Bible

Obrázek uživatele Aveva

Otec

Úvodní poznámka: 

Téma: Na Adama

Rozhodla jsem se vložit do výběru drabble s nejmenším množstvím komentářů, protože já mám všechna svá drabble ráda stejně ;o)
V textu není všechno, co jsem do něj chtěla vepsat, hrdinův život byl příliš obsažný na sto slov. Ale jak se říká, lepší alespoň něco než nic :o)

Drabble: 

Děti vesele křičí mezi domy. Jejich hlasy uklidňují. Dnes je teplo, máme co jíst. Musíme si takové chvíle střádat do nelehkých časů.
Do časů, které nás obnaží na dřeň. Sedřou z nás všechny lži a líbivé představy. Ukážou nás nahé.
Miloval jsem všechny své děti. Trpěl každým jejich strachem i bolestí. A bál se, že zopakuju chyby svého otce. Proto jsem neupřednostňoval žádného ze svých synů. Právě to mi můj prvorozený vyčetl, než odešel za vlastním osudem.
Často na to myslím. Myslím na vlastní odchod z domova, na bratra, kterého jsem zabil. Myslím na otce, na bolest v jeho očích.

Obrázek uživatele Krajina sopek

Začátek příběhu

Úvodní poznámka: 

Je to trochu troufalé spojení a doufám, že z té směsky skutečného a neskutečného třeba někdy nějaký ten příběh doplácám.

Drabble: 

Vzpomínal s bolestí na urážky těch, kterých si tak vážil pro jejich původ a u nichž obdivoval vytrvalou věrnost své věci. Chudoba ho netrápila. Byl na ni zvyklý. Patřili ve Smyrně k nejchudším. Ona pocházela z podobně nuzných poměrů.
"Jsi bohat." četl v dopise od prvního z prvních a posledního z posledních a věděl, že tu nemluví o majetku.

Ještě to nebude snadné.

Díval se na barevnou armádu kolíčků, tančících ve větru spolu s kapkami deště a ručníky, které nestačily doschnout. Nejen oni byli svědky jejích modliteb.

"Nechceš dovnitř? Ať nepromokneš." zubila se na něj ze dveří, svetr nakřivo zapnutý.

Závěrečná poznámka: 

K vítězství vedou bitvy. Tak to je.

Obrázek uživatele Lejdynka

Poslední a první

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Podobenství. Asi maličko... nekonformní, vzhledem k tématu, sorry.

Drabble: 

Ohlazený bílý kámen hozen do tmy, rozpadl se, rozdrobil se, drobty snědli supi i holoubata, všichni vypili krev.

Tři dny se svět halí pláštěm noci, egyptská tma pro duši vítězů, poražených, klopýtavé bezčasí, že se nic nezměnilo... !

Klamavý sen zášti starých bohů, kteří je zkoušeli?

Pandořina skříňka, s nadějí hnijící na dně?

Zdálo se jim, že.. . že svět by mohl být pod ochranou napořád.

Sobota zvonkem probudí srdce čekajících. Jásavé ráno! Omyté světlem v očích těch, kteří se rozhodli, že žije.

Nejposlednější z posledních, nejchudší z chudých, nejubožejší z ubohých, nejvíc trpící, nejdřív umírající, vstává a vrací se jako král.

Obrázek uživatele Keneu

Příběhy nikdy nekončí

Úvodní poznámka: 

A na závěr jako už tradičně jeden multicrossover.
Většinu DMD jsem strávila doma na home office. Děkuji, že jste mi to pomohli přečkat při zdravém rozumu – prostě přečkat. Jsme všichni naprosto úžasní. Ještě bych měla dnes napsat tři drabble, ale už ne pod touhle identitou.

Drabble: 

Poslední spojenectví elfů a lidí vytáhlo proti Sauronovi a zvítězilo. A najednou stojí před Helmovým žlebem elfové.
Poslední hrdina, barbar Cohen, se vydal na Dunmanifestin, aby vrátil bohům oheň. Naštěstí je tu posádka Luňáka a zachraňuje Zeměplochu před katastrofou.
Avatar Aang je poslední vládce větru na světě. Totiž dokud se mu nenarodí syn Tenzin a neobnoví slávu vzdušných nomádů.
Poslední samuraj padl v bitvě o Širojamu. Ale jejich vnitřní síla, filozofie i kultura žije v Japonsku dál. A nejen tam.
Slovní spojení poslední soud zní velmi definitivně. Ale buďme k sobě upřímní – nikdo z nás nemůže rozumem obsáhnout Nevýslovný plán.

