Star Wars

Obrázek uživatele Lady Vader

Mrtvý brouk

Darth Vader sledoval záblesky doznívající vesmírné bitvy.
Kradmo se k němu plížil admirál Piett.
„Admirále?!“
Vader se otočil, málem Pietta smetl.
„Pane, hlášení.“
„Hlaste jen to, co nevím!“ zaburácel Vader.
Piett vykulil oči.
Zbledl. Zrudl. Zezelenal.
Hrdlo mu sevřel neviditelný spár.
Bitva nedopadla nejlépe.
„Velmi jste mne zklamal, admirále!“
Piettovi se dýchalo stále hůř.
Už sípal hlasitěji než Vader.
Omluvy jsou marné.
Slova zbytečná.
Nezbývá než osvědčená taktika mrtvého brouka.
Zvažoval, že krovky na zem hodí, když vtom Vader zavrčel: „Nezklamte mne podruhé, admirále.“
Piett ulehčeně sledoval, jak Vader odchází.
Tohle bylo hodně zlé.
Myslel, že nastala jeho poslední hodinka.

Fandom: 
Rok: 
2010
Obrázek uživatele Lady Vader

Divný patron

Fandom: Star Wars (crossover "Historie")

„Kdo to je?“
„Spad mi z nebe přímo do stohu,“ vykládal sedlák.
Farář se pokřižoval, lékárník protáhl obličej.
Starosta mlčel.
Pány z městečka na francouzském venkově sevřela tíseň.
Tiše přemítali nad potlučeným chlapem v kombinéze vojáka Povstalecké aliance.
Netušili, že na opačném konci vesmíru poškozený hyperdrive poslal pilota jinam než stíhačku.
„Pane lékárníku, vezměte ho k sobě,“ rozhodl starosta.
„Divný patron,“ vykládal o pár týdnů později lékárník. „Nemluví. Zaraženě kouká. Začal kamarádit s Daguerrem.“
„S tím malířem?“ podivil se starosta.
„Kradou mi v apatyce chemikálie. Ten chlap učí Daguerra dělat takové zvláštní obrázky. Naše Madeleine je na nich jako živá.“

Rok: 
2010
Obrázek uživatele Lady Vader

Vzkříšení

Padal.
Tělem narážel do stěn bezedné šachty.
Smrt byla neodvratná.
Ale on byl připraven.
Duch opustil tělo dříve, než se roztříštilo o netečný kov.
Osvobozen od hmoty překlenul prostor i čas.
V jádru galaxie, na světě jménem Byss, splynul s novým tělem.
S dávno nachystaným vlastním klonem.
Víčka zavřených očí se pohnula.
Znovuzrozený Palpatin se pousmál.
Potěšeně si prohlédl nové tělo.
Nebylo vysílenou schránkou starce.
Bylo tělem muže v plné síle.
Vstal.
Pokynul věrným, kteří přihlíželi jeho zmrtvýchvstání.
„Císař žije!“ splynulo jim ze rtů.
Připravený obnovit zdeptané Impérium.
Pomstít Vaderovu sebevražednou vzpouru.
Císař Palpatin je věčný.
Stejně jako Galaktická říše.

Fandom: 
Rok: 
2010
Obrázek uživatele Lady Vader

Zrození Darth Vadera

„Zabil jsi Padmé,“ řekl Palpatin.
„Nééé!“ zoufalý výkřik oblétl galaxii.
Ztratil vše, co miloval a ctil.
Pomohl zničit starý svět.
Prošel strašlivou proměnou.
Snažil se vzpamatovat, prohlédl si sám sebe.
Ale byl to vůbec on?
Ta sípající zrůda závislá na funkčním obleku s dýchací maskou?
Zrak není zrakem.
Chůze není chůzí.
Dech není dechem.
Bolest je všudypřítomná.
Již nikdy se nebude cítit jako člověk.
Je navždy uvězněn ve vlastním znetvořeném těle.
Ale žít prostě musí.
Anakin Skywalker je mrtvý.
Zrodil se Darth Vader.
Dveře laboratoře, kde vznikl, se otevřely.
Zaváhal, přesto se neohlédl.
Nejistě vykročil do prázdnoty své nové existence.

