Alternativní historie (AU)

Obrázek uživatele gleti

23. Pomsta na druhou

Obrázek uživatele gleti

21. Nicolasova tajemství

Úvodní poznámka: 

s retrospektivou

Obrázek uživatele gleti

20. Den před

Úvodní poznámka: 

dnes jen krátce, aby se neřeklo, bolí mě zuby

Obrázek uživatele gleti

18. Zmatky nad zmatky

Obrázek uživatele gleti

17. Znovu na cestě

Obrázek uživatele gleti

16. Cestou necestou

Obrázek uživatele Rebelka

Všude stejný

Úvodní poznámka: 

Ale to poslední je pravda. A to předtím určitě taky. :) Věnováno s láskou všem matičkám, bez kterých bychom bídně zhynuli.

Drabble: 

„Jeníku Lucemburský, mně je úplně jedno, jak to nosí ostatní rytíři. Dokud budeš bydlet pod mou střechou, vezmeš si pod to brnění teplé prádlo a vlněné ponožky!“

„Proč máš přestat pálit ty knihy, Koniáši? Proč? Proč? Protože jsem ti to řekla!“

„Amosi, nečti, zkazíš si oči! Až budeš velký, tak mi poděkuješ.“

„Zase jsi přišel domů po večerce, Casanovo. Až do odvolání máš zaracha!“

„Pablo, ale takhle přece sluníčko vůbec nevypadá. Vezmi si pastelky a namaluj to pořádně!“

*

Tak to vidíte, milí čtenáři. Ono vlastně není divu, že Alexander Graham Bell vynalezl telefon až dlouho poté, co jeho matka ohluchla...

Obrázek uživatele gleti

15. Rozčarování

Obrázek uživatele Erenis

Červená obálka

Drabble: 

Na ministerstvo vnitra dorazila červená obálka.

Malik Ermakov, ministr vnitra Sovětského svazu, tušil, co ho čeká.
Podlomila se mu kolena, málem upadl. Zalil ho studený pot.
Červené obálky byly nejhorší. Otočil ji. Nápis Přísně tajné mu vzal na okamžik dech.

Malik chvíli obálku držel v ruce a zhluboka dýchal. Snažil se uklidnit. Nešlo to.
Nakonec obálku otevřel a podíval se dovnitř.

V obálce byl pouze jeden list. Na vrchu dnešní datum – 26. října 1962. Na konci podpis – Chruščov.
V jeho středu byly dvě, stručné věty. Ty nejhorší.

„Kennedy napadl Kubu. Vyhlášen plný jaderný protiúder.“

„Takže to začalo…“ Malik se rozbrečel.

Závěrečná poznámka: 

Dnes jsem se rozhodl pracovat se vstupni emoci strachu - konkretne strachu z konce existence. Jsem uprimne prekvapen, kam me tahle emoce zanesla v mem pribehu.

Neviditelný fandom: 
Obrázek uživatele gleti

14. Vyrazili

Obrázek uživatele gleti

13. Nicolas von Cloye

Úvodní poznámka: 

temné tajemství

Obrázek uživatele Rebelka

Kterak Angličané zvítězili taktikou strašlivou

Drabble: 

Bylo to mizerné ráno. Jemně mrholilo a mlha se válela po skotských vřesovištích. Edward I. by si raději hověl v křesle s hrnkem čaje a dnešními Timesy, ale psal se rok 1297, takže místo křesla ho čekali Skoti, místo čaje Skoti a místo Timesů další Skoti.
Naštěstí měl plán. Jeho vojsko se schovalo do křoví a jakmile kolem prořinčeli skotští povstalci, vybaflo na ně jako jeden muž. Jindy neohrožení Skoti se lekli a pustili zbraně do bláta.
“Tak se zohněte a seberte si je,” zapředl Edward. “Počkáme.”
“Ehm… totiž…” Skoti rozpačitě šoupali nohama. Do kiltů se jim výmluvně opíral vítr.

Obrázek uživatele Lejdynka

Hořící keř kouř, pane, zplodí

Úvodní poznámka: 

Jako asi je divný mít hned jako první drabble surrealistické psycho bjb, ale ono prostě je fakt pozdě.

Drabble: 

Už desátá teď troubila,
smrt loučí ještě svítila.
A v rudý plamen shořela,
když Izák slyšel anděla.

"Co, zjeve, hlasem truchlivým
mi zpraviti Pán vyčinil?"

