DMD Bonus č. 1 na pokračování. Téma: Tapisérie; Tým: Vajíčka

Zlomení kletby

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Napsala jsem poslední díl, neboť 24 h nebylo nic přidáno. Možná je to rychlé zakončení, ale vzhledem ke 100 slovům nebylo moc prostoru pro okecávání

Drabble: 

Někdo, nevěda co našel, rozložil starou tapisérii na zem. Jakousi náhodou to bylo na místě, kde kdysi stávala chatrč s mladou dívkou. Všichni stáli jak přimrazení, když si prohlíželi tragický výjev na ní zobrazený.

Najednou doprostřed tapisérie vběhla malá krysa. Držela pevně semínko, který strčila do otvoru, představující ústa královny Šimaty.

V tom se stal zázrak. Z otvoru začal náhle rašit stromeček, až během chvilky stál na místě obrovský zvláštní strom. Kořeny se proplétaly tapisérií, až se pomalu začala ztrácet.

Kletba byla zlomena. Tapisérie se navrátila zpátky.

Obrovský rachot vrátil všechny do reality, poušť vydala ztracený chrám i další poklady.

Závěrečná poznámka: 

Snad se mi to povedlo rozumně propojit a dokončit. Musím smeknout před některými autory, jak hezky to rozvinuli.

Obrázek uživatele Kaspar-Len Myslitel

V pasti!

Fandom: 
Drabble: 

Prach, hluk a nakonec tma. Tíživá tma, která mne obklopila, mi nedovolovala už ani dýchat. Tíživá tma, byl ten tlak skutečný? Musím se zorientovat. Nejdřív se cosi sesulo, pak ten prach - a našel jsem si úkryt. Už jsem myslel, že bude klid, když najednou?
Před očima mi proběhl příběh života. Krátký. Ne… nebo to byl jen vjem? Zkusil jsem se vzepřít té tíze. Marnost. Zkouším volat o pomoc. Skrze zuby mi vychází ohlušující pištění. Přece tu já, krysa Lojzek nezůstanu? Tíha se zvedla – byla to stará tapiserie. Ale, blíží se bota! Rychle pryč! Jenže, stihnu to ještě?

Ještě není dokonáno.

Obrázek uživatele mamut

Ještě není dokonáno

Fandom: 
Drabble: 

"Co to je?"
"Jen nějaký kus hadru."
jeden z mužů strhne poničenou tapiserii ze zad a odhodí ji stranou.

Něčí ruce mne opatrně zvedaly a pak jsem se znovu propadl do tmy.
Nikdo a nic kolem mne.

"Kde je Šimata? Šimato, vrať se!"

"Rychle do nemocnice. Zlomená žebra, možná proražená plíce. Je div, že ještě žije."
Muži uchopili nosítka a už je zasouvají do úchytů v sanitce.

"Šimato, odpusť... neudržel... selhal jsem..."

Mladá sestra se sklání nad zraněným mužem a snaží se mu upevnit masku.
"Ležte. My se o vás postaráme."

V sutinách se nepatrně pohnula tapiserie.
Ještě není dokonáno.

Obrázek uživatele V.T.Marvin

Tma je smrt

Fandom: 
Drabble: 

Drtivá tíha mi podrazila nohy a zatměla zrak. Padl jsem na zem, úpěl bolestí.
To je konec.
Selhal jsem.

Byl jsem mrtvý, ...ale stále jsem cítil hebký dotek okolo krku a do mé hlavy probleskovaly zvuky zkázy.
Křik, sirény, rány, jekot…

„Tady je další!“ tlumený hlas nedaleko…

Rachot kovu a kamení.
Vnímám světlo.

„Vidím ho! Opatrně, táhněte!“ kdosi mne chytá za ruce a pomalu táhne.

Ženský hlas „To je Jake! Pracoval v archivu“
Ruce mi otírají obličej vodou.
Otevírám oči zalepené prachem.

Kouř.
Blikající světla.

Ve tmě nad sebou vidím poničený nápis …opolitan mus…

Šepot „Podívejte, co má na zádech“

Obrázek uživatele Aries

Tíha temnoty

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Tak jsem tu dojemnou scénu zas trochu nabourala...