Fandom: 
Rok: 
2010
Obrázek uživatele Lady Vader

Dědic Impéria

Coruscant byl zaraženě tichý.
Nedělním ránem to nebylo.
„Císař je mrtvý, Vader také,“ mumlal vezír Sate Pestage.
Neuvěřitelné!
Zdáli se být věční.
Ysanne Isard, ředitelka Imperiální rozvědky, pokrčila rameny: „Komu to vadí?“
„Myslel jsem, že vy a císař ...“
„Minulost. Teď jsme my dva.“
Pěstěnou rukou stiskla jeho kostnatý pařát.
V mnohém byl císařovi podobný. Ačkoli „Palpatinem“ nikdy nebude.
„Jste vládce Impéria, já jeho bezpečí,“ zašeptala. „Ochráním trůn i vás.“
„Ochránit a prahnout jsou synonyma?“ pomyslel si hořce.
Myslel na totéž, když mu kat pro velezradu lámal vaz.
Napřed její otec, teď on.
Impérium pokorně sklonilo hlavu: „Co poroučíš, má paní?“

Fandom: 
Rok: 
2010
Obrázek uživatele Lady Vader

Šťastný Nový rok

Byl čas Novoročních oslav.
Ohňostrojů a veřejných poprav odpůrců Impéria.
„Kolik je odsouzených?“ těšil se Palpatin.
„Čtrnáct,“ zahučel Vader.
„Pouze čtrnáct?“
Císař byl zklamán. „Chci jich sedmnáct.“
„Proč sedmnáct?“
„Jednička symbolizuje úspěch, sedmička schopnost vidět skryté.
Dohromady dávají nezničitelnou Sílu. Sežeň ještě tři!“
„Kde je mám vzít? Oslava začíná.“
„Však ty si poradíš,“ zavrněl Palpatin.
Tři chlapi seděli na terase hospody v centru Coruscantu.
Smáli se a halasili, z popravy jim nic neunikne.
Nedaleko zastavil vojenský transportér.
Chlapy v hospodě obstoupili vojáci.
Doprovázel je sithský lord.
„Pánové, následujte mne!“
Nad městem zazářil ohňostroj.
Netušili, jak skvělý výhled budou letos mít.

Fandom: 
Rok: 
2010
Obrázek uživatele Rebelka

Mimořádná schůze

Fandom: Je dokonale zřejmý
____________________________________

„Soudruzi, ticho prosím!“ Zahulákala Leia.
Obrátily se na ni dva páry očí.
„Svolávám mimořádnou schůzi. Situace je neúnosná.“
„Máš pravdu,“ Souhlasil Obi-Wan. „To věčné ťukání by se jim trpět nemělo.“
„Nejdřív to bylo vcelku zábavné, ale co je moc, to je moc.“
„Souhlasím, Leio. Musíme něco udělat.“
„Navrhuji provést rozkaz šedesát šest,“ ozval se Palpatin, který byl delší dobu potichu.
„Ale dej pokoj, prosím tě.“
„Jsi jako ohraná gramofonová deska, Palpatine.“
„Napadlo mě něco lepšího,“ Obi-Wan se ďábelsky usmál.

Schůze byla dočasně přerušena, protože někdo zaťukal na sklo a nasypal dovnitř trochu červů. Všechny tři závojnatky se pustily do jídla.

_______________________________________
Tak jo, no.
Fandom: život :)

Fandom: 
Rok: 
2010
Obrázek uživatele Lady Vader

Stvořitel meče

Jedi nebo Sith, bojovník musí světelný meč sestrojit sám.
Opatrně bral do rukou součástky.
Celé dny seřizoval polohu krystalů generujících světelné ostří.
Byly stvořené dle dávných sithských postupů.
S takovým mečem bude neporazitelný.
V posvátném vytržení stiskl ovladač.
Avšak namísto bzukotu čepele, ozval se podivný zvuk.
Ťuky, ťuk.
Cítil vztek a zklamání.
Meč byl k ničemu, mohl explodovat.
Zkontroloval součástky, přeměřil polohu krystalů.
Ťuky, ťuk.
Marná snaha.
Ťuky, ťuk.
Další hodiny práce.
Skončil nad ránem.
Stiskl ovladač.
Temně rudé ostří vystřelilo do vzduchu.
Ne jedno, ale dvě.
Zabrak Khameir Sarin se zlověstně usmál.
Od teď bude známý jako Darth Maul.

