DMD č. 8. pro 8. 4. 2016. Téma: Vidoucí oko

Obrázek uživatele Gwendolína

Moonyho vnitřní oko

Fandom: 
Drabble: 

"Petře, to ti musím pomáhat i s úkolem do předmětu, který ani nemám? Něco si vymysli."
"Když já nevím co."
"Ach jo, napiš třeba, že někomu vyžvaníš pečlivě střežené tajemství, na drby tě přece užije."

"Hele, Moony, co tam máme napsat my?"
"Vy to přeci zvládnete sami!"
"Tohle je větší zábava!"
"Jo, otevři svou mysl a něco pěkného nám vyvěšti. Vyspím se s Evansovou?"
"Vezmeš si ji a zplodíš s ní syna, když už."
"Bomba! A co Tichošlápek?"
"Ten? Ten skončí v Azkabanu, protože je to bídný zločinec!"
"Hej, to není fér! Já jsem ti přece tu čokoládu snědl omylem!"

Obrázek uživatele Azereth

Úvahy Vševědoucího

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Nevím no. Ale to téma tam někde je. :)

Drabble: 

Mohl bych procestovat celý vesmír za jediný den a dotknout se hvězd.
Mohl bych prozkoumat nejhlubší dna oceánů, aniž bych vstoupil do vody.
Mohl bych ukrást největší poklady světa a u toho skákat po jedné noze.
Mohl bych ukazováčkem malovat kruhy v obilí a přikládat to mimozemšťanům. Nebyl bych nikým viděn.
Mohl bych rozsvítit oblohu pouhým lusknutím a považovat to za samozřejmost.
Mohl bych zničit celou planetu ekologickou katastrofou aniž bych hnul prstem.
Mohl bych ovládat celé skupiny národů a přemýšlet o nesmrtelnosti chrousta.
Mohl bych udělat spoustu věcí.
Ale proč bych to dělal? Vždyť to lidé zvládnou úplně sami.

Obrázek uživatele Keneu

Kardinálovi špehové

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Crossover v rámci fandomu? Tedy kousek písně z muzikálu Tři mušketýři, Rochefortovy vztahy z povídky Za co stojí bojovat a pokračování drabblu Chumel koťátek.

Drabble: 

Tisíceré oko vidí vše co kolem kvasí
Tisícerá ruka za něj vždycky rychle tasí

Věděl o všem, co se ve Francii šustlo, však na to měl spoustu dobře placených lidí, ale přehled, který měl o dění doma, byl až záhadný. Rochefortův pravidelný noční návštěvník by mohl vyprávět.

Kardinál osobně rozlil do misek mléko a lehl si k nim, přímo na zem. Pravidelní strávníci se blížili. Kardinál položil otázku a zanedlouho už měl jasno.

"Pane poručíku, co ten šrám? Snad ne souboj?" přitočil se později toho dne k d'Artagnanovi. Ale než dal mušketýr dohromady přijatelnou lež, kardinál zamňoukal a byl pryč.

Obrázek uživatele Eurydiké

Velká sestra

Úvodní poznámka: 

Má ranní cesta do práce...

Drabble: 

První visí na nádražním perónu. Druhá hlídá křižovatku pro případ, že sprintuju na autobus. Další za chviličku v metru pod eskalátory, pak na peróně. Na Pavláku je jich hned několik, pak nad vchodem na úřad jedna sleduje, kdo z úředníků chodí v pracovní době pro chlebíčky. Nakonec ta, co míří ve druhém patře na požární schodiště, ale koutkem zabírá i záchod pro veřejnost, což ovšemže nebrání bezďákům a smažkám, aby tam nedělali ošklivé věci. Zaplaťbůh za naše dveře z mléčného skla, na magoši mají kanceláře prosklené jak akvária.

Kde jsou ty časy, kdy člověka šmírovala kukátkem jen domovnice v přízemí.

Obrázek uživatele Owlicious

Mi erec Micrajim, mi bejt avadim

Fandom: 
Drabble: 

Vychovávali ho jako prince podle zásad té země, kde vidět znamenalo věřit. Světlo a zrak byly těmi nejmocnějšími symboly, ochrannými amulety, zárukou prosperity.
Jenže on pohlédl do stínů. Tam, kde žili - a umírali - jeho lidé.
A pak stíny pohlédly do jeho duše.