Drabble: 

Prchali jsme.
Holčička mi však nestačila, zaostávala, klopýtala.
Zděsil jsem se. Neunikneme, temnota nás pohltí.
Chytil jsem dívenku za ruku, vlekl černým pískem.
Pak jsem ji vzal na záda.
Mé kroky vázly, stěží jsem se potácel. Břemeno se zdálo těžší a těžší, jako bych nenesl dítě, ale celou skálu, horu.
Padl jsem na kolena, plazil se z posledních sil.
Neúprosná drtivá tíha mě zatlačila do písku.
V uších mi zněl pláč a křik. Z nesmírné dálky jsem slyšel sirény, třeskot, skřípění, ohlušující rachot, jekot paniky.
V hrůze jsem pochopil. Poslední kletba zasáhla můj svět.
Všechnu tíhu zmaru nesu na zádech.

Závěrečná poznámka: 

Doufám, že někdo vymyslí, co s tím, než bude hrdina i svět úplně placatý

Královniny slzy

Fandom: 
Drabble: 

Královna mě tedy zachránila. Udělala to jen kvůli svému prospěchu?
„Šimato, proč jsi byla tak krutá?“ volal jsem za ní. Šimata ke mně stočila žluté oči šelmy.
„Protože laskavost zabila všechny, které jsem milovala.“ zasyčela.
Pohladil jsem jí vlasy. Celá se otřásla, ale neucukla. Naopak, zvlhly jí oči. S každou slzou byla menší a menší, až u mých nohou stála malá holčička. Zabili jsme starou Šimato, krvavou královnu zloby a zlomili tak druhou kletbu. Rychle jsem chytil jsem tu malou ručku, abych Šimato pomohl utíkat. Ale temnota za námi se šustivě zastavila a váhala.
„Pojď, musíme se zbavit třetí kletby...“

Závěrečná poznámka: 

uf, nejsem si teda jistá, jestli jsem dodržela všechno, co už bylo řečeno a udělala jsem z toho trochu limonádu, ale čeká nás už jen jedna kletba a jdeme do finále...

Obrázek uživatele gleti

Rozcestí osudu

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

nebijte mě

Drabble: 

Už jsem ztrácel naději, když mě z nicoty vytáhla ruka s diamantovým prstenem. Královna. „Běž!“ zvolala a prchla. Já hned za ní.

Pádil jsem jak o závod, ale druhá hádanka mě neustále trápila. Co to je *radost már*? Mám naplnit máry Šimatinou mrtvolou? I poté, co se pro lid obětovala?

Z přemítání mě vytrhlo drásavé hýkání. Ohlédl jsem se. Přízrak nám byl v patách. Čeho se dotkl, to pozřel. Včetně zaběhlé antilopy. „Proboha,“ vyděsil jsem se, „tohle se děje i doma.“ I tam jsou lidé pohlcováni krvavým zjevením.
Přede mnou běžela královna. Opravdu ji musím zabít, abych zachránil své blízké?

Obrázek uživatele galahad

V nicotě

Fandom: 
Drabble: 

Co jsem to udělal? Proč jsem pustil uzdu své zlobě? Královna je chvíli bezbranná a hned ji odkopnu.

Na úvahy ale nebyl čas. Temnota se blížila a všichni se rozběhli. Odvážil jsem se pohlédnout za sebe a byla opět blíž. Ani nevím, jak mě dostihla, mé nohy prostě přestaly šlapat po podlaze.
Vznášel jsem se v beztvaré mlze. Nebyla ani černá, ani šedá. Bezbarvá. Vše bylo tiché, připravené trvat navěky.

Jen…

V tichu proplouval hlas. Napjal jsem uši, abych ho uslyšel.

„Krajem se krev vznáší,
zlovůle po něm raší.
To je beznaděj a zmar,
kletba druhá, radost már.“

Hlas utichl.

Závěrečná poznámka: 

Ďakujem Wandrike za betaread a konzultácie. Snažil som sa príbeh nadviazať ako najlepšie som vedel, aj keď som bol trocha zmätený z posledného vývoja udalostí.

Obrázek uživatele Arengil

Druhá

Fandom: 
Drabble: 

Z roucha královny Šimaty vypadla malá larva.
Na místě, kde ji rozšlapal střevíc, se roztrhlo tkanivo světa a z otvoru vyletěli moli. Sinalými křídly zastínili slunce i královnu Šimatu, která již nebyla královnou, když se v hrůze zachytila mých nohou.

