Igrûn (ze Středozemě)

Igrûn

Útržky ze života a minulosti thrakka (kapitánky) mordorské armády.
Časové řazení jednotlivých příhod může být velmi zmatečné.
Inspirace pro tuhle postavu vznikla z látání světotvorby mistra Tolkiena pro příběh, který bych ráda napsala, ale moc mi to nejde. V tom ale Igrûn vůbec nevystupuje. Ta je jenom tady.
Zato spousta těch světotvorných drobností, které od Tolkiena neznáte, vznikla právě pro něj.

Igrûn: Poskytnout útočiště

Úvodní poznámka: 

Org.: Nevím, jestli můžu tenhle věstník využít takovým způsobem. Kdyžtak se omlouvám a klidně to smažte.

Drabble: 

Není to souhrnná verze seriálu. Volnou sérii o Igrûn jsem nikde jinde než tady neshromáždila a nevyvěsila. Chcete-li ji celou, prostě rozklikněte fandom, od toho jsem jej zakládala.
Nenabízím vám tudíž dubnový seriál 2020, nýbrž zářijovou povídku 2018.
Vypravěčkou je rovněž Igrûn a povídka je členěna na kapitolky zvící drabblete, i když se mi většinou nepodařilo to udržet jako sled ucelených příhod.
Týká se „poslední naděje" (zadané téma), sluje Poskytnout útočiště a naleznete ji v almanachu Gondorského semenáčku 2018 (.pdf soubor). (Bohužel mi někdo zanesl do sazby několik chyb, které v dodaném souboru nebyly. Ale čitelné to celkem je.)
Pokud se tedy někomu Igrûn zalíbila natolik, že by chtěl ještě, je mu k dispozici.

Závěrečná poznámka: 

Velice uvítám, pokud byste se po přečtení vrátili sem a nechali mi komentář! A to nejen pochvalu, ale i přátelskou kritiku.

Se mnou se neporadil

Úvodní poznámka: 

Sázka na smrt.

Když to bylo aktuální, nebyla jsem s drabbletem spokojená. Tohle je trochu předělaná verze. Pořád nejsem spokojená.

Org.: Zdržte se prosím orgovských komentářů. Díky.

Drabble: 

„Ty zde, paní Igrûn?"
„Faramire-kníže," podivím se. Měl zůstat v Arnenu.
„Paní Igrûn..."
„Neseš mi Jughášovy zbraně," podotknu, abych mu to usnadnila.
„Ano," přikývne. „Král Elessar..." zarazí se znova.
„Požadoval jeho hlavu."
„Je to tak."
„Už to udělali?" ptám se tiše. „Nebo ho chtějí odvést do Minas Tirith?"
„Chtějí ho odvést, ale to se nestane."
Zavrtím hlavou. „Neohrozím tisíce životů pro jeden. Jugháš sám to nechce."
Faramir pokrčí rameny. „Se mnou se neporadil. A hranice Gondoru nepřekročil. Dokud nerozhodnu jinak, je Jugháš vězněm Ithilienu."
„Necháš ho naživu?"
„Budu-li moci."

Talim kdysi říkával: Někdy najdeš přátelství, když to nejméně čekáš.

Plná širá pláň

Úvodní poznámka: 

...Ono mi to nějak zmorfovalo, takže je z toho spíš poslední z nejposlednějších než obráceně. No nic.

Org.: Zdržte se prosím orgovských komentářů. Jestli vám bude připadat, že to moc uteklo od tématu, tak to prostě neobodujete, ale pomlčte o tom. Dík.

Drabble: 

„Ta kniha je moc dobře napsaná," chválím, „můj příběh i ty ostatní. Poutavé a přitom pravdivé, bez zjednodušujících lží. Čugara opravdu rozumí různým zmatkům, co jsme prožívali."
Jughášovo jediné oko nepozbylo všímavosti. „Ale mračíš se."
Přisvědčím. „Ukážu ti to," listuji stránkami. „Tady."
„Igrûn," čte, „je jednou z pěti známých šarkîli žijících v Mordoru."
„Ještě nedávno uváděli devět."
„Nepůsobilo několik z nich na lugbúrzských akademiích?"
„Právě," kývnu. „Jedno zemětřesení - je to děsivé pomyšlení, že bych mohla zanedlouho zbývat samotná. Tenkrát nás byla plná širá pláň..."
Vezme mě za ruku. „Narodili se další, třeba já. A teď je mír; nemusíme zaplňovat pláně."