Poušť. Step. Ovce. Jak moc se to lišilo!
Tady byl stín vítaným společníkem a požehnáním.
Jenže on obrátil oči k ohni. Pak zjistil, o kolik důležitější je slyšet a poslouchat.

Modlitby ze stínů byly vyslyšeny. Zemi světla a vize zahalila temnota. Zraku víry v ní září naděje nad slunce jasněji.

Bůh lidu, tak dlouho živořícího ve stínech, triumfuje.

Závěrečná poznámka: 

Nadpis znamená "ze země egyptské, z domu otroctví"

Obrázek uživatele Erendis

Jiné město

Fandom: 
Drabble: 

Mít na každém oku čtyři dioptrie, protože krátkozrakost, a další čtyři a půl, protože astigmatismus, může být k vzteku. Třeba na lekcích plavání, kdy spolužáky rozeznáváte podle barvy plavek, a když některého z nich o pár týdnů později potkáte, nepoznáte ho. Nebo když se tamtéž ptáte, kolik je hodin. „Za pět minut půl šesté. A díváš se přímo na hodiny.“
Dívám. Ale nevidím je, kurnik!
Při pozdněvečerní chůzi ulicemi si ale brýle občas sama sundávám. Ostrá pouliční světla se rozpadnou do chomáče mihotajících se duhových teček a město se zahalí do měkké mlhy.
Lidé s perfektním zrakem tenhle svět neznají.

Obrázek uživatele Marek

Paní Dao

Fandom: 
Drabble: 

Mezi několika upíry na ostrově paní Dao byli hlavně přecvičení upíři, netopýři, pavouci (fuj) a spoustu členů Druhé rasy. O některých z nich se říkalo, že mají speciální schopnosti. Ne jako speciální, ale jako speciální, třeba jako já. Levitaci (na druhou stranu, tu má každý). Ale třeba... hleděli do budoucnosti. Paní Dao takové lidi shromažďovala a dělala si z nich spolu se všemi zbraněmi takovou sbírku. Krásnou. Rozsáhlou. Tedy minimálně do té doby, než náš druh ostrov paní Dao totálně vyvraždil. To se jí i takové vidoucí oko, jako byla Melánie, hodilo asi jako eskymákovi uprostřed polární noci solární panely.

Obrázek uživatele Champbacca

Oko a okolí

Úvodní poznámka: 

(mezitím v Zapovězených říších)

Drabble: 

Jeden zloduch byl i s armádou rozložen na prach, takže Edvina přirozeně zajímalo, kde je ten druhý páprda, co potřebuje usekat hnáty. A tu se ukázalo, že žádný z mágů vlastně neví a že se takový lich dost těžko hledá, zejména když páchá zlo kdesi daleko.
Naštěstí zasáhl dědula, začal čarovat, až mu rudý hábit málem vzplanul, a před užaslým Finem se objevilo levitující oko, které rázem vyrazilo mrknout na okolní les.
„Čarodějovo oko? Fascinující,“ ucedil Edwin tak sarkasticky, že z toho pískalo v uších, „co teď?“
„Teď rychle za ním, má krátký dosah a já zapomněl seslat brzdící kouzlo.“

Závěrečná poznámka: 

Čarodějovo oko je jedno dost opomíjené, ale užitečné kouzlo čtvrté úrovně.

A ostatně soudím, že by Jediland měl být aktualizován.

Obrázek uživatele L.P.Hans

Lapeni

Fandom: 
Drabble: 

Hrubé ruce je strčily dopředu a oni se zařinčením jejich převleků dopadli k nohám vysoké postavy v černém hávu.
„Co to má znamenat?“ zeptala se hlasem, který se do nich zabodnul jako jehličky chladu.
„Špehové, pane. Našli jsme je na cestě k Černé bráně,“ odvětil jeden ze skřetů.
Mezi špinavým oblečením jednoho vězně se cosi třpytilo. Přízrak se sehnul a ruka v rukavici strhla řetízek z půlčíkova krku.
„Tenhle patří Oku.“
„Co s tím druhým?“
„Hoďte ho do jam.“
Dva skuruti se symbolem oka bez víčka drapli jednoho z půlčíků a následovali svého pána směrem k citadele z černého kamene.

