DMD č. 25. pro 25. 4. 2015. Téma: Vigilantibus iura

DMD č. 25. pro 25. 4. 2015. Téma: Vigilantibus iura

I letos máme právnické téma! tentokrát ale není z mé hlavy, ale z hlavy věrné autorky / věrného autora.

Vigilantibus iura je římskoprávní poučka, která znamená právo bdělým. Celá zní takto: "Vigilantibus iura scripta sunt," a znamená, že zákony jsou psány pro bdělé. Podstatou tohoto rčení je, že každý by měl dbát svého práva. Zákony sice existují, ale nejsou samospásné, každý ve své podstatě je sám svého štěstí strůjcem a jeho práva za něj nikdo uplatňovat nebude. Laicky, vulgárně a možná i trochu nepřesně to znamená, že co si neuděláš sám, to nemáš. Právo nepočítá (dle této poučky) s tím, že i v soukromoprávních vztazích bude existovat nějaký policista, státní zástupce nebo jiná autorita, která bude dohlížet na dodržování práva. Ne. Je to každého zodpovědnost, aby dbal na to, že se bude řádně a včas domáhat svých práv.

Například - půjčím Frantovi 5000,- Kč do Vánoc. Vánoce byly a Franta se k vracení peněz nemá. Já samozřejmě můžu hořekovat po hospodách, jaký je Franta grázl, že si půjčí a nevrací a stěžovat si, že v tomto státě se člověk spravedlnosti nedomůže... ale v takovém případě právě nejsem bdělá! Dbalá osoba včas Frantu upomene, včas podá žalobu a včas se vlastními silami a za pomoci práva domůže svých peněz.

Nebdělému pak zároveň právo nesvědčí. Pokud nechám svou pohledávku ležet ladem a ona se mi za pár let promlčí, je to moje blbost, protože právo bdělým!

P.S. Ne, že budou všichni psát o Frantovi! Ani nemusíte psát nic právního. Tématem se nechte inspirovat. Myslete na gró tématu, tedy že každý sám svého štěstí strůjce, za svá práva se člověk musí aktivně brát, hora nepřijde k Mohammedovi (ani naopak, podle toho jakou verzi přísloví znáte), když se člověk o své zájmy nezajímá, není divu, že o ně přijde, zákony a pravidla nejsou samospásné... Tolik možností!:) Pěkné drabblení!

P.P.S. Překontrolujte si, prosím, stav bodů v tabulce bodů, jestli vám něco nechybí (v tématech, která už byla dobodována), a kdyžtak napište e-mail.

Věděli jste, že mi přijde, že s vigilantibus iura jste už dnes byli poučeni dost?:)

Téma pro 25. 4. 2015: Vigilantibus iura
Toto téma bude uzavřeno 25. 4. 2015 v 23:59.

Bodíky můžete sledovat zde.
Nezapomeňte si přečíst FAQ.
V případě nejasností konzultujte Pravidla.
Nová pravidla pro počítání slov.
Náš email: drabble.sos@gmail.com

Platné do: 
25. 4. 2015 v 23:59
Obrázek uživatele Ebženka

A budou šťastni až na věky

Úvodní poznámka: 

"Já to tady vedu, tadytudy jedu, tam tam tam tam!"

Drabble: 

"Tohle teda ne," pravila dívka pevně.
"Já se oblbnout nenechám. Mám na to právo."
V kletbě stálo, že dívku, která vysvobodí prince z prokletí, si princ vezme a budou spolu šťastně navěky vládnout jeho říši.
Jak postupovat, když princ očividně není ten pravý a není ani dědic říše, takže o vládnutí nemůže být řeči, se nikde nepsalo ani nezpívalo. V systému byl někde nějaký bug. Jenže promiňte, když chci být zajištěná na stáří, stačí odkývnout jakéhokoliv troubu hned po škole a ke kariéře donutit; slíbeno bylo něco zcela jiného. Kletba je závaznější pouto než smlouva. Smlouva vás v žábu nepromění.

Obrázek uživatele Erys

Za štěstí se platí předem

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Někde na začátku...

Drabble: 

Neira se pevně tiskla ke svému muži. Oči ji dávno bolely, ale nové slzy už nepřicházely. Asi to tak muselo být. Vlastně si už nějakou dobu připadala provinile, když s dětmi mluvila o tom, že všichni mají být šťastní a že nemají ubližovat živým tvorům a půl dne nato hledala slova na vysvětlenou, když někdo donesl zprávu o dalším přepadení či útoku.