Závěrečná poznámka: 

Šarkî - doslova starý ve smyslu nezměnitelné vlastnosti. Označuje skřeta, který zažil Melkorovu vládu.
Lugbúrz - mordorské hlavní město, čtenářům známější pod elfským názvem Barad-dûr. Tento název je Tolkienův.

Zájem země je nám lhostejný

Úvodní poznámka: 

Se zpožděním, protože včera jsem prostě byla strašlivě unavená a nedokázala to dodělat.

Org.: Zdržte se prosím orgovských komentářů. Vím, že bodovat nebudete, netřeba mi to omlacovat o hlavu.

Drabble: 

„Co jsi provedl tentokrát?"
„Řekl jsem, že jako vždycky, umírat budou skřeti a získávat jen lidé."
„Aha."
„A Larimir se do mě pustil, že takhle je to se skřety pokaždé - jde nám jen o prospěch skřetů a zájem země je nám lhostejný."
„Co je zájmem země, když ne životy a štěstí jejích obyvatel?"
„Jako já sis toho asi nevšimla, ale v Mordoru nežijí jen skřeti." Odfrkne si. „O lidi se budu starat, až budou strádat stejně jako my."
„Tos mu řekl?"
Přikývne. „Hněváš se?"
Temně zavrčím, odhalím zuby a zlehka ho kousnu do nosu. „Trochu."
Zasměje se a políbí mě.

Závěrečná poznámka: 

Byly kdysi časy, kdy lidi (i skřeti), kteří se měli rádi, měli ve zvyku se vzájemně dotýkat rty. Dokonce i na veřejnosti. Bylo to možné, protože celý den chodili s necudně odhaleným obličejem a klidně se přibližovali jeden k druhému. Doopravdy! Ale to už je fakt strašně dávno.

Pokřivená napodobenina loutny

Úvodní poznámka: 

Org.: Zdržte se prosím orgovských komentářů.

Drabble: 

Dvakrát do měsíce louka pod Arnenem ožije.
Nechodíme tam často. Ani nakupovat zeleninu a plátno, ani se kochat pištci a kejklíři.
Tentokrát ale po mnoha snahách získala povolení skupinka místních skřetů.

„Taková pokřivená napodobenina loutny udělaná z koženého bubnu," pohoršuje se kdosi. „A jak je to hlučné!"
„Šalmaj zní hlasitěji," ozve se za mnou. Faramir. Samozřejmě, musel se přijít podívat.
„Líbí se ti, jak hrají?"
„Velice. Ale moc si nevydělají," upustí do nastavené čapky stříbrnou minci.
„O to jim možná ani nejde."
Přikývne. ,,Snad tu nepoteče krev."
„Jen zpívají."
„Mám spíš obavu, aby kvůli nim nestrhl rvačku někdo z našich."

Závěrečná poznámka: 

A kdo poznal, který celkem běžný hudební nástroj by mohl odpovídat uvedenému popisu, může si udělit zlatou hvězdičku. Nebo stromeček. Prostě něco, co svítí.

Je důležité nezapomínat, čím prošli naši předci

Úvodní poznámka: 

Org.: Zdržte se prosím orgovských komentářů. Díky.

Drabble: 

„Šarkîli v Durbîho žalářích," vykládá Burglûk, „neměli ani jména - byli označováni jen číslem, a to číslo -"
„Musím tohle poslouchat?" přeruším ji.
„Jistěže musíš," na to ona. „Je důležité nezapomínat, čím prošli naši předci. Nemůžeš jen tak říci, že to vědět nechceš."
„Já to vím docela dobře."
„Ano, už jsi o tom mnoho slyšela, ale děti ještě ne."
„Slyšela?" vykřiknu. „Když mluvíš, znovu to vidím! Cítím šrámy od okovů a rány biče na zádech! Budeš mi říkat, že nesmím zapomenout? Kéž bych mohla!"
„Ty... ty jsi -" zajíkne se. „Igrûn..."
„Jsem Igrûn," přikývnu, „ale při té vzpomínce jako bych pořád byla HS613B."

Závěrečná poznámka: 

Šarkî - doslova starý ve smyslu nezměnitelné vlastnosti. Označuje skřeta, který zažil Melkorovu vládu.
Durbî - Melkorovo přízvisko. Jeho jméno skřeti odmítají vyslovit.

Co je tak polekalo?

Úvodní poznámka: 

Org.: Zdržte se prosím orgovskách komentářů. Díky.