Obrázek uživatele Kilián

Moc informací

Fandom: 
Drabble: 

Říkali mu vidoucí oko. Měl totiž jednu velmi zajímavou schopnost. Počítačoví odborníci by asi řekli, že jeho oči mohly měnit filtry. Zkrátka, jednou se na svět díval černobíle, jindy šedě a jindy zase například jako olejomalba. Nedlouho poté, co byla objevena tato schopnost, vědci zjistili, že jeho infračervené vidění je natolik perfektní, že by se dalo dosti dobře využít při hledání ztracených těl.
Jednou objevil nový filtr, který mu vždy, když někdo promluvil, ukázal, zda je toto tvrzení pravdivé. Uvědomil si, že někdy je lepší nevědět...

Kapku do poháru trpělivosti přineslo objevení nového filtru. Takový, který rozpozná nejrychlejší způsob smrti.

Hrdina

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

autorství budiž přičteno červenému vínu

Drabble: 

Hrdina se vracel domů z velké války, která se vedla o nemenší principy ve jménu vševědoucího, vševidoucího, všeslyšícího a všeobjímajícího.
Ke slávě věčné projížděl městy na svém věrném třínohém oslovi. Zůstával po něm pach vypitých krčem a zástupy těch nejkrásnějších paniců, kteří navždy přišli o svou čest a možnost přivýdělku.
Hrdina se holedbal, bral jméno boží nadarmo, vymýšlel si jedenáctero přikázání, jen aby jich měl vícero k překročení. Hrdina neznal meze, hranice ani pravidla slušného chování. Uctíval a následně i zneuctíval zlaté tele, jehně i sele. A nikoliv zrovna vybíravým způsobem.
Boží oko všechno vidělo.
Dokud ho hrdina nepíchnul prstem.

Obrázek uživatele kytka

Počítání je snadné jako dýchání

Úvodní poznámka: 

Druhé na stejné téma, o stejném matematikovi.
Nesoutěžní.

Drabble: 

Čísla jsou můj život. Ať už jde o umístění stěžně na plachetnici, problémy s navigací nebo mapování ruských gubernií.
Čísla jsou mí přátelé. Když v noci nemohu spát, zvykl jsem si počítat zpaměti odmocniny. Báječně to odpoutá myšlenky od starostí.
Vidět matematické vztahy je pro mne tak snadné jako pro vás vidět barvy. Posledních dvanáct let žiji ve tmě, ale svou schopnost vidět jsem díky milosrdnému Bohu neztratil. Dál zkoumám podivuhodný svět matematiky uvnitř své mysli. Písař zapisuje výsledky mé práce a postupy, kterými jsem k nim dospěl, takže mohu každý týden vydat nový spisek.
Až přestanu počítat, přestanu žít.

Závěrečná poznámka: 

Leonhard Euler, geniální počtář a matematik. Jeho dílo nemá v matematice obdoby, ať už co do významu, tak co do rozsahu. Napsal přes 800 pojednání, z toho polovinu v době, kdy byl úplně slepý.
Kdeco nese v matematice jeho jméno: známá Eulerova konstanta e, Eulerova věta, Eulerova rovnice, Eulerova přímka atd.
Jedno domácké drabble o něm.

Obrázek uživatele Charlie

Výměna barev

Úvodní poznámka: 

Pokračování pirátské AU.
Regent by jako jméno v tomhle kontextu znělo divně, tak je z něj Renegát :)

Drabble: 

Damen kývnul na jednoho ze svých, aby Laurentovi nasadil pouta.
"Ne tak rychle, hochu," ozval se hlas od dveří podpalubí. Tam stál Renegát, kapitán Hvězdy, s nabitou pistolí. Mladičký stewart zodpovědný za jeho probuzení, který byl kapitánovým zrakem i v jeho nepřítomnosti, se škodolibě culil zpoza něj.
"Nechceme přeci začít bitvu. Což takhle si sednout a rozumě si popovídat?" řekl Renegát.
Posádky obou lodí začaly pomalu vytahovat zbraně.
"S piráty nevyjednávám," zavrčel Damen.
"Silná slova od někoho, na jehož hlavu je vypsána větší odměna než na mou."
Akielonci si vyměnili šokované pohledy.
"Tvůj bratr se stal guvernérem. Máme společného nepřítele."