Muži museli jít bojovat, protože mlčení jejich rodiny zachránit nemohlo. Jenže zatímco štěstí jim slibovala jejich víra, šťastný návrat z boje jim slibovala možná tak neschopnost připustit si reálnější variantu.

Pevný stisk povolil. Dál už rozhodne boží soud.

Obrázek uživatele Reverend Barnaby

Co je moje, není tvoje

Drabble: 

Na kukuřičném poli bylo rušno. Farmář Pip hulákal a mával vidlemi div přihlížejícím nevypíchl oko.
Procházeli jsme zrovna kolem a ze zvědavosti jsme u Pipa zastavili.
"To zase zvedli daně, že tu řveš jako tur?"
"McQueen mi zabral část pole pro ty svoje bejky. Hejsek jeden namachrovaná. Nejradši bych tu ohradu rozsekal na cimprcampr, ať si ji postaví znovu tam, kde má bejt."
"A proč to neuděláš, strejdo?" ozvala se Annie. "Mohammed taky nečekal, až mu hora půjde naproti."
"Není ta tvoje holka nějaká chytrá?"
"No, Mohammeda bych do toho úplně netahal, ale sekeru na tu ohradu bych použil taky."

Obrázek uživatele Blanca

Ordál soubojem

Drabble: 

„Buďte ujištěn, že kdyby se někdo staral o to, co si o vás myslím já, dobré vysvědčení byste nedostal.“
„Mohu říct to samé o vás.“
„Vynikáte v uspokojování žen nebo s vámi šla jen proto, že potřebovala mít konečně chlapa mezi nohama?“
Nepraštil ho. Ale nemohl ho nechat takhle mluvit. Ne beztrestně.
„Hrabě, na urážku dámy existuje v kodexu šlechtice jen jediná odpověď – souboj. Jelikož…“
„…jelikož dáma už má všech urážek tak akorát, bude se těšit na setkání za úsvitu v zahradách. Přineste si svou šavli, hrabě.“
Bledá markýza se zhmotnila po vévodově pravici a z očí jí šlehaly plameny.

Obrázek uživatele kopapaka

Indicie

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Další díly a druhou dějovou linku najdete po rozkliknutí fandomu.

Drabble: 

"Já věděl, že nebudete věřit," konstatoval Danny rezignovaně, "Proto jsem pátral sám..."
"Ale já věřím, že to mohla udělat žena," namítla Simona horlivě, "jen ty další věci..."
"Osobně pečetila vstup po dokončení krytu a jako jediná znala přístupové heslo. Dokonce i vojáci mají špatné."
"Jenže nic z vašich zjištění se nedá použít jako důkaz," namítl kapitán, "Soud na ni nevydá zatykač."
"Jasně. I to její zmizení je nanejvýš indicie. Sice víme, že to udělala, ale dokud ji nenajdeme a k tomu nějaké důkazy, tak jsme namydlení."
Simona se podívala na fotku, skrytou v kupce podkladů.
"To přece nemůže být ona..!"

Obrázek uživatele L.P.Hans

Kontrakt

Drabble: 

Zálibně se kochal nově zakoupeným telefonem. Předevčírem zahlédnul reklamu v televizi a už včera ho běžel koupit. Tu ho z rozjímání vyrušil domovní zvonek. Za dveřmi stála slečna s přísným výrazem v kostýmku a s papírovými deskami v ruce.
„Dobrý den, tak jsme tady.“
„Co prosím?“
„No přišli jsme si vás vyzvednout, podepsal jste včera kontrakt.“
„To ano, ale na telefon.“
„Mimo jiné. Opravdu byste měl číst drobné písmo. Vaše tělo patří společnosti po dobu deseti let.“
„Nikam nejdu!“
„Ale ano.“
Slečna luskla prsty a po boku se jí vyloupli dva vazouni. Ani se nestačil nadechnout a už ho brali.

