka
Středa: Velbloudi
Čtvrtek: Sopečná činnost
Pátek: Horečka omladnic
Sobota: Žně a dožínky
Neděle: Upálení Jana Husa

V zájmu zdravé mysli

Fandom: 
Drabble: 

Měli ty rozhovory velice rádi, to si uvědomoval. Sám to ostatně necítil jinak. Vyprávění o známých místech, příjemných zážitcích, to přece zahřeje v duši. Některé vzpomínky obzvlášť. A tak to nějakou dobu nejen toleroval, ale i podporoval.
Jenže časem změnil názor. Možná ty hřejivé vzpomínky spíš demotivují. Připomínají všechno, co je momentálně nedosažitelné, a o to horší je potom čelit mrazivé realitě.
A tak se jednoho rána k tomu nepopulárnímu opatření odhodlal. Vydal okamžitý zákaz rozhovorů o čemkoli, co souvisí s teplem, horkem, ohněm, prostě vším obdobným. A místo toho začal určovat povolená témata hovoru, která pro ně byla aktuálnější.

Neviditelný fandom: 
Obrázek uživatele kytka

Cimrman ve světě pláště a dýky

Drabble: 

Prakticky neznámou kapitolou v životě Járy Cimrmana je jeho práce v tajných službách. Cimrman dosáhl ve špionáži takového mistrovství, že je takřka nemožné zjistit o této části jeho života nějaké informace.

Zdá se, že byl nikoliv pouze dvojitým agentem, neboli jak my říkáme dvojákem, ale nejméně čtverákem. Profesor Weinbach dokonce tvrdí, že byl Cimrman dvanácterák, to však považujeme za přehnané.

Používal řadu krycích jmen, například Vídeňák nebo agent Chodec (neplést s Aragornem), a byl známý jako mistr převleků. Vídeňské ministerstvo zahraničí například infiltroval jako náčelník Pygmejů a při cestě na Siam ve službách britské koruny použil krytí jako siamské dvojče.

Obrázek uživatele Eso Rimmerová

Klidný večer

Fandom: 
Drabble: 

Seděla u kamínek, která se už pár měsíců neohřála, a pod jejíma rukama s tichým klepáním jehlic rostla vlněná ponožka. Její manžel mezitím pod rozsvícenou žárovkou pečlivě stříhal šedý tvíd. Na stěně tikaly hodiny, kolem světla bzučela moucha a z vedlejší místnosti se tlumeně ozývalo pochrupování jejího tchána. Pootevřeným oknem do pokoje pronikal pach okurkového láku ze sousedního bytu. Tu začaly bít zvony na věži nejbližšího kostela. Čtyři údery menšího zvonu, po kterých se začal ozývat ten větší.
…šestá, sedmá, osmá, devátá, desátá. Deset hodin a žárovka pořád svítí. Povzdechla si. František Křižík má na dnešní večer zřejmě jiné plány.

Neviditelný fandom: 

Óda na chrabrost

Fandom: 
Drabble: 

Na mýtině v temném lese
byvše ztichlí, helemese!

Když nás obr přivítal,
div nás vítr odvíval.

S kalhotami v výšce stromů,
báli jsme se, u sta hromů!

Pro princeznin jasný zrak
čekali jsme na zázrak.

Když má člověk hlavu chytrou,
vymyslí past nepochybnou.

Získat prsten šlo dost levně,
ač na prstě seděl pevně.

Ó tak zbrklý kdyby nebyl,
nikdo z nás by tu již nebyl.

Se Stáňou chtěl, hlupák, hnízdit,
naši říši tváří hyzdit.

Lest ta se nám podařila,
síla mysli zvítězila.

V ten mžik co se rozplakal
sílu ztratil, vrávoral.

Nakonec s mohutným břink,
bylo po něm, konec, cink!

Závěrečná poznámka: 

Tento hymnus velebí chytrost panovníka a jeho družiny. Tak. :D

Neviditelný fandom: 

Není divák jako divák

Fandom: 
Drabble: 

-generálka-

"Tak pánové, soustředíme se. Kam se nám zase poděl pan ředitel? Aha, na cigárko. Vyčkáme, nebo jedeme dál bez něj?"
"Už jsem tady, můžeme pokračovat. Takže Zdeňku, vezmeme to od strany 11, tím: No tak žáci, slyšeli jsme ústy pana ředitele..., a já pak navážu."

-probíhá dialog-

"Ty, Láďo, mně se zdá, že tam furt něco přeskakuješ. Něco tam je před Veškrnou."
"Opravdu?"
"No jo, přeci: debil, blbeček, debil, blbeček, akorát támhle vzadu, to je jediná výjimka, sedí dva blbečkové... Jinak dál už to známe."

-ze zadní řady-

"Tak jestli vám tak vadí, že posloucháme, my zas můžeme jít!"

Neviditelný fandom: 

Stránky

-A A +A