Obrázek uživatele Zuzka

Správné vedení

Drabble: 

"Mathildo, je čas vyměnit svíčky."
"Jistě, máš pravdu, dear sister."

Deborah věděla. Vždycky znala správnou míru, správný den, správný čas. Viděla pod povrch, viděla do lidí. Věřila Bohu, že jí ukáže cestu a Bůh věřil jí.

Co si teď bez sestřičky počnu? Jak budu vědět, co kdy dělat a nedělat?

Miss Matty se strachovala zbytečně. Celoživotní trénink a stále přítomná vzpomínka na nejdražší společnici ji hladce vedly dál.

Deborah by si ale určitě všimla dřív. Nemusela by v kuchyni narazit na valentýnku a zpovídat zčervenalou Marthu. Deborah by nepřipustila...

Miss Matty ano. Dívala se Debřinýma očima a svým vlastním srdcem.

Dvaapadesát upozornění

Fandom: 
Drabble: 

Čas jít spát, ale já se ještě jednou na Wattpad podívám.
Myší klikám na odkaz a s překvapením pozvedávám obočí, když hledím na spoustu upozornění.
Dvaapadesát upozornění od neznámé čtenářky, která dnes rozdávala hlasy mým kapitolám.
Překvapeně pozvedávám obočí. Už měsíce čekám, jestli někdo zvládne přečíst celou mojí povídku za jeden den.
Moje vševidoucí oko pohlíží na čas posledního upozornění a na aktuální čas. Se zklamáním zjišťuji, že skoro před hodinou přestala číst.
Moje wattpaďácké vidoucí oko si bude muset ještě nějakou chvíli počkat, než se nějaký takový rychlý čtenář najde. A to jí zbývalo přečíst už jenom tři kapitoly.

Závěrečná poznámka: 

S lítostí dodávám, že těch 55 kapitol není celý příběh. Pouze tolik kapitol je napsáno a přidáno na Wattpadu. Aktuálně je jich napsáno 60 kapitol. Délkou by se měl příběh podobat prvním třem knihám od Rowlingové (a protože je to fanfiction, tak i obsahově).
https://www.wattpad.com/story/24560483-kate

Obrázek uživatele Scully

Hvězda na nebi

Drabble: 

„A kdy se vrátí maminka?“ zeptal se malý Jonáš. Babička si ztěžka povzdechla.
„Maminka je nemocná, leží v nemocnici. Musíš ještě pár dní vydržet a vrátí se domů. Zítra se na ni spolu půjdeme podívat,“ vysvětlila mu a laskavě ho pohladila po tváři.

***

„Babi, kdy se maminka vrátí?“ zeptal se malý Jonáš o pár dní později. Babička stěží potlačila slzy.
„Maminka se už nevrátí, víš? Odešla do nebe a stala se z ní hvězda. A ta hvězda na tebe každý den kouká a opatruje tě. Takže je pořád s tebou,“ řekla mu, ale pohladit ho už přes vlastní smutek nedokázala.

Obrázek uživatele Eso Rimmerová

Dárek

Úvodní poznámka: 

Opět jeden Červený trpaslík, ale dneska trochu BJB - tak nějak mi nešlo vymyslet nějakou kloudnou pointu.

Drabble: 

"Všechno nejlepší k výrobninám, Kryťáku," řekl Lister a podal Krytonovi neuměle zabalený balíček omotaný růžovou mašlí.
"Pane Listere, to je od vás příliš laskavé..." začal dojatě android.
"Prostě to rozbal," vybídl ho Lister
Kryton opatrně odmotal stuhu, stáhl balící papír, otevřel krabičku a...
"Bohužel se mi podařilo sehnat jenom jedno," usmál se omluvně Lister.
Z krabičky na něj hledělo oko. Ne však obyčejná pět set devítka nebo pět set desítka, ale TN-831, která má kromě základních funkcí jako zoom, obrazová montáž, zpomalení a kvantel i taková vylepšení jako senzor infračerveného záření nebo sadu fluorescenčních filtrů.
"Že si děláte takovou škodu..."