Obrázek uživatele mila_jj

Braňme se sami

Úvodní poznámka: 

2003, molo, které mělo být v Port Royal

Drabble: 

Seděli na břehu, neviditelní pro svět, ale všudypřítomní. Nesouhlasně sledovali, jak si dva mužové překlopili nad hlavy člun a vydali se do mořské hlubiny.
"Mne jednou vynechali," ozval se zákon zachování hybnosti, "za blbce budete vy."
"Já tak moc ne," ozval se Boyleův-Mariotův zákon. "Vzduch se pod lodí udrží, stlačení bude na každý hloubkový metr o desetinu objemu. Loď kotví na mělčině. To udýchají. Tebe je mi líto, Archimédův zákone. Kdo se tě zastane?"
"Nikdo. Budu se bránit sám!" vykřikl jmenovaný a zabral vztlakovou silou. Loďka vyletěla jako střela na hladinu i Jackem, Willem, ocelovým řetězem a pastí na humry.

Závěrečná poznámka: 

Popisovaná scéna je tady:
Piráti z Karibiku - dobytí lodi

Jednou si mohu ušetřit fyzikální vysvětlení, protože pěkně je uděláno zde:
Zázraky přírody, hledejte video Piráti z Karibiku

Dovoluji si vyjádřit naději, že fyzikálním zákonům se nadále nikdo nepokusí ubližovat.

Obrázek uživatele Lyta

Mea culpa, mea maxima culpa

Fandom: 
Drabble: 

Co si člověk neudělá sám, to nemá, pomyslela si Donna, když shazovala vázu ze stolku. Za chvíli si střepem přeřezala provaz a uvolnila si ruce i nohy. Kdyby čekala na Doktora, je tu ještě zítra. Dveře nebyly zamčené. Rozhlídla se po chodbě a když nikoho neviděla, vydala se zkoušet ostatní místnosti.

Doktora našla ho ve čtvrté, svázaného a bezvědomého. Povzdechla si, rozvázala ho a začala ho fackovat.

"Prober se, marťane, proč sis od nich bral pití!"

"Měli výborný čaj," zahuhlal omráčeně. "Banánový."

"Je jasné, kdo za všechno může."

"Má převeliká vina. Moc, moc se omlouvám."

Donna obrátila oči v sloup.

Obrázek uživatele Roy

Law Doesn't Protect Fools

Fandom: 
Drabble: 

The court was never filled with such humiliating laughter when the alleged suspect claimed innocence because he didn't know that his doing was a crime. The judge's constant tries to silence the court were all in vain; he even felt like laughing too. What excuse does he have? it's impossible to not to laugh at someone who doesn't consider theft a crime. He was sentenced 10 years in prison, in those ten years he understood something, ignorant fools who don't know and abide the law are prone to suffer; law was created for the watchful. But it was too late.

Obrázek uživatele nettiex

Zvol si své zlo

Fandom: 
Drabble: 

Zrovna se vracel z akce, když uslyšel křik.
Zabralo to ani ne minutu.
"Kdo si sakra myslíš, že seš!" vykřiknul... byl to vlastně ještě kluk. Dívka se zděšeně přikrčila.
Oliver napjal tětivu a namířil mu na čelo.
"Tak zavolej policii," řekl chraplavým hlasem strážce Starling City. "Jak to je? Právo nevypovídat. Bezpečnost? Lidská práva? Spravedlivý soud? Právo říct ne?"
Nepřestával mířit.
"To všechno máš."
"Ty- ty jsi cvok! Je to moje holka! Tobě je po tom ho-"
"Prosím, ne!" vzlyklo děvče.
Praštil ho. Několikrát.
"Nemusíš takhle žít," řekl jí.
Přikývla.

Za týden je potkal. Ruku v ruce, ona s monoklem.

Obrázek uživatele Envy

Smutek

Fandom: 
Drabble: 

Spousta jich byla před palácem shromážděná už po tři dny. Skoro nespali a většina snad ani nejedla. Volali po svém právu, a byli ochotni po něm volat i dále. Ale byli unaveni, nedostatek spánku byl na vině, všichni šli spát a spali tvrdě, až na jednoho starce.

Jen on viděl, jak z paláce vychází lord mnoucí si ruce. Jen on slyšel jak lord říká "Všichni jste tu stáli tři dny bez spánku, proto jsem se rozhodl, že těm z vás, kteří jsou teď vzhůru vaše právo přidělím! A nechám to pro vás i zapsat."

Stařec se sklíčeně sbalil a odešel.