"Nestůj a pomoz mi!" vzkřikla, jak byla zvyklá.
"...Dokonce ani teď, když je tvůj život na vlásku?" podivil jsem se, konečně odtrhl její ruce od svých nohou a prostě odešel.

"Pros...ím?" zkusila zavolat, ale já už byl daleko.
Se mnou odešli i mí muži. Někteří si odplivovali. "Propadni se do temnot!"

Páravý zvuk a tapisérie se zřetelně začala trhat.

Obrázek uživatele ef77

První

Fandom: 
Drabble: 

„Druhou možností je, že dobrovolně obětuješ svoje ruce,“ odpověděla Šimata a úkosem na mě pohlédla.
„Lžeš,“ řekl jsem a třásl se jako osikový list, „legenda neříkala nic o krvi a sekání. Mluvila o hledání krásy uvnitř viníka. Za sebe musím říct, že mi to opravdu usnadňuješ.“
Neodpověděla, ale vojáci poodstoupili. Jsem na správné stopě? A vůbec, proč jí tak slepě slouží, když podle příběhu ji měli nenávidět a vyhnat na smrt?
„To nebylo vyhnání," vydechl jsem, „tys odešla dobrovolně. Jeden člověk za všechny ostatní. Vládce za svůj lid.“

***

Náhle na tapiserii přibyl další výjev – královna objímá velitelovy nohy a pláče.

Závěrečná poznámka: 

Tak první kletbu bychom měli z krku. Jsem zvědavá na ty další dvě a svým spolupsavcům přeji kopec skvělých nápadů!

Obrázek uživatele Karin Schecter

Možnost volby

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Tak až teď jsem zjistila, že jsem na řadě už od včerejška, ale vzhledem k tomu, že jsem byla celý den v práci a brzy ráno jsem se nedívala na internet (a v práci internet nevedeme), tak jsem to neměla kdy a jak napsat. Tak snad to menší zpoždění až tak nevadí. Kdybych věděla, že už mám psát, tak to napíšu v práci o pauze :/

Drabble: 

Podával bych to lehce, kdybych řekl, že mě zachvátila panika. Zbavit kletby? Jak? Můžu vůbec věřit tomu, co říká?
Uvědomil jsem si však, že na tom nezáleží. Obklíčili mě. Nepochyboval jsem, že by mě nenechala odejít.
"Zbavím tě kletby, pokud je to v mé moci," odpověděl jsem. Můj hlas zněl slabě a rozklepaně, ale snažil jsem se to skrýt. "Jen mi musíš říct jak."
"Máš dvě možnosti," odpověděla královna. "Buď mi můžeš useknout ruce, což přízrak uspokojí. To bych ti ale neradila." Jezdci na koních se při těch slovech ještě přiblížili. Úzkostlivě jsem je sledoval.
"Jaká je ta druhá možnost?"

Závěrečná poznámka: 

Původně jsem měla vymyšlenou i tu druhou možnost, ale nevešlo se mi to do sto slov, tak to nechám na dalším vypravěči a uvidíme jak to dopadne :)

Obrázek uživatele Saphira

Příjezd královny

Fandom: 
Drabble: 

Když archeologové rozbalili i zbytek tapisérie, země se roztřásla a vzduch se zabarvil červeným světlem. Oblohu nad nimi zakryl jakýsi příznak...

***

Ani jsem nestihl pořádně promyslet, co provedu dál, když v tom jsem v dáli spatřil zvedající se stěnu prachu.
Koně.
Země se roztřásla a chvění přešlo i do mne, z víru prachu se vynořili jezdci ve zbroji se znakem královny Šimaty.
Koně kolem mne utvořili kruh a mezi řadami vojáků se objevila krásná žena.
"Uvěznil tě tu dívčin příznak," pronesla. "Vím, jak tě osvobodit, ale nejprve musíš ty mě zbavit kletby.
Pokud tak neučiníš, všichni v tvém světě zahynou."