Obrázek uživatele nettiex

Očko

Fandom: 
Drabble: 

Na světě existuje mnoho věcí, na kterých by nikdy nemělo spočinout lidské oko. Nebo jakékoliv jiné.
Agent tajné služby si povzdechl a před očima mu neprolétly scény z jisté východní země, ve které oficiálně nikdy nestrávil ani jeden jediný rok ve službě Mycrofta Holmese královny a ve které rozhodně nikdy neviděl a neprováděl věci, ze kterých by se ještě dnes probouzel polit studeným potem.
Ach. Starý dobrý časy.
V duchu vyjmenoval všechny bohy, které si našel na wikipedii a vroucně se pomodlil. Nechť ve zdraví přežiju další službu. Prosím!
Zapnul počítač. Služba hlídače kamerového systému v 221B Baker Street začala.

Závěrečná poznámka: 

BJB jako čuník. Dnešek byl... no, nějak nemám sílu něco vymýšlet... tak. :)

Vidoucí oko Adamiloru

Fandom: 
Drabble: 

Se spikleneckým výrazem k nim přistoupil hostinský.
"Vy asi hledáte nějakou práci?" zeptal se.
"Jasně! Ano! Kolik?" zahlaholila společnost.
"Potřebuji hrdiny, kteří pro mě získají Vidoucí oko Adamiloru."
Kolem stolu se rozprostřelo ticho.
"Vidoucí oko Adamiloru!"
"Jasně!" vykřikl temný elf a začal se hrabat v torně.
"Tady je to napsané," ukázal jim na list papíru, "má to dělat něco s naší rodinou, jo, jo, máme hledat v Ald-tiranonu, co že... jasně, tam jsem se narodil."
"Paráda, vykřikl mohutný barbar pisklavým dívčím hlasem. A prachy?"
"Pět zlaťáků."
"To si děláš srandu!"
"Tak dobře, pět pro každého."
Kolem stolu se ozval jásot.

Neviditelný fandom: 

Den navíc

Úvodní poznámka: 

Dneska jsem tak, tak vyčerpaná, že jsem přesně popsala můj dnešní program. Možná je to Bjb, ale snad mi to ostatní odpustí. A zítra - hurá, opravdu víkend.

Drabble: 

Tak moc jsem se chtěla flákat, neboť jsem potřebovala odpočinek jako sůl, až se mi stalo přesně to, co se mi nehodilo do plánu – spousta práce, která musela být udělána právě dnes. Chvilkami jsem si přišla v pokušení to nějak zaonačit, aby to nebylo jen na mě, ale věděla jsem, že by to neprošlo. A tak jsem zatnula zuby a řekla si, že ten den navíc ještě obětuji. Úklid domácnosti, hraní s dcerou počkají. Nebylo sice žádné vidoucí oko, které by mě sledovalo, ale výsledek samotný jasně signalizoval, jestli jsem svůj úkol zdárně splnila. Nakonec odpoledne došlo i na domácnost.

Nevidoucí oko

Fandom: 
Drabble: 

V Minas Tirith se šikovala vojska. Udatní mužové gondorští, rohanští jezdci, hraničáři, ti všichni pod vedením Aragornovým vyrazili z Pelennoru a pochodovali vstříc Mordoru, aby k sobě upoutali pohled Oka a tím usnadnili cestu Tomu, který nese prsten. Ale oko na ně nehledělo.
Ten, který nese prsten se plahočil mrtvou zemí Mordoru. Myslel, že čím blíž bude k Hoře osudu, tím hůř se bude ukrývat před Okem, jež nikdy neusíná. Navzdory očekávání Oko na něj nehledělo.
V Barad-dûr Ústa Sauronova řval na skřety. "Sežeňte borovou vodu, ale rychle! Tolik nepřátel všude, a Temný pán musí zrovna teď dostat zánět spojivek!"