Drabble: 

Opatrně našlapujeme a dáváme si pozor na směr větru. Už mezi stromy rozeznáváme stádo.
Vtom se několik prasat řítí přímo na nás.
Uskočím. Ne tak Burzî. Napřáhne oštěp a bodne.
Kanec mručivě zaryčí a snaží se po ní ohnat. Burzî stojí, široce rozkročená, pevně drží oštěp, jímž divočák zuřivě cloumá.
Konečně jsem u ní a vrazím mu do boku svoji zbraň, právě když Burzî s jejího oštěpu setřásl. Tarbíš a Rustrigh útočí z druhé strany.
Společně zvíře konečně udoláme.
Ale co je tak polekalo?

„Skřeti," odplivne si lidský lovec.
Vytrhnu svůj zkrvavený oštěp z prasečího těla a pozvednu jej podruhé.

Teď už jen dlahu

Úvodní poznámka: 

Org.: Zdržte se prosím orgovských komentářů. (Poznámka k počítání slov: Chindûr je jméno, slovo thrakka označuje její hodnost. Jedná se tedy o dvě slova.)

Název. Málem jsem jej tomu ani nezvládla vymyslet.

Drabble: 

„Připravit k pochodu."
„Počkej, Chindûr-thrakka. Tlassa je v nížině vzácná, měli bychom si udělat zásobu."

„Kdes byla?"
„Naklást kolem ležení oka. Příděly nám dlouho nevystačí."

„Lepší šípy s kostěným hrotem než vůbec žádné."

„Oheň potřebujeme," namítnu. „Musíme se usušit a zahřát. Rozdělám takový, že nebude vidět světlo ani kouř."

„Nespleteš se?"
Zavrtím hlavou. „Nebezpečné jsou ty nazelenalé; tyhle šedivé budou moc dobré."

„Nevrť se, nezdobím ti účes. Tětiva musí držet pevně."

„Hotovo," oddechnu si. „Teď už jen dlahu."
„Napiš za mě hlášení, Igrûn."
„To nedokážu."
„Mám ti diktovat? Ty to přece nepotřebuješ."
Pousměju se. „Diktování by nepomohlo. Neumím psát."

Závěrečná poznámka: 

Ne, dlouho jí to nevydrží. O tom, co jí právě Chindûr nakonec provedla, už tu kdysi zmínky byly, i když si to určitě nepamatujete.

Novost našich tváří

Úvodní poznámka: 

Org.: Zdržte se prosím orgovských komentářů. Na bodíku nijak netrvám.

Drabble: 

„Ne!" odmítám Talimovu nabídku. „Je dost zlé to vidět, natož ještě rozumět. Ty, když pohlédneš na mě..."
„Rozeznám každý znak," přisvědčí. „Tomu se nedá utéct."

Burgalinu kmeni pokrývají čela složité kresby.
„Nemáte čísla," podotkne Snaga. „Jak je to možné?"
Burgal se uchechtne. „Vlastně je máme. Jen... nejsou tak patrná. Nechtěli jsme se na ně dívat."
„Ani my nechceme," řekne Šangi. „Naučte nás, jak jste je zakryli."

Kůže se zahojila, ale novost našich tváří je ještě nezvyklá.
Talimovi se černé čáry plazí až na spánky. A zdá se mi veselejší.
„Všichni jste mnohem hezčí, když svobodně i vypadáte," přikývne s úsměvem.

Vůbec se nebojí

Úvodní poznámka: 

Org.: Zdržte se prosím orgovských komentářů. Díky.

Drabble: 

Angrešty jsou rudé a veliké jako článek malíčku. Co Mordořané odtáhli, dozrávají jen pro nás. Stojíme kolem keřů a cpeme se plnými hrstmi.
Vtom Burzî vyjekne, překvapeně a bolestně.
„Co je to za zvíře?" ptá se vyplašeně.
Žígur utrhne pampelišku a láká kozu k sobě. „Pojď sem, pojď..."
„Není vzteklá?" zapochybuje Rustrigh. „Vůbec se nebojí."
Žígur zavrtí hlavou. „Ochočená. Určitě patřila elfům. A teď je naše."
„Upečeme ji k večeři."
„Nic takového," zlobí se Žígur. „Lepší je nechat si živou a pít její mléko. Jen škoda, že nemáme i kozlíka."
„K čemu?"
„Přece k tomu, aby napřesrok bylo víc koz."

Není to vlastně skoro ani slyšet

Úvodní poznámka: 

Org.: Zdržte se prosím jakýchkoliv orgovských komentářů.