Fandom: 
Rok: 
2010
Obrázek uživatele Lady Vader

Zvolení kancléře

Amidala, královna Naboo, povstala.
Rozhlédla se Senátem.
„Navrhuji hlasovat o nedůvěře Nejvyššímu kancléři Valorumovi!“
První muž Galaktické republiky vytřeštil oči.
Zato senátor Palpatin se usmál.
Amidala, ta roztomilá naivka, udělala přesně to, co potřeboval.
Další hlasování bylo jednoznačné.
Dojatý Palpatin přijímal gratulace.
Setkal se i s Bailem Organou, senátorem za Alderaan.
„Gratuluji k vítězství,“ řekl Organa chladně.
Ruku Palpatinovi nepodal.
„Jak překvapivé zvolení,“ rozplýval se novopečený kancléř.
„Stejně jako odvolání Valoruma,“ odtušil Organa.
„Jako jediný jste se zdržel hlasování,“ zamyšleně poznamenal Palpatin.
„Nikdy bych nehodil přítele přes palubu.“
„Umím ocenit věrnost,“ zaslzel kancléř. „Alderaan si mou pozorností může být jistý.“

Fandom: 
Rok: 
2010
Obrázek uživatele Lady Vader

Zbytečné obavy

Guvernére Tarkine, máme problém,“ oznámil velitel Bast. „Analyzoval jsem obranný systém Hvězdy smrti. Má slabé místo.“
„Informoval jste admirála Mottiho?“
„Samozřejmě, ovšem konstruktér si je svým dílem jistý.“
„Pak žádný problém není,“ uzavřel Tarkin.
Už o té věci nechtěl slyšet.
„Motti se mýlí,“ podal Bast guvernérovi datapad s technickými nákresy.
„Větrací šachta hlavního reaktoru je zcela nechráněná. Kdyby útočníci zasáhli …“
„Kdyby neexistují,“ odsekl Tarkin podrážděně.
Na nákresy se nepodíval.
Bast chtěl ještě protestovat, ale guvernér další námitky nepřipustil.
„Můžete jít. Nemluvte o tom. Šeptanda je nežádoucí.“
Bast poslušně zmlkl.
O nějaký čas později.
Bitva u Yavinu.
„Guvernére Tarkine, máme problém!“

Fandom: 
Rok: 
2010
Obrázek uživatele Lady Vader

Yoda utěšitel

Mistr Obi-wan Kenobi se v Chrámu Jediů ukládal ke spánku.
Zhasnul světlo. Přikryl se peřinou.
Ledva oko zamhouřil – cvak, cvak, cvak.
Tvrdé nožky šmejdily po podlaze.
Obi-wan si povzdychl. Pomocí Síly stiskl vypínač.
Nikde nic.
Zhasnul. Otočil se na bok.
Cvak, cvak, cvak.
Obi-wan vyskočil z postele. Rozhlédl se tmou.
Pěstí rozmázl po podlaze capkajícího brouka.
A dalšího, a dalšího.
O patro níž se Mistr Yoda zavrtěl v postýlce.
Nakoukl pod peřinku.
Něžně pohladil zeleného ušatého medvídka, jehož před celým vesmírem skrýval.
„Nic se neboj, maličký,“ chlácholil plyšáčka. „Dnešní noc vpravdě rušná bude. Mistr Obi-wan už zase domácí havěť honí.“