Obrázek uživatele Karin Schecter

Dvojí život

Drabble: 

Oddechl si, když za sebou konečně zabouchl dveře. Domov byla jeho oáza, tam nikdo cizí nesměl. Dnešní večer byla premiéra nového filmu, ve kterém hraje hlavní roli. Samozřejmě, že tam musel. Ideálně s přítelkyní. Vždycky to tak bylo.
Dnes se mu výjimečně podařilo vymluvit a utéct brzy. I tak však musel poskytnout rozhovor hned několika novinářům. Ráno určitě uvidí fotografie v novinách i v televizi.
Měl rád tu pozornost, i všechny ty fanoušky. Herectví se chtěl věnovat už od malička. Co víc si mohl přát?
Možná soukromí.
Usmál se, když ho jeho přítel sevřel v náručí.
"Jsi doma brzy," zašeptal.

Obrázek uživatele hidden_lemur

O nočních tvorech

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

za vzdálenou inspiraci děkuju Vilmě K., únavě a taky Nezmarům. Bylo fajn si vzpomenout.

Drabble: 

„Stávám u plotů, v zahradách kde žije král, ten co hrával očím, které vidí jenom pokušení.“ – Nezmaři

Můžete klidně napsat varování. Můžete celý sad obehnat vysokou zdí. Drátem, co vypadá jako trní. Ale stejně si nepomůžete. Na jaře je závěs mezi světy zvlášť tenký. A o všech nebezpečích se v pohádkách nedočtete. Jak snadné je vás nalákat! Trocha hudby. Palčivá vůně rozkvetlých keřů. Stačí tak málo! Silueta mezi stromy, útlá a nahá.
Prchá. Vede tě dál. Až pak se útlé prsty promění v pařáty. Když budete mít štěstí, přežijete. Bosí, rozdrásaní, s dírou v paměti a jedním jediným vidoucím okem.

Obrázek uživatele Carmen

Konejšivá náruč slepoty

Fandom: 
Drabble: 

Nespokojeně se mračila nad údajnými předpověďmi.
Nesmysly, mumlala k učebnici.
Opovržlivě šťouchala brkem do čajových lístků na dně šálku.
Nenáviděla šarlatánství.

„Děvče,“ zaštkala profesorka, „dnes sis neměla brát ten tenký hábit!“
„Předpověď počasí si umím přečíst taky,“ syčela cestou ke křesílku.

Drahocenný čas se vlekl.
Smrtonoš sem, Smrtonoška tam. Kdejaká děsivá vidina támhle. Harry bledl.

Unavený pohled stranou. Křišťálová koule k ní tázavě natáhla paprsek světla.
Ale ne...
Viděla všechno: Záblesk bezvládných těl. Zborcené zdi. Nějaký oblouk. Bolest. Strach.
Prudce se zvedla. S menší scénou utekla.
Ne.

„Skutečně... Málokdy potkám tak slepé vnitřní oko,“ smutně konstatovala Sibyla Trelawneyová, docela šeroslepě.

Obrázek uživatele Elrond

Neopatrnost se nevyplácí

Drabble: 

Jednou, když se Celegorm chystal na trénink, zeptal jsem se, jestli můžu jít taky. Řekl, že jo. Myslel jsem, že to bude hračka, ale moc mi to nešlo. Neměl jsem silné ruce, jak jsem předpokládal.
Pak se to zlomilo. Začalo mi to jít. Trochu jsme blbli. Já jsem dostal do předloktí. Měl jsem pocit, že mi ruka upadne. Brácha schytal do oka. Svalil se a potichu klel. Chvíli pak neviděl.
Další den jsme se tomu smáli a aktualizovali jsme verše severské ságy. Oko pryč, ruka pryč. To je daň za to, že jsem se špatně kryl štítem (který jsem neměl).