Drabble: 

Není to vlastně skoro ani slyšet.
Tichoučké, hluboké dunění. Rozechvívá špičky uší, trne v zubech, brní v útrobách. Do polámaných těl zatíná tisíce dotěrných drápků.
Není to vůbec slyšet. Ne přes naše pokňourávání, steny a kletby.
Není to slyšet, ale všichni to cítíme.
Pak se na nás zřítí střecha.

Gûllové snášejí tyče na hromadu a skládají plachty. Než se země uklidní, zůstaneme pod širým nebem. Temným a rudým.
„Co to vůbec je?" ptám se. „Některá sopka?"
„Ne některá," vrčí Grištar. „Přímo samotná Urdamara. Z východního svahu je moc zajímavý pohled."

Na nás spadl jen stan.
Obyvatelé Lugbúrzu tolik štěstí neměli.

Závěrečná poznámka: 

No nevím nevím...
(Jo, ten název má být v mordorštině. Tolkien tuhle jeho verzi pokud vím nevytvořil... jenom elfskou a anglickou. To abych náhodou nebyla moc srozumitelná.)

Čáry

Úvodní poznámka: 

Org.: Zdržte se prosím jakýchkoli orgovských komentářů.

Drabble: 

„HS613B."
Vyskočím na nohy. „Poslušně čekám na rozkazy!"
Ale přede mnou stojí jen dva skřeti.
„Říkal jsem ti, ať to neděláš,“ mračí se menší z nich – skoro ještě dítě.
„Probudila se,“ hájí se ten starší, zjevně zkušený válečník. „Žádné rozkazy,“ obrátí se ke mně. „Jsi raněná?"
Zaváhám. „Myslím, že ne. Jak jsi mohl znát moje číslo?"
„To tuhle T4L11M. Dokáže nějakým kouzlem rozeznat číslo každého skřeta."
Chlapec vzdychne. „Už jsem ti to vysvětloval – vidím to na tvém čele." Zvedne ruku a obtahuje prstem. „F – K – J – 5 – 6.“

Takže tohle jsou ty čáry?
Proto je nemluvňata ještě nemají.
Tyhle jizvy.

Rozsypaly se i valy

Úvodní poznámka: 

Org.: Zdržte se prosím jakýchkoliv orgovských komentářů. Bodíky mě nezajímají.

Drabble: 

Ze všech měst je zemětřesením nejvíc poničené to největší - Lugbúrz. Rozsypaly se i valy a hradby vnějšího opevnění. Uvnitř není ani znát, kde byly budovy a kde náměstí. Ubytovny úředníků, kasárna pro vojsko, pekárny, archivy stavebních plánů, lázně, kanceláře i paláce lidských šlechticů - všechno je pryč. Zasvé vzaly rozsáhlé knihovny místních škol, tisíce spisů o technice, diplomacii, zemědělství, medicíně. V samém středu města namísto pevnosti Oka zeje v zemi obrovitý kráter.
Jen málo obyvatel uniklo se životem. Země mezi sutinami stále hrozí propadnutím. Obnova potrvá snad století.

„Nevymlouvejte se a vraťte palantír," trvají Gondořané na svém. „Jinak žádný mír nebude."

Země nesužovaná bolestí

Úvodní poznámka: 

Org.: Zdržte se prosím orgovských komentářů. Vím, že nebudete bodovat.

Drabble: 

Málo se vídám s Aglûkem a Žígur. Kovárny mají napilno. Vojsko lidí z moře – Númenořanů – pochoduje k Hradebním horám.
Pohraniční oddíly hlásí mrtvé a Rašigúr se vrátila bez ruky.

„Copak jsi nehledala bezpečí?" podivuje se Mobhaš.
„Bezpečí,“ usměju se, „jen pro sebe, zatímco jiní pro mne umírají?
Chci, abyste měli kdy prožít alespoň tolik radosti, kolik jsem už stačila prožít já."
„Radost?" zaváhá Rašigúr.
Ano, Rašigúr, radost. Život Divokého není jen soustavným sledem strádání. Je v něm víc lásky, soudržnosti i potěšení než v poklidném Mordoru.
Ale to množství bolesti ji přesto zastiňuje.

Proto Mordor, země nesužovaná bolestí, nesmí padnout.

Jeden se skoro těší

Úvodní poznámka: 

Varování: Zmínky o kanibalismu.