Obrázek uživatele Owlicious

Obláček jako dlaň

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Nahrazuje téma č. 21 - "Koncert zkázy"

Drabble: 

Čtyři sta padesát hulákajících, poskakujících, chřestících zbraněmi, úpějících v bolesti, kterou si sami způsobili.
Odpoví jim ticho.
Jeden, který v klidu pronese jednu větu.
Odpoví mu praskání ohně z nebe a jásot zástupu.
Zazvoní meč a najednou stojí sám.
V uších mu hučí déšť, přicházející smýt ze země odpuštěný hřích.

V uších mu hučí královnina hrozba, smývající radost z triumfu.
Uteče a stojí sám na Boží hoře.
Odpovídá mu vichřice tříštící skály, zemětřesení a praskání ohně.
Ještě jednou zopakuje svou stížnost.
Odpoví mu hlas tichý a jemný.
Z budoucnosti nese chřestění zbraní dvou králů a proroka, i úpění neposlušného národa.

Obrázek uživatele Owlicious

Ze země vyraší pravda, z nebe bude shlížet spravedlnost

Fandom: 
Drabble: 

"Uzřím Boha, já ho uzřím, pro mne tu bude, mé oči ho uvidí, ne někdo cizí, mé ledví po tom prahne v mém nitru."

Kolik slov o tom bylo napsáno, kolik disputací se vedlo.
Kolik výkladů, kolik dohadů, kolik úporného hledání, kolik nekritických přijetí.
Kolik posměchu, kolik zpochybňování, kolik urážek.
Kolik lhostejných pokrčení rameny, kolik roztržitých zapomenutí, kolik uspěchaných odmávnutí.
Kolik se toho ještě musí stát, abychom se spolu s nejhůř zkoušeným věrným podívali na svoji situaci a konstatovali, že zbývá jenom jedna jistota - ta nejdůležitější.

"Já vím, že můj Vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem."

Obrázek uživatele Owlicious

Trh

Fandom: 
Drabble: 

Ovoce ze stromu poznání.
Fíkový list na zakrytí hanby.
Plevel z těžce obdělávané země.
Úrodu na oběť, kterou Hospodin odmítne.
Kůže, použité k podvodnému získání požehnání.
Lůno, ze kterého se dostane před bratrem.
Kajícné roucho, na které se z hlavy sype popel.
Řetězy, kterými spoutala léčka nejdražší bytosti.
Nařízení, které se nesmělo zrušit.
Byliny a bobule, které spásá pomatená mysl.

Čočka za prvorozenství.
Služba za manželky.
Jablíčka od syna za noc s manželem.
Pečetidlo, šňůrka a hůl za důstojnost a naději.
Beránek za hřích.
Obětní zvířata a zisk za možnost cizinců přistoupit do chrámu.

Opona mezi svatyní a nejsvětější svatyní.

Obrázek uživatele Aplír

Dva zvědové

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Nesoutěžní

Drabble: 

Trh osiřel. Co nevidět město obejme noc.
Musíme se rychle schovat, nebo nás zatknou.
Ale kam? Na ulicích budeme hned podezřelí, domů nás nikdo nepustí.
Mám nápad, kde nevzbudíme pozornost.

Brzy zaklepali na dveře prostitutky. Zanedlouho na ně bušili i pronásledovatelé.
To už dvojice ležela zakrytá schnoucím lnem.
Prach ho dráždil v krku. Neodvážil se zakašlat. Domem se rozléhal dupot a hlasy: Kde jsou? Vydej nám ty zvědy!

„Nějací muži tady byli, ale odešli,“ ukázala žena směr. „Pospěšte si, ať je chytíte.“
Šnůra, vlající z okna, se rděla nad tou nepravdou.

Víra nevěstky, její prozíravost a lest přinesla všem záchranu.

50? 45? 40? 30? 20? 10?