Fandom: 
Rok: 
2010
Obrázek uživatele Lady Vader

Osamělý muž

Muž na vrcholu je osamělý. Rád spočine v hřejivém náručí ženy.
Palpatin slastně zabořil vrásčitou tvář do kyprého dekoltu madam Pompidou, majitelky prominentního coruscantského nevěstince Bílá lilie, když vtom chodbou zaduněly známé těžké kroky.
„Och, ne!“ zaúpěl imperátor. „On mi nedá pokoj ani zde.“
Dveře budoáru madam Pompidou se rozletěly do stran.
„Lorde Vadere, jak milé překvapení,“ zašveholila.
„Kde je?“
„Kdo?“
„Nepokoušejte mou trpělivost!“ Zapátral pomocí Síly: „Kdo je v té skříni?“
„Kostlivec,“ odtušila nevinně.
„Zajímavé,“ podivil se Vader.
Odešel.
Palpatin jukl ven: „Jste obdivuhodná. Jak vtipně jste zalhala.“
„Ale jděte, příteli. Víte přece, že jemu lhát nemá žádný význam.“

Fandom: 
Rok: 
2010
Obrázek uživatele Lady Vader

Rozkaz číslo 66

501. legie pustoší Chrám Jediů.
Umírají muži, ženy, děti.
Rytíři i učedníci.
Oni dva jsou z padawanů poslední.
Skryjí se v sloupoví. V dětských dlaních sevřou světelné meče.
S děsem hledí na Mistra Anakina.
Býval na ně hodný.
Teď si říká Darth Vader. V jeho patách kráčí smrt.
„Uteč. Zachraň se, “ špitne chlapec dívce. „Budu tě krýt.“
Aspoň ona musí žít.
Modré čepele řinčí vzduchem, avšak Vader není milosrdný.
Mrtvý učedník padá k zemi.
Dívka se ohlédne. Spatří pulzující ostří a za ním pár krutých očí.
A v tu chvíli ví – každá oběť je marnou pošetilostí. Sithové jsou důslední.

Fandom: 
Rok: 
2010
Obrázek uživatele Lady Vader

Rodinná záležitost

Armanda Isarda předvolal imperátor.
Na pátou.
Nedostal ani čaj.
„Plány Hvězdy smrti byly odcizeny,“ oznámil Palpatin sžíravě.
„Udělám, co mohu,“ hledal spásu ředitel Imperiálního bezpečnostního úřadu. „Získám plány zpět.“
„Už jsem pověřil Vadera.“
Isarda zamrazilo.
Odešel.
Iluze si nedělal.
Tajnými dveřmi vstoupila Ysanne Isard.
„Má drahá, splním vaše přání,“ zacukroval imperátor. „Avšak napřed prokažte svou oddanost Impériu.“
Nad Coruscantem odbila půlnoc.
Ysanne podala otci zbraň.
„Proč ty, má dcero?“
Přiložil si hlaveň k spánku. V očích měl slzy.
Políbila otce na tvář. Sevřela jeho chvějící se ruku. „Neboj se, otče. Vše zůstane v rodině. I tvůj úřad.“
Měkce stiskla spoušť.

Fandom: 
Rok: 
2010
Obrázek uživatele Lady Vader

Vyšší zájem

„Vaše selhání je trestuhodné!“ zaburácel Darth Vader na admirála Pietta.
Prudce se otočil na výstrojového důstojníka.
Černou ruku sevřel v pěst.
Muž zbledl.
Zachroptěl.
Mrtvý padl k zemi.
Vader zabodl do Pietta ukazovák: „Najděte ji! Je to ’vyšší’ zájem!“
Obrátili vlajkovou loď Executor naruby.
Vojáci, důstojníci, technický personál, kuchaři i piloti zakopávali jeden o druhého.
Prohledali kajuty, chodby, hangáry, sprchy i lodní prádelnu.
Nakoukli do kuchyně.
Admirál Piett sepisoval testament.
Generál Veers volal manželce.
K večeru se všem ulevilo.
Byla nalezena.
„Kde?“ hlesl strhaný Piett.
Nálezce hrdě srazil paty.
Podal admirálovi černou ponožku: „Lord Vader ji měl zapadlou pod postelí.“