Drabble: 

Nemusíme vaky ani otevřít a cítíme to. Maso mělo být uzené, jenže někdo spěchal. Očadil je sotva na povrchu a dlouhou cestu nepřečkalo bez úhony. Suchary zvlhly a dala se do nich plíseň, a sušené ovoce zase objevil hmyz.
„Poslat něco takového lidem by je ani nenapadlo," remcá Ughra.
„Ani by nemohlo," přizvukuje Lúbgar. „Člověk by z toho lehl na tři dny."
„Jenže skřet, ten zřejmě sežere všechno."
„Jeden se skoro těší, že po bitvě bude čerstvé."
„Přestaňte," zavrčím na ně. „Kdo z nás byste chtěli, aby se tím čerstvým stal?"
Lúbgar sklopí oči. „Koně," hlesne. „Myslel jsem jejich koně."

Důstojnická cela

Úvodní poznámka: 

Org.: Zdržte se prosím orgovských komentářů. Pokud vás prosba uráží, bodovat nemusíte.

Drabble: 

Obyčejně chodí do kanceláře dagíři. Tentokrát je to thrakka.
„Sedmnáctý průzkumný oddíl západní divize hlásí příchod. Třicet šest snagů, tři dagíři, jeden thrakka. Bez zranění, čtyři případy vší."
„Rozumím," kývne Garga a zapíše to. „Zavšivení ubikace dvanáct, případně jedenáct. Čistí snagové, po důkladné prohlídce, tři a čtyři. Čistí dagíři cely pět a šest."
„A důstojnická cela?" ptá se Jugháš.
Garga se ušklíbne. „K čemu? Ani bys tam nevkročil. Stejně budeš spát s Igrûn."
„Číslo jedna," doplním. Přeskočím stůl a nechám se obejmout.
„Mám se ubytovat ještě před hlášením?"
„Můžeš. Ale nejdřív," zatáhnu za řemínek v jeho vlasech, „ti prohlédnu hlavu."

Na misi tajemství neudržíš

Úvodní poznámka: 

Org.: Aha, tak tohle bodovat stejně nebudete... Hlavně se prosím zdržte orgovských komentářů.

A ty-víš-kdo, přestaň mě šmírovat a pronásledovat!

Drabble: 

Chindûr se tváří pochybovačně. „Nezakážu ti to. Ale na misi tajemství neudržíš. Brzy se prozradí."
Snad ne.

Většina už spí; konečně se plížím k řece. Odložím šaty a opatrně vrávorám po kluzkých kamenech. Studená voda slibuje osvěžení a čistotu.
Něco šplouchá. Spolubojovník? Nepřítel?
Všiml si mě. „Koupe se tu pěkně, viď?"
Jugháš? „Plaveš místo hlídky?" zamračím se.
„Od nepřátel jsme daleko," namítne.
„To nemůžeš vědět."
„Tak já to znova obejdu," zamíří na břeh.
Otočím se zpátky do vln.
„Igrûn?" zavolá na mě on. „Tvoje záda... Všichni víme, že jsi zkušená, ale nenapadlo mě, že tolik."
„Neříkej o tom nikomu."
„Neřeknu."

Elfové jsou prý zvlášť činní

Úvodní poznámka: 

Org.: Zdržte se prosím orgovských komentářů. Pokud vás tato prosba uráží, bodovat nemusíte. (Poznámka k počítání slov: „Harg-agh-harglûk", „přežij a zůstaň naživu", je tříslovná fráze. Stejně tak přídomky nánâ a dádâ připojené za jména adresátů jsou samostatná slova.)

A ty-víš-kdo, ty mě přestaň šmírovat a pronásledovat!

Drabble: 

Harg-agh-harglûk, Igrûn-nánâ, Jugháš-dádâ.
Doufám, že jste v pořádku. Ohledně mne, jsem. Ranili mě, ale to se zahojí. Opravdu.
Každý den na vás myslím. A samozřejmě na Lirich. Ohlásí se už brzy, což? Doufám, že i ona je stále zdravá.
Elfové jsou prý zvlášť činní. Je to pravda? Dobyli jsme přece nové území. Určitě se nezmohou na protiútok. Zničili jsme je důkladně. Mají teď hodně co dělat. Obranné valy znovu nepostaví. Rozhodně ne v nejbližších letech.
Dostanu prý snad na jaře dovolenou. Ovšemže navštívím vás a Trišcharu.
Rád vás všechny brzy uvidím. Už se nemohu dočkat.
Gvačara

Závěrečná poznámka: 

Ale jo, tajný vzkaz tam skutečně je a je i dost snadno k nalezení. Kdybyste jej vážně neviděli, zní Do roka odejdu z Mordoru.
Kdyby Gvačara nešifroval, vyjadřoval by se mnohem méně hloupě.