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Gen 18-19
(jediná pasáž, kde je mi ten Abraham opravdu sympatický)

Drabble: 

„Ať se Panovník nerozhněvá, když se odvážím mluvit dále, ale co kdyby se stalo, že bych jich našel jen pět?“
„Abrahame, nech toho, nejsme na tržišti, abys mohl takhle smlouvat. Pro mne za mne, vyvedu toho tvého bratrance a jeho rodinu, je to sice opilec, ale třeba z něj ještě vzejde něco dobrého ..“
„Svatý, tvé jméno budiž pochváleno, nikdy bych si nedovolil s tebou mluvit obchodně. Říkám to však právě proto, že vím, že na tržišti nejsem, ale stojím před tvojí tváří …“
Usmál se. „Dobrá, Abrahame. Nezničím Sodomu ani Gomoru. Třeba i z těch ostatních opilců ještě vzejde něco dobrého …“

Obrázek uživatele Owlicious

Chválící

Fandom: 
Drabble: 

Prodal vlastního bratra, snad pro zisk, snad ze žárlivosti.
Jeho otec využíval jeho matku.
Jeho bratr svedl otcovu konkubínu.
Další dva byli známí věrolomní vrazi.
V téhle rodině jste se prostě museli starat o vlastní zájmy sami.
Když založil vlastní rodinu, radši se odstěhoval.
Smrt prvního syna ho naučila dbát na zájmy svých potomků.
Smrt druhého ho donutila znovu ukázat svoji nelítostnou stránku.
Rozsudek nad snachou mu nachystal překvapení.
Protože její zájmy jsou najednou i jeho.
Jeho budoucnost spočívá v jejím lůně.
Spát už s ní nikdy nebude.
Ale vrátí se k rodině.
Postará se.
Bude tím, jehož jméno přežije.

Obrázek uživatele Owlicious

Ty jsi tam

Fandom: 
Drabble: 

David mluví o "rokli šeré smrti", kterou Hospodin bezpečně provede.
Na otázku "kde se mám skrýt před Boží tváří" zní odpověď "kdybych vylétl do nejvyšších výšin, jsi tam. I kdybych sestoupil do nejhlubší hlubiny, budeš tam."
Hospodin je i v podsvětí.
Šeol je však místem, kde již nelze klást otázky a hledat odpovědi.
Přesto je místem, kde je jasno - to, jak jsi žil, nebylo dobře.
Proto prorok řekne "hledejte Boha, dokud je možné Jej najít".
Zjevené slovo stačí slyšet, porozumět, přijmout vírou, žít.
Jak uslyší boháč v podobenství: "Když neposlouchají Mojžíše a proroky, neposlechnou, ani kdyby někdo vstal z mrtvých..."

Obrázek uživatele Faob

Ani proroci, natožpak

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

18+

Drabble: 

Ještě mu kapal omastek z brady, když uvedli muže plného vředů.
„Nebývalá drzost, lepráku,“ začne bandursky, „vzkaz od mého bratra Betenáše? Ale ten už je mrtvý, lháři!“
„Já vím,“ odpoví příchozí, „viděl jsem ho v pekle…“
„Začínáš mě bavit,“ praví vypasený domácí a pohladí hlavu otrokyně mezi svýma nohama, „a jakou veselou historku z podsvětí mi posílá hnijící vypravěč?“
„Trpí v plamenech a chce vás varovat!“
„Hahaha, aááh,“ přeruší pupkáčův smích libý vznět, „ehm, výborná rada! Že umím být vděčný, odměním tě za ní smrtí, drzoune!“
„Já už jsem skonal, pane.“
„Jazyk ti vytrhnu, prsty zpřerážím!“
„Abrahám varoval, že neuvěříte…“

Neviditelný fandom: 
Obrázek uživatele Owlicious

Zdánlivě nesouvisející

Fandom: 
Drabble: 

Život otroků byl těžký a práce ještě těžší. Jedinou útěchou bylo jídlo. Díže s masem udržovaly sílu. Budou na ně vzpomínat ještě v poušti.

Přesídlenci neměli moc na vybranou. A ti, kteří skončili na "převýchově" u dvora už vůbec ne. Přesto čtyři z nich sebrali dost odvahy odmítnout maso z královského stolu.

Král tančil radostí nad navrácenou Archou úmluvy. Jak podotkla jeho manželka, nebylo to vhodné.

Tančila pro potěchu nevlastního otce. Byla kamenem úrazu. Za odměnu dostala hlavu proroka.

***

Když se jí ptali, co znamená být adventistkou, dlouho neměla lepší odpověď, než:
Máme bohoslužby v sobotu, nejíme vepřové a netančíme.