Pojistka

Fandom: 
Drabble: 

Kosopád, nejdražší a suverénně nejstarší právník v Ankh-Morporku se dlouze zadíval na Lorda Žralouna. Starému pánovi bylo nutno přiznat, že pod intenzivním pohledem nejznámější zombie ve městě si udržel zcela nečitelný výraz.
"Znáte princip Vigilantibus iura, lorde Žraloune?" zeptal se pan Kosopád.
"Vy mě jistě rád poučíte."
"Ano," přisvědčil pan Kosopád suše a položil na stůl papírové složky, "tady je popsáno vše, na čem jsme za poslední roky pracovali. Pokud se zmíníte před soudem o této záležitosti, budu nucen se přiznat i k jiným věcem. Pár desítek let ve vězení mi umožní dočíst zameškané knihy. Jak využijete ten čas vy?"

Obrázek uživatele Ness

Na začátku konce

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

A/N: Napadlo mě tolik pracovních věcí, že to o víkendu bylo až amorální, tak jsem to vzala z úplně jiného ranku...

Drabble: 

Předtím byla ženou povinnosti. Nemrzelo ji to, ani nemělo proč, vybrala si to sama a nelitovala. Povinnost poslouchat. Povinnost dobre sloužit. S právem se setkávala většinou z té opačné strany, hlavně když jiným brala to jejich na život.
Jenže pak se najednou všechno změnilo. Když se začala domáhat těch svých - koneckonců kdo nechce být šťastný a moct kdykoliv bez ohlédnutí odejít? - zaplatila za to, tvrdě a krvavě. V tiché jednotvárné temnotě jí zbylo právo na pomstu a pak jen pusto a prázdno a sny o holčičce, co se možná nikdy nenarodila.

Teď je konečně vzhůru.
A vezme si všechno zpět.

Neviditelný fandom: 
Obrázek uživatele Marek

Dlouhá cesta domů

Drabble: 

Mohl to prostě a jednoduše vzdát. Lehnout si a počkat až si pro něho milosrdná smrt sama přijde. On si ale raději vybral boj o svůj život a nakonec i o život druha.
Vlastníma rukama vyhrabal zasypanou jeskyni, ve které začal žít. Vlastní vynalézavostí vyrobil cihly a postavil z nich pec. Upekl chleba z vlastního obilí. Přežil nemoc i výbuch sopky. Zachránil přítele, kterého naučil všemu, co znal.
Zkrátka a dobře, nevzdal se. S vidinou toho, že možná ještě někdy uvidí své blízké, bojoval až do konce.
Po několika letech se na obzoru zjevila loď a odvezla Robinsona Crusoa domů.

Obrázek uživatele ioannina

Kam zákon nedosáhne

Fandom: 
Drabble: 

Ode dne, kdy mistr Lavoisier zjistil, jakou oprátku upletl glastonburský rektor na jistého Severina Waterse, nepřestal litovat, že chlapce tehdy před lety nedokázal dostat do Chansons.
Neměl se vzdávat tak snadno. Měl za něj bojovat víc.
Teď Severinovi visel na krku nejen dluh za školné, který rektor Leyland odkoupil, ale i úroky z něj, nastavené Leylandem tak šikovně, že byly vyšší, než kolik činil Severinův plat za výuku u něj.
Leyland byl vždycky chytrý. Bohužel.
Znal svá práva a využíval jich do posledního drobečku.
Ale nechápal sílu lidskosti. Solidarity.
Mistr Lavoisier Severinovi odkázal menší jmění.
Dost na zařízení vlastní laboratoře.

Obrázek uživatele Orangutan

Siletium videtur confessio

Fandom: 
Drabble: 

Víra ve spravedlnost je stejně slepá jako ulička za barem, ve kterém jsem podle nich nebyl.
„Přiznávám, strávil jsem tam asi pět minut. Pak jsem i s pivem odešel ven, abych si zapálil. V postranní uličce jsem narazil na Jamese. Pohádali jsme se. On odjel a já zůstal.“
„V čem spočívala vaše hádka?“
„Kdybych vám to řekl, pravděpodobně skončím stejně jako on.“
„To u soudu neobstojí,“ varoval mě advokát. „Musíte říct všechno, co víte, musíte se nějak obhájit, Jeremy! Porota vám nemůže číst myšlenky, soudce nepoužívá křišťálovou kouli a já nejsem všemocný!“
„Tak v tom případě už jsem nejspíš odsouzený.“