Mimochodem, kdyby se někdo něčemu v dopise divil, řeč mordorských skřetů nerozlišuje mužský a ženský rod.

Tady budeš zpívat sám

Úvodní poznámka: 

Org.: Zdržte se prosím orgovských komentářů. pokud vás tato prosba uráží, bodovat nemusíte.

A ty-víš-kdo, ty mě přestaň šmírovat a pronásledovat!

Drabble: 

Vracíme se od večerního ohně.
„Ani se mi nechce spát," prohlásí Jugháš.
„Co bys chtěl?" zívnu. „Hrát tady?"
„A proč ne?" pokrčí rameny. Posadí se na lůžko, znovu vezme do rukou bubínek a zlehka do něj zapleská.
„Tady budeš zpívat sám," soukám se pod přikrývku.
Neodpoví mi, začne píseň a jak se pomalu zapomíná, zjistím, že si broukám s ním. A pak, že zpívám nahlas.
Jugháš bubnuje silněji. Kamenná stěna vrací ozvěnu.

Vtom vrznou dveře a dovnitř strčí hlavu Nigrih. „Probudili jste mě."
Jugháš odloží bubínek. „Už toho necháme."
„Tak to ne," mračí se Nigrih. „To bych se nemohla přidat."

Překážím jim

Úvodní poznámka: 

Org.: Zdržte se prosím orgovských komentářů. Pokud vás tato prosba uráží, nemusíte bodovat.

Drabble: 

Úbočí je strmé, že i Jugháš, Šâgur a Rulîkh musejí slézat opatrně. Glûčír se křečovitě opírá o hůl. Achâsthor má s klisnou plné ruce práce. Nejtěžší je sestup pro Snûkha a Grifita... i s pomocí ostatních. Překážím jim já.

Vtom výkřik. Letím vzduchem a pak kloužu po skále, hlavou napřed, až narazím do trní.
Odstrčím se zad nosítka a vyhrabu se do sedu. Na stezce zůstali jen Achâsthor a Glûčír.

Jugháš se objeví poslední.
„Bezpečno?" ptám se.
„Bezpečno," kývne. „Zraněná?"
„Ne, ale... stojí to za to mě brát s sebou?"
Zaškaredí se. „Spíš než Achâsthorovu kobylu, co vrazila do Grifita."

Razgobel nesmí padnout

Úvodní poznámka: 

Org.: Zdržte se prosím jakýchkoli orgovských komentářů. Pokud vás tato prosba uráží, bodovat nemusíte.

Drabble: 

Razgobel. Malá stanice na cestě zásobovačů, když ještě bylo co z Morgulienu vozit. Dnes pevnůstka schopná pojmout ani ne stovku. Strategický význam? Mizivý. S malým zdržením na pochodu se dá prostě obejít po kopcích mimo cestu. Donedávna sloužil při dodávkách střeliva a proviantu dál na západ; teď už není kam odtud pokračovat.

Stojí nás tu přes čtyři sta. Razgobel nesmí padnout. Proč přesně, nevíme.
Ale o tom se ve válce nedohaduje. Na otázky bude čas později - nebo už nikdy.

Boje se vlečou. Zahynulo šedesát devět skřetů.

Pak přijde rozkaz k ústupu. Raněný lidský důstojník je schopen převozu.
Razgobel může padnout.

Jako přijít poprvé do Mordoru

Úvodní poznámka: 

Igrûn je zpátky! Ještě nevím, jestli jenom pro dnešek, nebo se i zdrží...

Org.: Zdržte se prosím jakýchkoli orgovských komentářů. Pokud vás tato prosba uráží natolik, že nejste ochotni drabble bodovat, přestože splňuje naprosto všechny náležitosti, nebodujte. Pro vás to nepíšu.

Drabble: 

„...takže jak jsme už nesli raněné po střetu s trpaslíky, museli jsme sebou hodit, než nás dostihnou elfi. K tomu před námi řeka. Rozvodněná, jak jinak, takhle na jaře..."
Vzdechnu.
„Copak?" podiví se Jugháš. Už mi přece řekl, že to nakonec dokázali. Promočení a prostydlí, pokrytí šrámy, s dvěma raněnými navíc... ale vrátili se všichni.
„Jak ráda bych tam byla."
„Tak hrozná je služba na posádce?"
„Jako přijít poprvé do Mordoru. Víš, že můj oddíl je pro mě můj kmen, a tady..."
„Teď nemůžeš do boje," namítne jemně.
„Já vím. Jenže jsem strašlivě sama."
Pohladí mi břicho. „Právě že nejsi."