Obrázek uživatele Ghormoon

Ranní šok

Fandom: 
Drabble: 

Pomalu se rozednívalo, když archeologové zjistili, že jejich velitel chybí. Vzbudilo to menší rozruch. Když se vzbudil zástupce, nakázal srolovanou látku vynést ven.
„Dobře pánové, ozbrojte se. Jestli tam je něco, co v noci dostalo velitele, musíme to zlikvidovat, už toho mám dost.“
Opatrně tkaninu rozmotali ... byla to tapisérie potkaná spoutou výjevů, jako by vyprávěla legendu ...
„To vypráví legendu o Šimatě!“ ozval se jeden z archeologů.
„Hm, mohla by to být ona.“ odvětil zástupce velitele. „Rozmotejte zbytek a dokumentujte to.“
Byli jen asi v polovině, když najednou uviděli výjev se svými ztracenými kolegy a velitelem. Dál už byla tapisérie prázdná ...

Obrázek uživatele Owlicious

Archeologové milují rébusy

Fandom: 
Drabble: 

Slova strážce nedávala smysl. Ledaže...
Jedna interpretace legendy pravila, že tapiserie do sebe začala věci pohlcovat, tak, jak je předtím přiváděla k životu.
Byl jsem tedy tím divným přízrakem 'vetkán' do ní?
Bylo zlomení kletby cestou, jak přinést pokoj duším tkadleny a královny Šimaty, a tím se dostat zpět?
Stálo to za pokus - a jiný nápad jsem neměl.
Takže jak to bylo?
...najít musíš na vinném to hezké.
Ale kdo je v tomto případě vinen?
Ten přízrak?
Ten mi ale neublížil. Exkurz do jiného, tajemného světa byla pro archeologa spíš laskavost.
Královna Šimata?
Co bylo na kruté bájné vládkyni pěkného?

Závěrečná poznámka: 

Tak pokračujeme v krasojízdě a jedeme z kopce, vážení. :)

Obrázek uživatele cptdrake

Kletba první

Fandom: 
Drabble: 

Legenda praví, že královnu v poušti potrestal krvavý přízrak, prokletá duše však klidu nedošla a její nářek se nese z pouště k městu za větrných nocí.

Úžasem jsem nemohl ani dýchat. Bronzové výstroje vojáků přede mnou nesly na prsou znak rodu královny Šimaty. Snad nájemní lovci přízraku? Jejich oči zdály se mi mlhou překryté a jeden ke mně promluvil nepřirozeným syčivým hlasem:

"Zde místo odpočinku těl,
každého, kdo ublížit mi chtěl.
Duše vytrženy z těl už byly,
by muka nehorší zažily.
Kletba první říká:
Není oběť bez viníka.
Zlomit ji však není lehké,
najít musíš i na vinném to hezké."

Závěrečná poznámka: 

Mým cílem psaní ve společném drabble bylo,
vrátit se alespoň o úroveň vyprávění ve vyprávění zpátky.
Snad nikoho nedotkne se, že se mi to podařilo,
a budou se vám psát dobře další napínavé příběhové řádky.

Obrázek uživatele Blanca

Tři rány

Fandom: 
Drabble: 

Stráže se vrátily s nepořízenou.
Královna je dala popravit a na krvavý přízrak vypsala odměnu.
Nikdo jej nedokázal spoutat. Celé dny se vznášel nad zemí a pršel smrt.
Ruce pověsila na kůl před branou paláce.
Začaly tkát z neviditelné příze noční běsy, kteří terorizovali království. Nepomohlo ani, když je nechala sejmout a zazdít na opačných stranách města.
Nakonec Šimata rozkázala přinést z pouště tělo tkadleny a čarovnou tapiserii. Chatrč však nikdo znovu nenašel a kdo se k místu přiblížil, zmizel beze stopy.
Zemí se začala šířit panika.
Po třech měsících vypuklo ve městě povstání a královna byla vyhnána do pouště.

Závěrečná poznámka: 

Tak pokračujeme v krvavé legendě... doufám, že se nám to vráti k chudákovi hrdinnému veliteli archeologické výpravy...

Obrázek uživatele Carmen

Příslib kletby a ruka na výstrahu

Fandom: 
Drabble: 

Dívka klesla k zemi.
Šimata se chvíli dívala za vojáky. Pak ji jala zuřivost bezmocných. Její oči metaly blesky.
„Ty čarodějnice!“
„Třikrát jsem tě prosila, paní,“ zašeptala dívka, „třikrát ses neslitovala. Třikrát se nikdo neslituje nad tebou.“
Šimatu obešla hrůza.
„Mlč! Mlč, slyšíš!“
Šimata mívala při sobě drahokamy vykládanou dýku.
„Nedojdeš klidu, královno,“ řekla smutně dívka, „dokud-“
Záblesk ostří – a další nitky krve se rozběhly po dívčině hrudi.
„Nech si svoje kletby,“ zasyčela královna. Sklonila se a zvedla jednu uťatou ruku.
„Vystavím ji na výstrahu těm, kteří by chtěli vzdorovat královské moci!“
Nádherný královský šat odšustil. Dívčino tělo tiše chladlo.