Obrázek uživatele may fowl

Exorcismy

Fandom: 
Drabble: 

Některé věci za tebe nikdo neudělá.
Nikdo za tebe neodešle tři obálky, které ti leží na nočním stolku.
Nikdo za tebe nesesbírá střepy pozornosti a nepřenese je nazpět k úkolům s vysokou prioritou.
Nikdo tě nebude hledat za zavřenými dveřmi, kde sis lehla na podlahu a čekáš na záchranu. Jestli chceš pomoc, musíš si o ni říct.
A tak jednoho dne mlčky bereš za ruku člověka, který se nebál nachomýtnout ve tvém dosahu, a vedeš ho na všechna místa, která dřív patřila někomu jinému. Jako kdybys vymítala ďábla. Snažíš se, aby tvůj vesmír pozbyl významu.
Snad vymítáš spíš samu sebe.

Obrázek uživatele peva

Architektonická památka

Fandom: 
Úvodní poznámka: 
Drabble: 

"Ten duch za náma prostě nepřijde. Tak my půjdem za ním!" kopnul Tom do vyvolávací tabulky.
"Jak? Mám domácí vězení!"
"Co ten, co tě vytáhl?" zamyslel se Tom.
"Ani mi o něm nemluv." zakoulel očima Dan. "Od té doby je u nás vařenej - pečenej. Zrovna ten večer si, snoubenec dcery sestřenice z druhého kolena, musel u nás půjčovat cukr. Tetička by mu teď dala cukrové doly, kdyby existovali, a jelikož nejsou, peče mu koláčky!" postěžoval si. "A já je nesmím!"
"On je tady cizí, že?" ignoroval Tom trápení kamaráda. "Myslím, že potřebuje ukázat okolí... A jistou architektonickou památku." uculil se.

Závěrečná poznámka: 

Téma trošku skryté - ale snáď sa dá spoznať. :)
Následuje Sladká přílezitost

Strážci

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Tohle drabble mohlo být napsáno i líp, ale už jsem nějak vyflusaná. A doufám, že téma je tam znát

Drabble: 

Kdysi superhrdinové něco znamenali. Chodili po ulicích, každý ve své masce, a zjednávali spravedlnost tam, kde ruka zákona už nedosáhla.
Časem ale začali být nepohodlní. Dostali na výběr - pracovat pro vládu, nebo skončit s činností; ta byla postavena mimo zákon. Přizpůsobili se. Téměř všichni.
Komediant a Dr Manhattan pracovali pro vládu, Ozymandias udělal kariéru v reklamě, Sůva se stáhl.
Ne tak Rorschach. Masku nikdy neodložil. Stíhal drobné kriminálníky, násilníky a zlodějíčky. Chodil po ulicích a bděl. Nenapadlo ho, že tenhle způsob boje proti zlu nemusí být dostatečný. A že největší zlo není to v ulicích.
A pak někdo zavraždil Komedianta.

Obrázek uživatele Stevko

Ovečke

Úvodní poznámka: 

To je tak blbá téma.

Drabble: 

- A či si mi tu, Pištík môj?
- No a kde by som mal byť?
- No veď ja len tak, či si sa nevybral ovce hľadať.
- Jáj, starý môj, však sme ich videli dole do dediny odchádzať. To krepie psisko ich niekam viedlo. A ako vidím, už naspak idú. A predseda s nimi. Dobrýho zdravia, predseda. A čože nového nám nesiete?
- Ja vám dám, že čo vám nesiem, ja vám donesiem, kua kua. Už ma vážne neserte. Prečo ovce nedojíte? Ha? A kedy ste ich naposledy strihali? Až do kancelárie mi dnes vliezli a bečali tak, že sa to vydržať nedalo.

Závěrečná poznámka: 

Už dávno som nemusel pridávať slová, aby som sa do stovky dostal.