Závěrečná poznámka: 

Rory, přestaň si to vyčítat. Aspoň mám inspiraci. :)

Obrázek uživatele Tirik

Oko nevidoucí

Drabble: 

"Krále Leara?" děsil se tragéd. "Ne! Pletu si tam jména dcer!!!"
"Neboj, já ti je hodím," sliboval principál cestou do nápovědní budky.
Jenže písmenka jsou jaksi čím dál menší.
Lorňon, honem, kde ho mám...
Pod zadkem. Prasklý. Ale do háje.
Principálka, diva a Cvička přešlapují na jevišti.
"Ty naše prvorozená, jak ti říkají?!" tápe v temnotách tragéd.
"Goneril stojí vedle mne, k ní mluv!" snaží se principálka.
"Aha, tak ty jsi Regan. A ty?"
"To je Kordelie!" představuje diva Cvičku.
"Pověz mi, dceruško, jak mne máš ráda?" obrací se Lear ke Cvičce.
"Já, tatínku... já vás mám ráda jako sůl!"

Obrázek uživatele Erys

Přistižena

Fandom: 
Drabble: 

Vyskočila jsem na zídku k sousedům. Babička lomila rukama, co to mám za nápady, vždy, když mě při tom přistihla. Ale pro mě to tam nahoře byl nový svět. A babička mi pak stejně podstrojovala všelijaké dobroty a po večerech mi předčítala z mé oblíbené knížky. Naslouchání jejímu hlasu zavrtaná do peřin jsem nikdy neodrostla. Měla jsem to tu s ní moc ráda. Pořád to tu mám ráda! Přestože dnes mě přivedl smutný úkol.

Sluneční paprsek upoutal mou pozornost. Mraky se zvláštně roztrhaly a objevila se v nich sluneční duhovka. Usmála jsem se. Já vím, babi, co mě to napadá.

Obrázek uživatele Chrudoš Brkoslav Štýřický

Oko versus moderní technika

Úvodní poznámka: 

V hospodě U Médi tentokrát sledují fotbal.

Drabble: 

Lokálem létají nadávky. Na rozhodčího. Není divu, po nafilmovaném pádu soupeřova útočníka v šestnáctce a následné proměněné penaltě jsou fanoušci frustrováni. Vulgarita nadávek je nepřímo úměrná úrovni toho kterého autora, slepec je nejmírnější výraz.
"Vy chytráci", zvolá Jimram, "vám se to kritizuje, když to máte naservírováno zpomaleně a ze třech kamer. Chtěl bych vás vidět na jeho místě. Mít jen svoje dvě oči a v mžiku písknout či nepísknout!"
"Pravdu máš", přitakává Lev, "chtělo by to videorozhodčího, jako už je v hokeji."
"Pochybuji, fotbal je dost konzervativní", odvětí Jimram.
"Takže rozhodčímu bude stále zbývat jen to vidoucí oko", uzavírá Tadeáš.

Osud ze skříňky

Fandom: 
Drabble: 

Po čase princ dospěl v krásného mladého muže. Byl silný i mrštný, odvážný, zdatný v loveckých dovednostech, zběhlý v učených disputacích. Jen jednu slabou stránku měl. Příliš si věřil.

Jednoho dne objevil na zámku dobře utajené dveře. Marně mu chůva kladla na srdce, aby do komnaty za knihovnou nechodil, aby se ničeho nedotýkal. Princovy prsty jakoby ovládané vlastní vůlí přejely po lesklém povrchu mahagonové skříňky. Ta se s jemným cvaknutím otevřela. Chůva vykřikla, přehodila přes skříňku šál a vystrčila prince z komnaty.

Vrátil se hned, jakmile po obědě zdřímla.
Co nemělo vidět moje oko?

Podobiznu princezny krásné až k pláči.

Obrázek uživatele Sharlotte

Oko budoucnosti

Fandom: 
Drabble: 

Jsem jiná než ostatní. Odjakživa. Děsilo mě to. Zvykla jsem si. Naučila jsem se svou schopnost ovládat. Když se podívám na člověka, vidím ho levým okem a pravým vidím jeho budoucnost.

Když jsem byla dítě, neovládala jsem to. Býval to problém. Především, když nám učitelka na tabuli vysvětlovala látku. Já ji viděla jedním okem. Dostala jsem to pod kontrolu v patnácti.

Při pohledu do zrcadla vidím svou budoucnost. Poprvé jsem ji viděla v osmnácti. Tu noc jsem nespala. Zjistila jsem, že každé rozhodnutí mění budoucnost. Po každém rozhodnutí jdu k zrcadlu, abych viděla, jaký vliv to bude mít na život.

Stránky

-A A +A