Fandom: 
Rok: 
2010
Obrázek uživatele Lady Vader

Čau, lásko

Potkal ji na oslavě císařových narozenin.
Darth Vader se vyhýbal ženám. Důvodů měl dost. Ale jí se vyhnout prostě nešlo.
Mluvila a smála se, neděsil ji jeho bizarní vzhled.
Náhle si dokázal představit, že by mohl žít jinak než doposud.
V jeho přilbě zapípal comlink.
Volal ho imperátor.
Nemohl neposlechnout.
Čekala dlouho.
Pak načmárala na ubrousek: „Čau, lásko,“ a na druhou stranu své číslo.
Řekla, aby mu vzkaz předali.
Cítil hořkost, zklamání.
Čau, lásko.
Jak banální.
Jediným stiskem zmuchlal ubrousek, na rub se nepodíval.
Pomocí Síly jej neomylně poslal do odpadní šachty.
Není jiné cesty.
I nadále bude žít sám.

Fandom: 
Rok: 
2010
Obrázek uživatele Lady Vader

Záhada

„Mami“, přiběhli celí zadýchaní. „Našli jsme před domem klíč.“
Velké dětské oči.
Pokrčila rameny: „Co je na tom tak zvláštního?“
„Zkoušeli jsme zámky v celém domě, ale nikam se nehodí.“
Zahrála bezradnost: „Taková starost. Co s tím provedeme?“
Mladší se zamyslel: „Neznamená to něco?“
„Prosím?“
„Jestli to třeba nenosí smůlu, když najdeš klíč, co nikam nepasuje,“ vysvětlil starší.
Kluci si vyměnili pohled plný záhad a tajemství.
„Kdepak.“
Na krajinu padl stín.
Hvězda smrti vstoupila do soustavy Alderaan.
V mracích se zablýsklo.
Matka obrátila zrak k obloze náhle plné zeleného světla.
„Zajímavé,“ pomyslela si. „Tak brzy z jara bouřky přece nebývají.“

Fandom: 
Rok: 
2010
Obrázek uživatele Lady Vader

Soukromé vítězství

Knoflíky.
Jak nechutné.
Štítil se jich. Vzbuzovaly v něm bytostný odpor.
Byly všude.
Skřípaly jeden o druhý.
Cvakaly.
Kostěné i plastové.
Perleťové!
Nožky se mu bořily do záplavy koleček a oválků s obscénními dírkami.
Klopýtl, sklouzl po jednom z nich.
Kosočtverec!
Zděšen, obrátil se na útěk.
Ale ony mu vyplnily ústa, zalepily oči. Nacpaly se do uší, drhly o nehty.
Ve zběsilém víru ho nasávaly, táhly vstříc nicotě.
Mistr Yoda se probudil s výkřikem.
Vyskočil z postýlky. Zchváceně oddychoval.
S úlevou se oblékl do hnědého pláštíku.
Vítězně zaskřehotal: „Jak překrásné rytířem Jedi býti a jediný knoflík na oděvu nemuseti mít.“

Fandom: 
Rok: 
2010
Obrázek uživatele Lady Vader

Výslech

Přivedli ji zadem.
Tak, jako každého, koho měl vyslechnout, kdo neměl živý opustit jeho ponurý palác.
Mučil ji.
Stupňoval bolest až za hranici únosnosti.
Nehnutě zíral, jak se povstalecká agentka svíjí v bolestech.
Mechanickým dechem odměřoval ten nekonečný čas.
Očima plnýma utrpení pohlédla do neosobních očnic jeho černé masky: „Když promluvím, necháte mě jít?“
„Zemřeš. Tomu už nic nezabrání. Jen způsob bude přijatelný,“ řekl se zlověstným klidem.
Zvolila milosrdenství.
Zradila svědomí.
Uvolnil jí pouta.
„Jsi volná, můžeš jít.“
„Měli jsme dohodu!“ vykřikla. „Slíbil jste mi smrt.“
„Ten luxus si nezasloužíš,“ vysvětlil s krutým uspokojením. „Teď budeš se svou zradou žít.“