JÁ SMUTKEM BĚSNÝ, S LÍTEM ZLÝM,
ŽE OBĚŤ Z TEBE PŘIČINIL.

COŽ NETRUCHLÍ
SYN NEZPUCHLÝ?

"To není tak, v ten svatý čas,
kdy oheň vzplál a popel zhas'
On beránku se rozesmál,
když pýchu obětoval král - "

TY HLOUPÝ V KEŘI, PTÁČE HOŘÍ
DVANÁCT LAMP VÁM HRADBY ZBOŘÍ!
NEMÁŠ KRÁLE? DÁM TI RÁJ!
ZEMĚ ZHASNE, ADONAJ!

Dal záři predpůlnoční háv,
Tlouk' úder, sfouk' louč z jasných per
a s neotcem neJákoba
v hloub tmoucí zmizel - Lucifer.

Obrázek uživatele gleti

12. Konverzace monologem

Obrázek uživatele gleti

11. Účel světí …

Obrázek uživatele gleti

9. Potrestaná

Obrázek uživatele gleti

8. Mohučské intermezzo

Obrázek uživatele gleti

5. Není naděje

Obrázek uživatele gleti

2. Ach, to pošetilé ptáče mládí

Úvodní poznámka: 

minulý týden mě skolila choroba zlá, kterou jsem naštěstí s pomocí antibiotik porazila a mohla se tak vrátit do Čech bez Braniborů.

Obrázek uživatele gleti

1) Návrat domů

Obrázek uživatele Lejdynka

Poslední chvíle přes usnutím

Fandom: 
Drabble: 

Pro matku: Synu, činíš jak přáno je. Nádoba nerozhoduje, jaká božská mana vlije se do ní.
provobolestný srdcetrh, přitisknout

Pro otce: Synu, kdo jsi? Ač vychoval jsem tě, neznám tě o nic lépe, než bys mi byl cizí. Kdo jsi, než odejdeš, pověz mi to!
výmluvný vztek, touha po vlastním sklizeném ovoci

Pro milenku: Když musíš, jdi tedy. Vrátil ses kéž by nezraněný.
žít s třískou v srdci, na věky věků, trest pekelný

Pro přátele: Pane, milujeme tě.
vezmi nás sebou, nejsme slepci

Pro něj samotného...
jsem jen člověk, bolí mě být

"A co když řeknu ne"? pomyslel si Ježíš.

Závěrečná poznámka: 

Návazné na první téma, a můj první drabble.

Neviditelný fandom: 
Obrázek uživatele Rorico

Další nápad?

Drabble: 

"Vznešená panno, smím Vás vyzvat k tanci?" otázal se rytíř dámy.
"Vážený pane, to se nesluší, abych tančila s neznámým," odvětila žena.

"Vážená paní, smím v turnaji nést Vaši zástavu?" vznesl dotaz tentýž rytíř následující den oděný ve zbroji sedíc na koni.
"Pane, jste šlechetný, avšak boj se mi ohaví," krčila dáma nosem.

"Překrásná dámo," začal rytíř větu zvedajíc kančí hlavu. Vidouc však blednoucí ženin obličej, zase ji schoval.

"Pane, a nějaká malebná slova, nebo báseň Vás nenapadla?" pozvedl panoš obočí nad počínáním svého pána.
"Jako mluvit na ní?" vyvalil rytíř oči.
Panoš si povzdechl. Oženit Lancelota bude pěkná fuška.

Obrázek uživatele Taarg

Cvalem větru

Drabble: 

Kůň se ozval, byl nesvůj, nikdy jsem na žádném nejel, myslel jsem si.

Z koňského hřbetu je svět jiný, než když jdete po svých. Neovládáte ho lehce, ale necháváte plynutí na jiném živočišném druhu.

"Je to druhý nejlepší jezdec, hned po králi Janovi," pomyslela si Větvička, tříletá klisnička. "Ale i tak musím ukázat, že nejsem jen tak do větru," dodala si v huňaté hlavě.

Spadl jsem po cvalu, který armádní komandýr přikázal.

Nebylo to hezké pro mě, ani pro ni. Zlomila si nohu, kvůli své tvrdohlavosti.

Válku jsem díky tomu přežil. Vše zlé je pro něco dobré, uvědomil jsem si.

Závěrečná poznámka: 

Dneska jsem poprvé jel na koni!

Stránky

-A A +A