Obrázek uživatele Julie

Odvolání

Úvodní poznámka: 
Tak trochu AU.
Drabble: 

„Ehmm... kapitáne?“
„CO CHCETE?“
Prostetnik Vogon Jelc neměl nejlepší náladu. Už od rána se snažil najít rým na slovo krutibrk. Navíc prastará tradice vyžadovala, aby báseň měla přesně sto slov a jemu jich pět přebývalo.
„Oni se odvolali!“
„Kdo? A proti čemu?“
„Pozemšťané, proti stavbě intergalaktické dálnice.“
„JAK JE TO MOŽNÉ?“
„Pořídili si... jak se to... právničku... já to nepřečtu, ale jmenuje se jako nějaká kytka."
Prostetnik se ďábelsky zachechtal.
„Pch... lidská žena. Jistě nepodala stížnost s patřičnými náležitostmi."
„Je ve verších, pane."
„A co škvrk? Použila slovo škvrk?“
„Ano, třikrát!“
„A akustickou konstantu?“
„Také!"
A tak Nifredil zachránila Zemi.

Závěrečná poznámka: 
Věnováno Nifredil.
Obrázek uživatele Kaspar-Len Myslitel

O cestě

Fandom: 
Drabble: 

Na cestičce k domovu,
kol pole se vine,
spatřím jednou závoru,
šlak mě tak, tak mine.

Zámek na ní? Jako hele!
Průchod je už zakázán?!
Zírám na to, jako tele,
na cestu jsa odkázán!

Zatracená závora,
kdopak ji tu zrobil,
jsem trošku prudká nátura,
šraňku tam dal asi debil.

Zanedlouho lejstro došlo,
cesta není pro veřejnost,
takhle by to ale nešlo,
omezovat moji volnost.

Rozum velí probrat se,
nelelkuj a radši konej,
na soud milý, obrať se.
nebo bude ouvej.

Slavný soud, už dělá konec,
závoru mi z cesty dal,
Že prý to byl jeden blbec,
myslel, že je generál.

Obrázek uživatele Malomocná

Poslední ančovičky

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

BJB a poslední plechovka ančoviček v galaxii

Drabble: 

"Ne Bendere, ta je moje. Je poslední v téhle galaxii a ty moc dobře víš, že je mám rád. A vůbec, znal jsem je, když ještě byly živý." Fray rozhořčeně poskakoval kolem svého plechového přítele a snažil se mu vypáčit malinkou plechovku z rukou.
"To jsi až tak starý?" Zeptal se stroze Bender a začal se mu posmívat.
"Jsou prošlé! Podívej, minimální doba spotřeby duben 2001!" Pokusil se ještě Fray.
"A to mě má odradit? Tím lepší budou! A vůbec, taky bys je mohl začít chovat. Co si neuděláš, to nemáš." Řekl Bender a začal z ančoviček vysávat veškerý olej.

Obrázek uživatele Ginger

Na chatě

Fandom: 
Drabble: 

"Brý ráno," zavrzala Markéta a přepotácela se kolem bleděmodrých kachlových kamen do koupelny.
Nevylezla, dokud nevypadala jako člověk.
Tereza s Tomášem mezitím stihli zlikvidovat osm rohlíků a sklenici nutelly. Alča si loupala mandarinky a četla včerejší horoskop. Vašek se vrátil z "ranního" běhu nechutně svěží.
"Okay, lidi, je čas popravit tu věc v lednici," zvedla se Tereza.
Za moment stál na stole luxusní dort s lesním ovocem. Za další moment jako by nebyl.

Karel vystrčil ježatou hlavu z ložnice.
"Dort! Hajzlové, vy jste mi nenechali!"
"'Si spal," setřel ho lakonicky Tomáš.
"Vigilantibus iura," doplnila ho s trylkově laškovným klidem Alča.

Obrázek uživatele Stheno

Devil’s Own Trick

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

This identity does not claim points.

Drabble: 

By day Mithra and I work as private investigators for our own agency. It’s a tiny business, but it keeps us afloat. People lose things all the time, things worth paying a fat check. People get hurt, too. They want justice.

However, sometimes the case is solved yet justice won’t be happening.

By night we are what the media call ‘vigilantes’. Superpowered outlaws that fight crime with crime. Superheroines.

And if someone notices a connection to the agency’s cases?

You’ve got to look clueless. Oh dear, Mr Policeman – we use a computer, do you think it could have been hacked?

Obrázek uživatele Keneu

Vskutku divný artušovský mýtus

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Tahle herecká recyklace je tak překombinovaná, až mi z ní málem vybuchla hlava. Eh, promiňte, vnitřní vtip. Jestli rozklíčujete všechny role, *chytila záchvat smíchu, protože si vzpomněla na princeznu* jste fakt dobří.