Obrázek uživatele Keneu

Osvobodit vodopád

Úvodní poznámka: 

nahrazuji téma pro 24. 4. Zakopaný pes

Drabble: 

Nejlepší na manželství s Josefem Zachráncem nebylo jeho vysoké postavení, krása nebo příjemná povaha, ale vyprávění. Znal tolik příběhů o světě a o svém lidu, že i dceru nejvyššího kněze s celou egyptskou mytologií za zády dovedl uvést v úžas. A hlavně –všechny nebyly o smrti.
O sobě ale nevyprávěl nikdy. Vyptávala se na jeho rodinu, dětství, cestu do Egypta... O cestě Egyptem si už všechno zjistila a nechtěla jitřit vzpomínky na nedávné ústrky a útrapy.
Když se doslechla o příjezdu deseti cizinců, pochopila, kde může být zakopaný pes. Tentokrát neustoupila, dokud příběh nezačal z Josefa tryskat jako osvobozený vodopád.

Obrázek uživatele Aplír

Osvobozený

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Nesoutěžní

Drabble: 

Cestu mu náhle zastoupil zběsilý muž. Zanedbaný, zarostlý, vlasy špinavé a rozcuchané, pohled se mu divoce blyštěl. Hrudník samý šrám a zašlou krev, jak se do něho bil kameny. Šel z něho strach. Lidé ho několikrát spoutali řetězy, ale on je roztrhl jako nitě.
Trápili ho nečistí duchové.
„Synu Nejvyššího Boha, netýrej nás,“ škemrali. „Můžeme vstoupit do stáda vepřů?“ třásli se strachy.

Obloha ztemněla. Prasata uchopil větrný vír. Několikrát s nimi zatočil ve vzdušném tanci a pak je vší silou vrhl ze srázu. Vyděšený kvikot pohřbilo ticho. Jen vlny příboje spokojeně mručely. Občas zavýskly a olízly sliny nad nečekanou hostinou.

Obrázek uživatele Owlicious

Sedmý

Fandom: 
Drabble: 

Sbírat zrno, padající z nebe.
Orat a sít.
Žnout a mlátit.
Sbírat plody.
Stáčet víno a olej.
Péct chléb.
Šest dnů ze sedmi.

Obdělávat a pečovat o pole, sady a vinice.
Prodávat rodinné nemovitosti.
Sloužit, když se člověk dostane do úzkých.
Šest let ze sedmi.

Šest dnů zpocené čelo, ohnutá záda, pohled upřený do země.
Sedmý je pro vydechnutí, narovnání se a pohled vzhůru.

Šest let zvětšující se propasti a rozevírajících se nůžek, budování zásob a radosti z vlastnictví.
Sedmý je pro srovnání šancí, prospěch nuzných a bezbranných, pro osvobození a návraty.

Zdravé cykly mají vedle produktivního napětí i uvolnění.

Závěrečná poznámka: 

...a jako obvykle mám pocit, že to šlo napsat daleko lépe. Nu, uvidíme, třeba na to ještě ráno přijdu.

Obrázek uživatele Owlicious

Drobky ze stolu

Fandom: 
Drabble: 

V té oblasti nebylo nic zajímavého. Možná se tam vydal jenom proto, že potřeboval pauzu, protože o nich nikdo neměl vědět.
To se dařilo, dokud se nezjevila ona.
Nejdřív ji jen slyšeli za sebou.
Když to přestalo být snesitelné, přiměli ho se zastavit a otočit.
Nazval ji psem.
Ať už si sami mysleli, co chtěli, od něj je to překvapilo.
Daleko víc je šokovalo, když tu urážku přijala a obrátila ve vyznání.
Přitakal její víře. S laskavým úsměvem, který předchozí povýšené odmítnutí usvědčil ze lži.
Splnil její prosbu a obrátil se k odchodu.
To ona byla účelem celé jejich cesty.

Závěrečná poznámka: 

Pro ty, kdo by si chtěli přečíst příběh, řeč je o Syrofeničance z Matouše 15:21-28 nebo Marka 7:25-30

Obrázek uživatele Owlicious

Dvorní maškaráda

Fandom: 
Drabble: 

Předstíral, že je nemocný.
Na otcův dotaz požádal, aby o něj pečovala.
Předstírala, že nevidí, jak se na ni dívá.
K jejím protestům byl hluchý. Jeho útoku se neubránila.
Předstíral, že o ni nikdy neměl zájem, když ji vzápětí vyhnal.
Její slzy, které otec ignoroval, uviděl bratr.
Předstírali, že královské domácnosti se zákon netýká.
Za tvrdým pohledem se pomalu skládal plán na odplatu.
Předstíral, že ho chce uctít jako ostatní prince.
Poručil, aby ho zabili, sotva se během slavnosti opije.
Předstíral, že se o všechny své syny zajímá stejně.
Vrahovi odpustil, sotva skončilo období truchlení.
Předstírali, že se nic nestalo.