Dvě tupé, krvelačné bestie

Úvodní poznámka: 

Anebo víte co. Přece jenom, jedno hezké pro konečné odlehčení.

Mazanec a mazanice

Org.: Prosím, respektujte, že jediné komentáře, které si přeju dostat, jsou ty čtenářské.

Drabble: 

Všechno je vidět – moje ochablé nohy, rozseklý ret, otrocký cejch překrytý tetováním. Jughášovy ruce s chybějícími prsty, nezakrytý oční důlek.
Ještě něco se Zaini podařilo zachytit.
Jugháš sklápí zrak ke mně, já zvedám oči k němu. On se jednou rukou opírá o křeslo, druhou mi ovíjí okolo ramen. Já mám ruku položenou na zlehka se vzdouvajícím břiše, druhou ho hladím po paži.

,,Prý neplatíte,“ zajíká se Zaini, když počítá honorář.
,,Gârindir považoval za vtipné namalovat dvě tupé, krvelačné bestie. Ty ne.“

Když přijdou na ambasádu lidé, zůstanou zírat na to, co portrét vyobrazuje.
Skřeti se diví, že tu nějaký máme.

Závěrečná poznámka: 

Mazanec je Gârindir.
Mazanice je jeho dílo.

Když se Jugháš na mne konečně podívá

Úvodní poznámka: 

Letos to neukončím optimisticky...

Org.: Prosím, respektujte, že si přeju pouze čtenářské komentáře.

Drabble: 

Přivádějí další zajatce. A mezi nimi…
,,Jugháši!“
Nezvedne hlavu. Hledí na bezvědomého skřeta, kterého nese v náručí. Otrhaný dolguldurský otrok. Jemně ho položí.
Dvě elfky v krví zacákaných řízách přikleknou vedle. Zahlédnu navlékání nitě, ucítím závan tlassy. Po chvíli ale s potřesením hlav vstanou a zamíří ke skupině lehčeji raněných.
,,Chci k nim,“ řeknu. Hlídač svolí.
Vím, komu patří ta odřená tvář. Uchopím ruku se zkroucenými prsty a políbím ji. ,,Vydrž,“ prosím. ,,Žij.“
Překotný dech se zadrhává. Nakonec ustane.
Když se Jugháš na mne konečně podívá, jeho prázdný důlek přetéká slzami.

,,Vůdce vzbouřenců?“ ptá se elfka ve zbroji.
,,Ano. Gvačara.“

Závěrečná poznámka: 

...a navíc ani vysvětleně.

Stejné černé uniformy

Úvodní poznámka: 

Eso

Org.: Respektujte, prosím, že komentáře si přeju pouze čtenářské.

Karetní hry se v Mordoru určitě hrají, ale na to se teď vážně necítím. Nějakou dobu jsem uvažovala o stíhačkách, jenže ty lítací potvory musejí být pekelně vzácné a drahé. Tak jinak...

Drabble: 

,,Proč bys nemohla?“ diví se Jugháš. Nad poukázáním na očividné jen mávne rukou.
,,Samozřejmě, že s námi můžeš počítat,“ přikývne Grifit.

Snûkh vybral dobré postavení. Na kamenitém svahu porostlém roztroušenými křovinami, s výhledem do širokého údolí.
Nepřátelská jízda se blíží.
Vystřelím. Člověk v čele padá s koně. Natáhnu, zamířím na dalšího.
Jediná šipka nemine svůj cíl. Brzy zapomenu, že nestřílím ze stoje, pokleku ani lehu. Že tětivu nenatahuji nohou, ale zaháknutím za skobu, zatlučenou zboku do mých nosítek.
Nezvyklým zůstává už jen, že terče, které si v bitvě vybírám, mají stejné černé uniformy.
Ale znak Oka si z nich neodpárali.

Závěrečná poznámka: 

Kdysi, nad komentáři, kterými jste poctili Živou a lítou, jsem měla dojem, že nebylo úplně srozumitelné, která postava má být tou zadanou...

Dívky beze jmen

Úvodní poznámka: 

Tento příběh zaznamenal Zzarhôn z Umbaru (už zase). Vyprávěl se mezi otroky pod Sauronovou pevností Dol Guldur.