Drabble: 

Tohle je vskutku divný artušovský mýtus.

Artuš odmete každé smítko z dobré pověsti tajné služby. Téměř magicky se vyzná v technice, což poznáte na vybavení jeho lidí.
Galahad je romantický snob, který, zašpiniv si oblek zbytky Luka Skywalkera, začne zadrhávat.
A Merlin? Bývalý padouch, který má zkušenosti se špionáží. Jako sedmý ze sedmi bratrů si dokáže poradit s jedem i dýkou.

Rytíři kulatého stolu stojí nad zákony, a bděle se starají o ty, kdo si myslí, že mohou totéž. Jenže teď trochu zaspali.

Svých práv na záchranu světa se totiž domáhá jedijský mistr, který rozhodně nemá pod kontrolou své emoce.

Závěrečná poznámka: 

EDIT: řešení
Artuš, Michael Caine, Batmanův komorník Alfréd a pan Cutter v Prestige
Galahad, Colin Firth, pan Darcy (v Pýše a předsudku i v Deníku Bridget Jonesové ;) ) a Bertie (George VI) v King's Speech
Merlin, Mark Strong, bad guy například ve filmech Kick-Ass, Sherlock Holmes a Young Victoria, špion v Imitation Game (netuším, koho hrál v Tinker Tailor Soldier Spy) a princ Septimus ve Stardust
Valentine, Samuel L. Jackson, mistr Mace Windu ve Star Wars a Nick Fury ve světě Avengers - tu zběsilost jména jsem tam vecpala už pravdu jen okrajově

Obrázek uživatele Bilkis

Mám snad právo?

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Bdělost je stav vědomí. ;)

Drabble: 

Nikdy jsem si nemyslel, že jsem oprávněný k tomu, něco očekávat. Nebo požadovat. Copak jsem hulákající, nepřizpůsobivý člověk, který hodlá vyžadovat něco, co mu nenáleží?
Ano, uznávám, narodil jsem se a mám tedy snad právo žít. Ale život je závažná věc. Nevzniká kvůli němu právo na nadstandardní záležitosti.
Mám právo milovat? Mám právo chtít k sobě někoho připoutat? Mám právo snít, toužit, očekávat, chtít, být milován? Právo patří bdělým. Těm, jejichž život nepřipomíná noční můru. Těm, kteří nevyjeli na vedlejší kolej a nezapomněli, kde je výhybka k normálnímu životu.
Většinu času ani nejsem při smyslech, jak bych mohl žádat víc?

Závěrečná poznámka: 

Tohle jsem spíš já než Adam. Doufejte, že nikdy nepoznáte tu hrůzu, když si uvědomíte, že si prakticky nedovedete vybavit nic z toho, co jste dělali dva roky života...

Obrázek uživatele Tess

He Had It In Writing

Úvodní poznámka: 

Bonus bez nároku.

Drabble: 

Whatever the little thief says, he broke the contract!
Dís was fuming.
Thorin was fuming much more, of course. He was angry and he had every right to be angry.
It was clearly stated…
The Arkenstone had much bigger value than one fifteenth of the treasure!
It was all about the Arkenstone.
And the thief stole it.
There was nothing about the date of payment (why, all the business was far from concluded)! Nor anything about choosing the manner of payment.
Oh, the burglar got lucky.
He broke the contract…
And still, he was let go.
To live in shame.

Obrázek uživatele Teresa

Právo na svůj život

Úvodní poznámka: 

Trochu depresivna v sobotní krásný večer...

Drabble: 

Učitelé jsou ve školách také od toho, aby chránili děti. Když ale vidí šikanu v přímém přenosu, ignorují to. A tak si nějaké dítě ublíží, nebo je dokonce života zakomplexované.
Zodpovědnost?

Jím zdravě, cvičím, jsem dobrý člověk. V nejlepších letech mě srazí auto a zemřu.
Žiju a chovám se k druhým jako dobytek. Umřu v klidu ve stáří.
Spravedlnost?

Jsem ženatý, manželku a děti miluju. Jeden večer se opiju, ulítnu s jinou. Rozvod, antidepresiva.
Přítel je cholerický žárlivec, myslí si, že ho podvádím. Začne mě mlátit.
Důvěra? Láska?

Lidé se vulgárně urážejí za módní a hudební styl, názory, orientaci...
Tolerance?

Stránky

-A A +A