Závěrečná poznámka: 

EDIT: příběh najdete ve 2. Samuelově 13

Je to příběh dětí krále Davida - syn Amnón se zahledí do nevlastní sestry Támar a místo toho, aby otce požádal o její ruku, zvolí cestu přetvářky a násilí (načež ji od sebe vyžene). David se to dozví a nic nedělá. Abšalom, který je vlastním bratrem Támar, ji vezme k sobě a dva roky svého nevlastního bratra ignoruje. Pak ho pozvi na dožínky, což teda ostatním přijde zvláštní, ale vzhledem k tomu, že jsou zváni i ostatní, Amnón si připadá dostatečně bezpečně. Na slavnosti se opije a Abšalom ho dá zabít.
David truchlí, Abšalom odejde do "vyhnanství", ale nenásleduje pro něj žádný trest.

Obrázek uživatele Carmen

Upgrade základní verze

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Navazuje na moje loňské tohle.

Drabble: 

„Pracuješ na jednorožci?“ zeptal se opatrně Syn. S Tátou občas při Výrobě nebyla řeč.
„Ne. Prototyp mi sežral všechny leprikóny a pak to tam celý zadělal duhou,“ otřásl se Otec, „ale šmatlafous mi dělá starosti. Vůbec si se šmatlafouskou nehrajou! Seděj tam jak bobci!“
„Tati, jsou ještě vyjukaný, nic jinýho neznaj,“ řekl mírně Syn, „zkus... jim třeba zadat quest.“
„To nejde, dělaj, co jim řeknu,“ povzdechl si.
„A musí?“
„Myslíš... že mám použít cheat?“ zhrozil se Otec.

*

„Vůbec neposlouchaj, pořád by si jenom hráli, taky je jich čím dál víc – a věřej na jednorožce!“ lamentoval Otec.
Ale stejně zněl hrdě.

Obrázek uživatele Aveva

Dohazovači

Fandom: 
Drabble: 

“Vůbec se k sobě nemají a přitom jsou pro sebe stvořeni!”
“Kdyžšš říkáššš.”
“Víš jak krásné děti by mohli mít?”
“Nevím, nejsssem vššševědoucí.”
“No, nemůžou za to. Jsou oba takoví nevinní truhlíci. Co teď s tím?”
“Navrhoval bych rozšššířit jim obzssory. Dej jim plod ssstromu pozssnání. Ono jim to dojde.”
“Ale to přece nejde, ten jsem jim zakázal! Nemůžu tak náhle změnit rozhodnutí!”
“Co ty bysss dělal, kdybysss mě neměl?”

A když Adam s Evou pojedli ze stromu poznání, uvědomili si jeden druhého úplně novým způsobem.
O devět měsíců a jedno vyhnání z Ráje později se jim narodil první syn.

Neviditelný fandom: 
Obrázek uživatele Owlicious

Zachovej nás

Fandom: 
Drabble: 

Ploďte a množte se a naplňte zemi.
Řekl a víc nebylo potřeba.

Budeš dychtit po svém muži, on nad tebou bude vládnout.
Budeš rodit v bolestech.
Stíhám vinu otců na synech do třetího a čtvrtého pokolení - ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo se mě bojí.
Děti jsou požehnáním od Hospodina.
Cti otce svého i matku je jediné přikázání, které obsahuje zaslíbení.
Děti poslouchejte své rodiče - rodiče, nepohoršujte své děti.
Dříve, než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě.

„Což já, který otvírám život, nemám umožnit narození? praví Hospodin. Když dávám plodnost, mám zavírat lůno? praví tvůj Bůh.“

Závěrečná poznámka: 

Proud vědomí. Uvidíme, jestli zítra zvládnu i něco trochu příběhovějšího.