Obrázek uživatele vatoz

Šimata mlčí

Fandom: 
Drabble: 

Hrdlořez se Šimatě poklonil, a pak sáhl pro svůj kinžál.
Tu dívka poprvé poprosila: „Královská výsosti, prosím , nedělejte to.“

Když hrdlořez vytáhl kinžál, dívka, dál tkajíc, žadonila: „Královská výsosti, nechte mi ruce a budu pro vás tkát koberce měkčí než spánek, lehčí než vánek, barevnější než tanec.“

Když hrdlořez napřáhl kinžál nad hlavu, dívka naposledy zaprosila: „Královská výsosti, nechte mi...“
Hrdlořez ťal a dívčiny odseklé ruce dopadly na rozetkanou tapisérii.
Kapky krve se stekly, vytvořily obrazec, který se prudce vznesl a vylétl oknem ven.

„Vojáci, zastavte to,“ křičela hystericky Šimata a vojáci v bronzových zbrojích se pustili za letícím tvarem.

Obrázek uživatele Faob

Šimata se vybarvuje

Fandom: 
Drabble: 

Šimata chytila křídlo motýlí a vložila žluťáska do úst.
"Ó," vzdychla, "jak křehký, jemně křupavý!"
Poté se sklonila k mladé panně.
"Vše, co utkáte, se může vznést? I třeba tapír, upír nebo pírko?"
Prsty se rozkmitaly a za chvíli se nad královninou hlavou vznášel černý lichokopytník, krvavý vampýr i bílé peříčko.
"Ó, úžasné," šílela Šimata, "tu magickou tapisérii musím mít!"
"Není na prodej," pravila pokorně domorodkyně, "navíc bez mých rukou vám bude k ničemu, Královská výsosti! Můžete si ji však zasloužit!"
"Jako nějaký úkol? Za co mě máš?" ohrnula nosíkem panovnice a obrátila se ke svému hrdlořezu: "Utněte jí ruce."

Stará legenda

Fandom: 
Drabble: 

Vzpomněl jsem si, jak mi tuto pohádku kdysi četla maminka, která ji našla v jedné starodávné knize. Poetika domorodců byla také jedním z důvodů, proč jsem si ke svému studiu vybral historii této dávné civilizace, jejíž písmo zůstává stále nerozluštěno. Legendu jsem také mnohokrát vyprávěl svým dětem.

Zde je:

Jednoho horkého dne cestovala krásná královna Šimata za svým snoubencem, králem sousední říše. Protože měla žízeň, dala zastavit svá nosítka u nuzné chatrče, a nahlédla, ovívána vějíři, dovnitř. V chatrči seděla na zemi mladá dívka, zpívala si a tkala koberec. Tu náhle jeden vetkaný žlutý motýl ožil a začal třepotavě poletovat.

Závěrečná poznámka: 

Tak snad jsem to Vajíčkům moc nezkazila. Zdali je královna hodná, nebo zlá, a co se stane dál, nechávám na fantazii pokračovatelů.

Tajemství královny Šimaty

Fandom: 
Drabble: 

Tmu vystřídalo jasné světlo a já se užasle rozhlížel. Slunce svítilo jako ve dne, pocit chladu rychle pominul. Kolem rostla zelená tráva, sem tam květiny, skupinky stromů, které přecházely v lesík.
Celé to místo ale působilo jaksi… neskutečně. Nejen proto, že jsem nemohl pochopit, jak jsem se tam ocitl.
Ty stromy? Viděl jsem někdy strom, který by vypadal takhle?
A co teprve ty podivné květiny.
Ve vzduchu byl pořád slabý závan zatuchliny a toho koření.
Udělalo se mi mdlo. To není možné!
V lesíku postávalo několik vojáků s bronzovou výstrojí…
Nabízelo se neuvěřitelné vysvětlení.
Legenda o tajemném koberci královny Šimaty…

Závěrečná poznámka: 

Ponechávám na pokračovatelích, jestli byl na scéně spolu s protagonistou přítomný i ten únosce nebo ne.
Doufám, že jsem to moc nepřehnala...