Fandom: 
Rok: 
2010
Obrázek uživatele Lady Vader

Hvězdy nad Tatooine

Dvě slunce.
Nekonečná poušť.
Luke Skywalker složil nářadí do brašny. Naposledy vyzkoušel opravený binární zvlhčovač.
Zmírající úroda byla zachráněná.
Přesto žádnou radost necítil.
Nasedl do omšelého spídru. Zamířil k domovu.
Nastal soumrak, vyšly hvězdy.
Dvě z nich zářily silněji než ostatní.
Jedna honila druhou, zelené blesky křižovaly vesmír.
Na palubě imperiálního křižníku Darth Vader zatnul ruku v pěst.
„Chci tu loď a žádné výmluvy!“ ukázal na prchající korvetu s princeznou Leiou na palubě.
Luke se ukládal ke spánku.
Oknem zahlédl padající hvězdu.
Přál si, aby zítřek byl výjimečný.
Aby potkal někoho, kdo mu pomůže se dostat z téhle zatracené díry.

Fandom: 
Rok: 
2010
Obrázek uživatele Lady Vader

Setkání v oblacích

Darth Vader vyšel na platformu zavěšenou v oblacích.
Byl překrásný den.
Kdyby mohl skrze svoji masku něco cítit, pak by věděl, že nadchází jaro.
Avšak pro něj nic z toho nebylo důležité, když ona stála uprostřed plošiny.
Čekala jen na něj.
Tichá
Připravená.
Vaderův mechanický dech se zrychlil. Jeho nitrem se přehnala bouře pocitů, jaké už dávno nezažil.
Byla nádherná.
Jedinečná.
Naprosto dokonalá.
Něžně, s úctou takřka posvátnou, se jí dotknul. Měkce ji pohladil.
Měl jediné přání – vzít ji ke hvězdám.
Z úst se mu vydral tlumený vzdech.
Žádná žena v galaxii se nemohla vyrovnat prototypu stíhačky TIE Advanced X-1.

Fandom: 
Rok: 
2010
Obrázek uživatele Lady Vader

Velký učitel

„Odpor je marný!“ zahřímal Darth Vader. „Nepodceňujte moc vesmírné Síly!“
„Síla je irelevantní,“ ujistil ho sbor identických hlasů.
Cizí Krychle, přízrak z jiné dimenze bytí, se zběsile hnala za vlajkovou lodí Executor.
Turbolasery marně opětovaly palbu. Štíty superdestructoru selhávaly.
Vader zkřivil rty: „Admirále Piette, zaměřte je tažným paprskem. Zapněte převáděcí štít, aktivujte hyperdrive. Vraťte je, kam patří.“
Jiná galaxie, jiný čas.
Kapitán Picard na můstku lodi Enterprise nevěřícně svraštil obočí, když se obrovitá kostka znenadání zhmotnila před přídí.
„Co jsou zač?“
A milión hlasů odpověděl: „My jsme Borgové. Odpor je marný!“
Ta věta se jim zalíbila. Přijali ji za vlastní.

Rok: 
2010
Obrázek uživatele Lady Vader

Anděl

Visel za jednu ruku na skále.
Prsty mu klouzaly po drolícím se písku.
Bolest v kloubech byla nezměrná.
Na jeho levé noze visel Obi-wan.
„Mistře, neudržím nás.“
„Neklesej na mysli, Anakine.“
Pole Síly se zachvělo.
Pohlédli vzhůru, výhled jim zakryl stín.
Pevná ruka uchopila Anakina za zápěstí.
V mžiku byli v bezpečí. Kolem ležela těla mrtvých nepřátel.
Anakin s obdivem pohlédl na muže v kostkované košili s kloboukem honáků dobytka.
„Ty jsi anděl?“ vydechl obdivně.
Neznámý se pousmál: „Chlapče, anděly já zachraňuji. Říkají mi Chuck.“
Otočil se, bez dalšího zamířil k otlučenému landroveru.
Odjel vstříc oslnivému západu dvou tatooinských sluncí.

