Monty Python

Číšník

Úvodní poznámka: 

Nevím, jestli mi to uznají, ale co už.

Drabble: 

Vládce veškerenstva právě hoduje, a jeho číšník hbitě přináší další a další chody. Stáda jehňat i kůzlat, hejna ryb, to všechno mizí v ohromném chřtánu, který se zdá být bezedný.
Jeho manželka na to zamyšleně hledí, a po očku pozoruje číšníka, který přináší ohromný medový koláč. Vládce se na něj zálibně usmívá.

"To už by snad mohlo stačit, manželi," odváží se namítnout.

"Nikdy!" ohradí se vládce hromovým hlasem, a se slovy "Já nikdy nenechám zbytky! Nikdy! Nech si to všici zapamätajú!" spořádá celý koláč.

Manželka si povzdechne, ale usmívá se.

Opět předstoupí číšník, v ruce malý talířek.

"Vafličku na zakousnutí?"

Závěrečná poznámka: 

Kronos a Kreozot, to je skoro totéž, což? Oba dopadli stejně...

Neviditelný fandom: 

Schůze spiklenců

Fandom: 
Drabble: 

"Co nám Římané přinesli, co pro nás udělali? No?"
Spiklenci se na sebe podívali, ozvalo se mumlání.
"Vodovod!"
"Cože?"
"No, postavili nám vodovod."
"Aha, dobře, ale.."
"A lázně, a zavlažovací systémy a bezpečí v ulicích," křičeli zakuklenci.
"Jasně, to je všechno pěkné," snažil se vůdce vzbouřenců najít ztracenou nit.
"Daně," zašeptal mu do ucha jeho pobočník.
"Cože? Jo aha."
"Daně! Kdo si myslíte, že to platí? Přece my," prohlásil velitel s uspokojením.
"To je pravda. A navíc zabíjejí naše mladíky, co si chtějí zaházet kamením," rozvíjel slibný nápad někdo ze zadních řad.
"Tak vidíte," uzavřel velitel, "Jen daně a smrt!"

Splnit svou povinnost

Úvodní poznámka: 

Taková blbůstka...

Drabble: 

V inkoustově černé temnotě se zablýskne pochodeň. Věčné ticho přeruší jasný hlas.

"Zrádci! Proklatci! Mluví k vám Aragorn, syn Arathornův. Vyzývám vás, přijďte ke kameni Erech!"

Chvíli je ticho. Pak se odněkud ozve: "A co z toho?"

Aragorn se zarazí, vyvedený z míry. Ve světle pochodně tasí meč.

"Vizte! Andúril, ukutý ze střepů Narsilu. Jsem právoplatný..." Zarazí se a nejistě pokračuje: "Jste duchové mrtvých? Nepřejete si být vysvobozeni?"

"Ale jo. A co za to?"

"Pomozte mi, a jako mrtví odčiňte zradu živých."

Duchové se chvíli dohadují, ale jejich král hádku rázně ukončí: "Chlapci, jdem do toho. Je to férovej fízl!"

Neviditelný fandom: 
Obrázek uživatele Doktor

Když dva říkají totéž...

Fandom: Monthy Pythonův Život Briana

Poznámka: V Janově evangeliu 19. kapitola, verše 26-27, stojí pod křížem učedník Jan a Marie. Ježíš říká Janovi: „Hle, tvá matka.“ a Marii: „Ženo, hle, tvůj syn.“ To znamená, že Jan se měl o Ježíšovu matku postarat po jeho smrti. O několik kopců dále se odehrával podobný příběh...

I řekl Brian Prvnímu učedníkovi: „První učedníku, hle, tvá matka.“ A své matce řekl: „Ženo, hle, tvůj syn.“ Možná to neměl dělat.
„Cože, tenhle debil se má o mě starat? To se radši nechám pověsit hned vedle tebe!“
„Já tu starou čarodějnici taky nemusím! Ať se o sebe stará sama, štokrle jedno!“
„Kdo je u tebe štokrle, ty budižkničemu? Já byla náhodou moc rajcovní holka, když jsem byla mladá!“
„Mami, nech toho. První učedník je hodnej kluk.“
„Ale říkal jsem, že tu bábu nemusím!“
A Brian se podíval k nebi a vzdychl: „Bože můj, Bože můj, proč jsi tohle dopustil?“

Rok: 
2011
-A A +A