Ve stanu?

Fandom: 
Drabble: 

Cítil jsem, jak mi buší srdce. Mám zaútočit hned, nebo se zkusím pomalu přiblížit? Tajemný návštěvník se nyní nehýbal, držením těla mi připomínal ty zvláštní sochy, které jsme nacházeli cestou sem.
Opatrně jsem postupoval kupředu. Snažil jsem se dýchat co nejtišeji. Nos mi zaplnil jakýsi divný zápach. Zatuchlina a... Hřebíček? Nutil mne ke kašli. Postava se najednou otočila a s napřaženýma rukama se vrhla ke mně. Když už se mne skoro dotýkala, rozmáchl jsem se, připraven bojovat o svůj život. Zablesklo se. Tesák mi zmizel z dlaně. Padla černočerná tma a do těla se mi zahryzl chlad.
Kde to jsem?

Obrázek uživatele Remi

Na dosah ruky

Fandom: 
Drabble: 

Myslel jsem, že mě děsí moje vlastní fantazie, ale šustění neustávalo. Ba naopak – bylo stále hlasitější a hrůznější. Chvíli jsem si pohrával s možností, že vzbudím druhého člena hlídky, ale nakonec jsem to zamítl. Ať už je ve stanu cokoliv, není dobrý nápad to vyrušit.
Žádné zbraně jsem u sebe neměl, jen u opasku se mi houpal lovecký tesák z dob parforsních honů. Léty poznamenaný, avšak spolehlivý. Tesáky sloužily ke dvěma účelům. Jako zbraň, a k usmrcení vysoké.
Vzal jsem nůž do ruky a vplížil jsem se do stanu. Temná postava, shrbená nad plátnem byla jen několik kroků od mne.

Obrázek uživatele Chrudoš Brkoslav Štýřický

Noční hlídka vedoucího výpravy

Fandom: 
Drabble: 

To bylo divné, proto jsem rozhodl, že příští noc budou hlídat stan hned dva vojáci. A nechal jsem k tomu účelu vybrat ty nejelitnější a nejdůvěryhodnější. Ovšem další ráno se situace opakovala. Vojáci pryč, všechny předměty ve stanu netknuté.
To už vyžadovalo radikální změnu. Jako vedoucí jsem vzal odpovědnost na sebe. Další noc hlídám sám. Věděl jsem, že spánek je mým nepřítelem, a proto nemaje ježčí kůži napíchal jsem do deky jehly z cestovních šitíček všech členů výpravy a deku přes sebe přehodil.
Vysvitly hvězdy, všichni okolo už usnuli. Jen minuty zbývaly do půlnoci. Náhle jsem zaregistroval silné, prapodivné šustění.

Obrázek uživatele Tess

Dezertér?

Fandom: 
Drabble: 

Rozkašlal jsem se, když mi zvířený prach vniknul do plic. V rozpadající se látce se něco skrývalo.
Jaký to musí být vzácný poklad, když je zabalen do vrstev jemného hedvábí?
Smotaný kus látky byl mnohem větší, než se zdálo. Když jsem ho konečně s pomocí vytáhl z truhly, divil jsem se, jak se tam vešel. Nemohl jsem se dočkat, až ho konečně roztáhnu a podívám se, jakýže to objev jsme našli. Ale zdejší ovzduší by mohlo náš nález poškodit. Nechal jsem ho proto radši stočený a uložil do stanu dobře hlídaného našimi vojáky.
Ráno jeden chyběl.
Hlídka.
Nic se neztratilo.

Objev tisíciletí

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Fffuuu, padla na mě tíha zodpovědnosti :D Snad na to půjde nějak navázat (a snad to nahrávám správně a do správného tématu, to taky není jisté :D ).

Drabble: 

Z okované truhlice se vzedmul oblak prachu nashromážděný nesčetnými léty. Členové archeologického týmu přimhouřili oči, pár lidí bezděky ustoupilo - ale prach nebyl víc než slabým posledním odporem věků, které odmítaly vydat svá tajemství.
Tak co tu máme?
Už nebylo třeba déle překonávat zvědavost. Jako vůdce týmu jsem měl právo prvního nahlédnutí; s nesmírnou opatrností jsem z truhly vylovil dýmku z vyřezávané slonoviny. Cenná, jistě, ale pouhá dekorace.
Při druhém pokusu moje prsty nahmátly měkkou tkaninu. Asi jsem bezděky zalapal po dechu, protože několik tváří kolem mě se s nadějí rozzářilo.
Jestli tohle není objev tisíciletí, tak pak už nevím co.