Fandom: 
Rok: 
2010
Obrázek uživatele Lady Vader

Skrytá hrozba

Mistr Qui-Gon Jinn nalezl Vyvoleného.
Chlapce zrozeného ze samotných midichlorianů.
Předvedl Anakina před Radu Jediů.
Testovali ho, pátrali v Síle, avšak jeho duše byla plná nepřehledných stínů.
„Nebude cvičen,“ přednesl Mistr Windu rozhodnutí Rady.
Vycítili skrytou hrozbu.
„Ale on je Vyvolený!“ naléhal Qui-Gon.
Mistr Yoda, nejmocnější z Jediů, přísným pohledem umlčel námitky.
Qui-Gon se s nevolí podřídil.
Odváděl chlapce.
Zklamaný a ponížený.
Jak jen mohli pochybovat?
Dlouhé vlasy za ním divoce vlály stejně jako hnědý plášť.
„Je umíněný,“ zhodnotil Windu.
Yoda se zamračil: „Mistr Qui-Gon ostříhati by se měl. Pak jeho úsudek jasnozřivějším by se stal. O tom jsem přesvědčen.“

Fandom: 
Rok: 
2010
Obrázek uživatele Lady Vader

Věštba

Han Solo a Lando Calrissian seděli v kantýně na Tatooine.
„Mladej pane, budu jim věštit.“
„Vodprejskni,“ chtěl Lando odehnat twi’leckou stařenu, která si k nim přisedla.
Přesto drápatým prstem přejela Solovi po dlani.
„Láska, vítězství,“ mumlala. „Ale i zrada.“
Han se ušklíbl. Mezi pašeráky běžná věc.
„Nejlepší přítel tě zradí, vydá černému stínu.“
„Přestaň,“ uťal ji Lando.
Zato Hana jako by přimrazili.
Lando plácl přítele do ramene: „Zapomeň na to, brácho. Jenom žebrá.“
Sáhl do kapsy.
„Tu máš, babo. Napij se na naše zdraví.“
Na stůl hodil třicet kreditů. Míň než pakatel.
On jednou nedostane ani to, přítele zradí zadarmo.

Fandom: 
Rok: 
2010
Obrázek uživatele Lady Vader

Nepotvrzená zpráva

Zpravodajský důstojník spěchal chodbami císařského paláce.
Nervózním gestem dal příkaz gardistům přede dveřmi imperátorova kabinetu, aby jej nechali projít.
„Můj pane,“ vypjal se před císařem do pozoru.
Palpatin se zachmuřil. Neohlášené příchody neměl rád.
„Vaše Veličenstvo, Hvězda smrti byla při útoku rebelů zničena,“ oznámil důstojník pečlivě ovládaným hlasem.
„Skutečně? A co na to Tarkin?“
„Guvernér Tarkin je mrtev.“
Hlas, předtím dokonale kontrolovaný, se mu roztřásl.
„Och, zajisté. A Lord Vader?“ zaculil se Palpatin nevinně.
„Pohřešován,“ špitl zpravodaj.
„Pochopitelně,“ přisvědčil císař. „Můžete jít. Ty informace mi potvrďte zítra, až bude – řekněme – příznivější datum.“
Žlutým očkem jukl na kalendář.
Bylo prvního dubna.

Fandom: 
Rok: 
2010
Obrázek uživatele Tess

Výhra?

„Páni!“
Je dobrý důvod, proč rytířům Jedi vstup do kasin zakazují. Tři mladíky, kteří nenápadně utekli svému dozoru, to ale nezajímalo. Blikání a zvonění výherních automatů, rachot rulety, jasná světla, spoře oděné dívky - s tím se sotva zletilí Padawani běžně nesetkají, takže koukali jako telata na nová vrata. Minimálně do jedenácti je nikdo pohřešovat nebude…
První byl odhalen Neim. Nechal se příliš unést lehkostí, s jakou lze ovlivnit kuličku rulety.
Asnarovo štěstí při blackjacku bylo také brzy podezřelé.
Jen Carr byl rozumný, bohatnul pomalu a nenápadně.
Poslední hod, pomyslel si, chřestě kostkami v dlaních.
Padlo jedenáct a odbila půlnoc.

Fandom: 
Rok: 
2010

Stránky

-A A +A