Obrázek uživatele Evangelista biolog

Zánik jednoho města

Fandom: 
Drabble: 

Jediné, co čeřilo ticho poklidného jitra, byl zvuk mnoha nohou na prašné stezce. Všichni mlčky obcházeli majestátní hradby, v jejichž stínu si připadali stejně bezmocní jako mravenci pod klesajícím lidským chodidlem.
Když dav dokončil sedmý okruh, všechny oči se upřely na jediného muže. Na jeho pokyn se rozeznělo sedm beraních rohů.
Do hlasitých tónů zvolal: “Křičte!” Z hrdel nesourodého sboru mužů, žen, dětí i starců stoupal mohutný vír jemných, hřmotných, hlubokých a vysokých tónů. Nespočet lidských hlasů a sytý zvuk rohů se počal mísit s duněním padajících kamenů v jedné děsivé monumentální kakofonii hluků.
Hradby padly.
Přesně, jak Hospodin řekl.

Závěrečná poznámka: 

A tohle je k tomu prostě jako dělané.
Sama sebe překvapuju, že přidávám dříve než v deset večer :D

Neviditelný fandom: 
Obrázek uživatele Owlicious

Iz 53,5

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Tohle drabble bych ráda věnovala Faobovi, za léta věrného očítání a komentování :)

Drabble: 

Pruty, kladené do vody, aby ovce a kozy vrhaly pruhovaná mláďata.
Suknice, která vyvolává závist svojí barevností.
Pás suché země uprostřed moře, která vede do bezpečí.
Pruhy látky, které se stanou příbytkem Nejvyššího.
Sloupy ohně a dýmu, které drží nad národem nepřetržitou stráž.
Řada pochodujících za Archou Úmluvy, kteří pozvedají polnice proti hradbám.
Řemínky, omotávající hlavu a ruce, které nedovolí zapomenout na Zákon.
O spoustě z nich se dá říct, že byly nadpřirozené.
Ale pak přišly ty krvavě vepsané bičem na kůži.
Ty, které měly rozdírat naši duši.
Ty, které nás uzdravují.
Jeho jizvy, nastavené našim nedověrným očím a prstům.

Synovy starosti

Fandom: 
Drabble: 

"Otče?!"
"Ano, můj nejdražší synu, copak bys potřeboval?"
"Potřeboval bych vědět, co to zase vyvádíš za šílenost!"
"Jakou šílenost myslíš? Jasně, mám rozdělané nějaké projekty, však mě přece znáš, pořád musím vymýšlet něco nového."
"Aha, to bude asi ono. Něco nového."
"Narážíš na něco konkrétního?"
"Ano, otče, narážím na ty deště, co jsi naplánoval. 40 dní a 40 nocí, po celé planetě, přívalové deště, té vody bude tolik, že se všichni utopí!"
"Aha, myslíš, že to bude tak dramatické?"
"Ano, to si teda myslím! Ty ses snad úplně zbláznil?"
"Ale vůbec ne, synu. Chci udělat prostě trochu větší rekonstrukci, no."

Neviditelný fandom: 
Obrázek uživatele ef77

Nepište žádná hesla bez předchozí konzultace s marketingovými odborníky!

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Pardon...

Drabble: 

„Podívejte,“ řekl ten odporný floutek, „taky bych radši chlastal v Alexandrii, jak jsem plánoval, místo abych za vás tahal kaštany z ohně. Ale otevřeně: Zvoral jste to. Možná, že je náš pán a vládce v ústraní, ale nemyslete, že nedrží prst na tepu doby. A ten, kdo vládne v hlavním městě – nevyslovujte to jméno! – jakbysmet. Vaše nekonzultované rozhodnutí převrátilo zemi naruby, packale. Teď abychom nasadili všechny páky: Peníze, lichotky, sušenky (vy víte, kdo je dodá, má monopol). Ještě musíme něčím přebít ten z marketingového hlediska naprosto nešťastný nápis…“

To byla poslední kapka.

„Co jsem napsal, napsal jsem!“ štěkl Pilát vztekle.

Závěrečná poznámka: 

Kdo pozná toho, jehož jméno není radno vyslovit, má malé bezvýznamné plus :).