DMD Bonus č. 1 na pokračování. Téma: Tapisérie; Tým: Vajíčka

V duchu dnešního tématu "Jsme tým" je na čase se vrhnout na letošní týmovou challenge! I letos jsme se rozhodly rozdělit účastníky na dva týmy: Tým Slepiček a tým Vajíček, když už nás za týden čekají ty Velikonoce (a zároveň můžete soutěžit, kdo dopíše dřív, jestli Slepičky nebo Vajíčka!). Každý tým dostane přidělené vlastní téma, kam bude vkládat drabble.
Dejte nám vědět, pokud byste měli být na seznamu, ale na žádném nejste. Také neváhejte psát, budete-li mít jakékoli otázky.

Věnujte, prosím, pozornost fandomovému omezení níže, které je letos novinkou oproti loňskému roku. Řekly jsme si, že to zkusíme jinak, abychom mohly vítězný koncept dopilovat na příští rok.

Přejeme pěkné drabblení!

Toto je téma týmu Vajíček.

Co bude úkolem:

 • povídka na pokračování: vždy jeden účastník napíše drabble, další na seznamu (viz níže) musí na toto drabble navázat, série drabble musí tvořit ucelený příběh.
 • téma: Tapisérie - téma nemusí být dodrženo v každém drabble, ale mělo by být dodrženo v povídce jako celku (když vezmeme sérii drabble jako celek, mělo by z ní být téma jasně patrné).
 • 24 hodin - každý účastník má přesně 24 hodin na napsání svého drabble počínaje okamžikem zveřejnění drabble předchozího autora na seznamu. Po uplynutí 24 hodin jeho pokus propadá, na seznamu je přeskočen a automaticky píše další účastník; vzhledem k velkému počtu účastníků a omezenému času prosíme a apelujeme na všechny, aby pokud mohou nevyužívali celý časový limit.
 • tento bonus bude otevřen během celého DMD
 • Rating: Prosíme, vyhněte se ve svých drabble obscénostem a explicitním popisům. Povídka by měla zůstat mládeži přístupná.
 • Fandom: Originální. Vyvarujte se, prosím, odkazům na konkrétní fandom. V rámci originálního příběhu se ale meze nekladou. Tedy vodník je dovolen, ale konkrétní vodník Česílko ne. Originální vodník libovolného jména může vařit mlhu, ale konkrétní vodník Kebule z konkrétního večerníčku nikoli. V případě pochyb vězte, že fandom je omezen spíše méně než více;-)
 • Tým Vajíček:
 1. Eloren
 2. Tess
 3. Chrudoš Brkoslav Štýřický
 4. Remi
 5. muminka
 6. Esclarte
 7. Hippopotamie
 8. Faob
 9. vatoz
 10. Carmen
 11. Blanca
 12. cptdrake
 13. Owlicious
 14. Ghormoon
 15. Saphira
 16. Karin Schecter
 17. ef77
 18. Arengil
 19. KatWee - vypršel časový limit
 20. galahad
 21. gleti
 22. Neferet - vypršel časový limit
 23. Sapfó - vypršel časový limit
 24. myday
 25. Aries
 26. Effatha - vypršel časový limit
 27. V.T.Marvin
 28. mamut
 29. Kaspar-Len Myslitel
 30. Blackrose_sam - vypršel časový limit
 31. mardom
 • Do tohoto tématu vkládá příspěvky pouze tým Vajíček.
 • Seznam budeme průběžně aktualizovat. Sledujte jej průběžně, zda na vás nepřišla řada. Během jednoho dne může pořadí poskočit o několik míst (alespoň v to doufáme).
 • Víte-li že nebudete mít kapacitu napsat drabble v odhadovaný čas (sledujte pravidelně seznam!), můžete nám napsat e-mail (drabble.sos@gmail.com) a my vás přesuneme na konec seznamu, aby vám pokus nepropadl.
Platné do: 
30. 4. 2017 v 23:59.
-A A +A