Drabble: 

Dvě dívky beze jmen zlámaly řetězy a uprchly. Pronásledoval je sám ohnivý duch. Když je dostihl, než by se nechaly chytit, skočily do propasti. Jedna zahynula, balrog polapil její duši a odvlekl ji nazpět do Angbandu.
Druhou punkva vyvrhla v jeskyni, zchromlou, družčino tělo vedle ní. Dívka pila říční vodu a jedla maso té, kterou milovala, až se její rány zhojily.
Tehdy se vrátila k Angbandu a spatřila svou družku znovu trpět. Osvobodila ji, nedokázala však na polámané noze dobře utíkat, a družce Durbî navrátil nedobře uzdravené tělo.
Při boji s dozorci zahynuly obě, avšak jejich duše unikly na svobodu.

Závěrečná poznámka: 

Org: Prosím, respektujte, že orgovské komentáře si nepřeju. Za žádnou cenu.

Přemýšlím o jejích očích

Úvodní poznámka: 

Org.: Prosím, respektujte, že si za žádnou cenu nepřeju orgovské komentáře.

Tohle jsem teda určitě nechtěla nakusovat dva dny před koncem. A navíc fakt nemám promyšleno, jak se to má vyvrbit. Ach jo, témata.

Drabble: 

Gridriš prý mluví těžko srozumitelným dialektem. Já rozumím. Žádá jakoukoli výpomoc – bojovníky, zbraně, jídlo, obvazy. Vyložím jí starým nářečím, kolik může Mordor poskytnout.
A přemýšlím o jejích očích.
,,Kdo…“ odvážím se zeptat, ,,znáš jména svých rodičů?“
,,Thûriš a Išigra – nemůžeš je znát. Oba se narodili i zemřeli v Dol Gulduru. Ale Gvačara, Thûrišin otec -“
,,Gvačara-jondî?“

,,Je mi zle.“ Takhle musí bolet nemoc. ,,Vědět, k čemu jsem přispěla, jakou zemi jsem bránila… a zjistit, že i Gvačara...“
,,Udělal jsem stejnou chybu,“ řekne Jugháš. ,,Neviním tě.“
,,Ani sebe?“
,,Dělám mnoho chyb. Nenechám se jimi spoutat.“
Přikývnu.
,,Půjdu s Gridriš.“
To vím.

Alespoň nezačne chrastit

Úvodní poznámka: 

Org.: Neobodování nekomentujte.

Drabble: 

,,Mně se viklá zub,“ hlásí Gvačara.
Jugháš to ozkouší prstem. ,,Ještě vydrží.“
,,Tak se rozluč,“ pobídnu Gvačaru.
,,Harg, Jugháš-dádâ,“ vrhne se Jughášovi okolo krku. Jugháš otočí hlavu a odplivne si. Pak se zeširoka usměje – třetí řezák pryč. ,,Alespoň nezačne chrastit uprostřed boje.“
,,Přežij, Jugháš-iš.“
,,Vyplním, Igrûn-thrakka.“
Sledujeme, jak se jednotka řadí a vyráží.

Po namáhavém pochodu konečně vytoužené shledání.
Jen polibek je divný. ,,Co máš s ústy?“
,,Ratiště,“ vycení zpola prázdnou dáseň. ,,A dva byly nové.“
Mávnu rukou. ,,Dorostou.“
,,V příštím století.“
Gvačara vykulí oči. ,,To trvá tak dlouho?“
,,Ale ne. Tehdy už ti budou padat podruhé.“

Závěrečná poznámka: 

Určitě si to nepamatujete, ale překlad slova už jste dostali. A co znamená dádâ, nepochybně snadno uhodnete.

Předtím, než je naložíme

Úvodní poznámka: 

Org.: Komentování přenechte čtenářům. O body žebrat nebudu.

Upozornění: Drabble silně smrdí. Doporučuji při čtení přidržovat pod nosem navoněný kapesník, citlivým osobám pak úplně přeskočit.

Drabble: 

Sedm let okolo Lugbúrzu přibývalo těl. Skřeti, lidé, elfové, jízdní zvířata, tu a tam i orel nebo ent. Těla celistvá, posekaná i části. Všechna je nutné odvézt na pohřebiště.
A předtím, než je naložíme…
Oni už svou zbroj, opaskové spony a nákončí, třmeny, udidla či podkovy nepoužijí, k obraně země ani k útoku na ni. Zato dělníkům a zemědělcům, obraným válečnou potřebou železa, je třeba náčiní vrátit. Těžba nové rudy stále nestačí.
Těla na jeden vůz, veškerý kov na druhý.

Mrtvolného pachu se nezbavím ani v noci, když se přivinu k Jughášovi. Dokud se nepodaří opravit akvadukt, zůstávají lázně zavřené.

Stránky

-A A +A