Obrázek uživatele Krajina sopek

Ta druhá

Úvodní poznámka: 

nahrazuji Sázku na smrt

Drabble: 

"TŘASK!!!" Sivá tentokrát odrazila jeho meč s nečekanou silou.
"To bylo troufalé, přijít za mnou sem." Dívala se, jak se Tichý s kašlem sbírá ze země. S povzdechem se rozhlédl po vyhasínajících tělíčkách kolem. Proto cestou žádného nepotkal. Mnohokrát už ji odehnal od svých svěřenců. Tady už však nic nezmůže.
"Netančila jsem s nimi ráda."
Tázavě se na ni podíval. Na její pravdomluvnost mohl vsadit.
"Ona...?"
"Ne. Ona ne." pomalu se odvrátila od jeho úlevného výrazu. To, co věděla, by ho nepotěšilo.
"Té druhé. Té je třeba se bát." dodala tiše.
"Aby vám neublížila, potřebujete vytrvat v..."
Tichý byl pryč.

Obrázek uživatele Aplír

Pomsta

Fandom: 
Drabble: 

Jeho jméno obsahuje kořen slova slunce, to už niky neuvidí.
Slepota, ukrutný trest za chybu, kterou udělal.
Kdysi.

Ponížili ho. Místo zvířat mele v žernovu nejen obilí, ale i své myšlenky.
„Teď si oodpočineš, dobytku,“ řehtali se. Vyvlekli ho do Dagonova chrámu. Davy se baví na jeho účet. Krupobití sarkasmu. Urážek a posměchu je jako jeho znovu narostlých vlasů. Jen ze střechy dopadají na jeho hlavu od tří tisíc lidí.

„Dost taškařice!“ sveřepě zamručel. Nahmatal dva prostřední sloupy. Opřel se do nich. Modlitba dodala nadpřirozenou sílu. Výsměch pohltil prach. Zřícený chrám pohřbil všechny, včetně něho. Také naději rozvalin na rekonstrukci.

Závěrečná poznámka: 

Samson

Obrázek uživatele Owlicious

Znovu a lépe?

Fandom: 
Drabble: 

Po Egyptském otroctví strávili čtyřicet let tím, že se na poušti učili znát Zákon a jednat podle něj.
Ztratili jednu generaci, upevnili kult, získali novou identitu a posléze i zemi.
Když se boj o přežití změnil v pohodlný život, začali si říkat, že na některých věcech už nezáleží. Proto museli přijít o všechno.
Sedmdesát let v zajetí a diaspoře prověří, jestli v nich zbylo aspoň něco.
Tváří v tvář hrozbě asimilace se na dálku semknou.
Svědectví věrných v cizině otvírá dveře k návratu.
Stavba chrámu trvá, oprava hradeb je hotová za dva měsíce.
Jak dlouhá bude náprava srdcí a zvyků?

Závěrečná poznámka: 

Ne, s tímhle nejsem vůbec spokojená. Je to BJB. Jdu se na to vyspat a doufat, že budu mít zítra čas to trochu... poleštit.

Obrázek uživatele Owlicious

Jom Kippur

Fandom: 
Drabble: 

Na oltáři hořely zbytky beránka.
Ve strouze pod ní se srážela krev.
Dým stoupal k nebi a dával naději.
Voda naposledy zazurčela ze džbánu do umyvadla.
Kapky na pozvednutých rukou se zaleskly v ranním slunci jako démanty.
Rolničky na třásních oděvu se rozezvonily do kroku.
Trocha radosti a odlehčení v jinak vážném a těžkém ránu.
Tiché shromáždění zadrželo snad i tlukot vlastních srdcí, když zašustil závěs, který se otevíral právě jen jednou do roka.
Několik mužů se připlížilo k provazu, který se táhl po zemi od veleknězova pasu.
Skoro omluvně. Vždyť jich zatím nikdy nebylo potřeba.
Hospodin zatím vždycky odpustil.

Obrázek uživatele Owlicious

Kdo má uši, slyš

Fandom: 
Drabble: 

I když mluvil, občas neslyšeli.
I když slyšeli, občas nerozuměli.
I když rozuměli, občas nevěřili.
I když nevěřili, vždycky jim rozuměl.
I když nerozuměli, vždycky je slyšel.
I když neslyšeli, vždycky k nim mluvil.

Ucho, které nikdy nezaléhá, s paží připravenou k záchraně.
Hlas tichý a jemný, přicházející po všem bouření světa.
Čeká až jejich uši poručí jejich rukám a ústům.

Vždycky, když klopýtli, bylo to proto, že zavřeli svoje uši.
Vždycky, když potřebovali povzbuzení, ozval se Zákon.
Vždycky, když se zvedli, bylo to proto, že se někdo rozhodl slyšet.
Protože slyšení rodí porozumění a porozumění plodí víru.
Víra koná.

Stránky

-A A +A