Profesor von Drak

Fiktivní svět jednoho nejmenovaného středočeského gymnázia, kde působí Profesor von Drak, vládce obávaných Sbírek. Více viz stránky autorky.

Obrázek uživatele Profesor

Sbírky profesora von Draka 67.

Úvodní poznámka: 

Profesor Daniel von Drak se svými (školními) sbírkami se s loučí s věrnými čtenáři. DMD si mimořádně užil a těší se na setkání v příštím roce.

Buk albín

Drabble: 

Dobrý den, vážení studenti. Vítám vás znovu ve svých sbírkách. Dnes budeme pokračovat v práci v oddělení ptactva. Vezměte si obvyklé ochranné pomůcky. Děkuji.
Podívejme se, albinotický Dryocopus martius. Velmi zajímavé, pro datla černého je toto zbarvení vskutku neobvyklé. Poštěstilo se mi ovšem vidět jiného, mnohem podivuhodnějšího albína. Stromového.
Ano, u stromů jsou albíni extrémně vzácní. Bez chlorofylu v listech, který jako albíni pochopitelně postrádají, stromy nepřežijí. Tento byl zjevně výjimka. Šlo o buk lesní. Nebyl nijak veliký, ale prosperoval. Domnívám se, že zde svou roli sehrála i schopnost buků vyživovat se vzájemně kořeny. Nejposlednější z posledních druhů tak přežíval.

Obrázek uživatele Profesor

Sbírky profesora von Draka 66.

Úvodní poznámka: 

Jespáci bojovní k proklikání.

Drabble: 

Dobrý den, milí studenti. Dnes se podíváme do oddělení ptáků. Budeme katalogizovat a oprašovat místní kolekci vycpaných opeřenců.
Jako první se nám do ruky dostává jespák bojovný, Philomachus pugnax, z řádu bahňáků. Na našem území se vyskytuje při svém jarním a podzimním tahu. Tento exemplář představuje samce ve svatebním šatě.
Jespáci bojovní jsou pozoruhodní ptáci. Při toku spolu samci svádějí zápasy, většinou si přitom vytrhají nějaké to peří. Samičky je pozorují z okraje tokaniště. Samci se před nimi vystavují, zakrývají přitom své soupeře.
Ano, svým způsobem se jedná o trh. Samičky na něm vybírají ty nejlepší geny pro své potomky.

Obrázek uživatele Profesor

Sbírky profesora von Draka 65.

Úvodní poznámka: 

Tetička Wiki o Sobeckém genu.

Teorie, nad kterou se podivuje profesor, je sice poněkud zcestná a zjednodušená (však ji vymysleli studenti), ale úplně mimo taky není. I když je to vtip.

Tohle téma bylo pro Sbírky přímo geniální. Zase jednou jsem měla přetlak nápadů.

Drabble: 

Dobrý den, vážení studenti. Připravil jsem pro vás malou exkurzi do světa genetického kódu. Rád bych utřídil publikace, které jsou na nejvyšších policích. Poté můžeme začít s opravou poltergeistího modelu DNA, kterému se rozpadá cukrfosfátová kostra.
Ráno jsem objevil první vydání knihy Sobecký gen podepsané autorem. Richard Dawkins v ní přichází s hypotézou genu jako jednotky přírodního vývoje. Jednotlivé alely genů podle této teorie soupeří o zastoupení v dalších generacích a organismy jsou jenom jejich vehiklem pro lepší šíření.
Organismy jako ohleduplní sobci? Nevím, co by si o této teorii mysleli pánové Darwin s Dawkinsem, já však oceňuji vaši fantazii.

Obrázek uživatele Profesor

Sbírky profesora von Draka 64.

Úvodní poznámka: 

Dnes poněkud netradičně. Profesor si totiž musela střihnout alespoň jedno salesiánské drabble. Proto profesor von Drak vypráví.

Drabble: 

Dobrý den, milí studenti. Vítám vás ve svých sbírkách. Dnes budeme pracovat v oddělení drobných savců. Místní paranormální živly tam natropily nepořádek.
Samozřejmě, že tady straší. Jste zde snad poprvé? Ano?!
Potom vězte, že místní poltergeist není vaše nová třídní učitelka. Duchů je zde povícero. Nelze zapomenout ani na dovádění kostlivců.
Nehodlám vám vyprávět historky z gymnaziálního podsvětí. Ve čtvrtém patře žádné nenaleznete. Vzpomněl jsem si však na událost ze života svatého Jana Bosca.
Když byl v semináři, zemřel mu kamarád. Někdy předtím si slíbili, že kdo první zemře, dá tomu druhému zprávu, zda je spasen. Opravdu se tak stalo.

Obrázek uživatele Profesor

Sbírky profesora von Draka 63.

Úvodní poznámka: 

A jo, tohle se profesorovi líbilo.

Drabble: 

Dobrý den, moji milí studenti. Rád vás znovu vidím. Dnes se podíváme do oddělení kostí. Jsou zde nějaké pomíchané exponáty ve vitríně věnované zvířecím zubům. Kostlivci měli karneval a bohužel nevrátili exponáty k jejich popiskům.
Jste schopni poznat zuby prasete divokého? Mělo by tu být několik párů zbraní. Neočekávejte pistole, jedná se o dva páry čtverhranných špičáků, které myslivci nazývají páráky a klektáky. Páráky jsou ve spodní čelisti, klektáky v horní. Měly by tu být zuby dlouhé přes dvacet centimetrů.
Jednou jsem viděl souboj dvou samců divočáka. Tančili kolem sebe a hrabali kopyty. Drny jen létaly. Na výsledek jsem nečekal.

Obrázek uživatele Profesor

Sbírky profesora von Draka 62.

Úvodní poznámka: 

Následující drabble není vtip. Závěrečný odstavec popisuje jednu mou zkušenost z vysoké školy.

Drabble: 

Dobrý den, vážení studenti. Máte rádi mravence? Místní poltergeist bohužel ne, proto je důsledně hubí. Tyto kosmopolitní tvory obývající lesy, louky i lidská sídla tedy v depozitáři nenaleznete.
Mravence jsem tu za dobu svého působení viděl pouze několikrát. Jeden takový se snažil odnést list možná čtyřicetkrát větší než on, to mravenci dovedou, když na něj spadla cihla.
Snad každý student našeho gymnázia zná Ferdu mravence. Červený šátek s puntíky a práce všeho druhu. Málokterý však ví, že jim kniha může být užitečná i při studiu biologie. Na vysoké škole nám ji profesor doporučoval jako studijní materiál. A myslel to vážně.

Obrázek uživatele Profesor

Sbírky profesora von Draka 61.

Drabble: 

Dobrý den, milí studenti. Dnes jsem si pro vás připravil opravdovou lahůdku. V uličce devět se objevila bedna s archeologickými nálezy. Mám dojem, že jsem zde viděl krabici obsahující pylová zrna z pravěku.
Ano, archeologové jsou schopni nalézt na pravěkých sídlištích semínka rostlin, zrnka obilí i zrníčka pylu. Odebrané vzorky půd promývají na sítech a stereoskopickou lupou vyberou rostlinné makrozbytky. Touto činností se zabývají archeobotanikové.
Když už jsme u té půdy, napadá mne ještě něco Víte, že archeologové pomocí analýzy půdy, zejména jejího prvkového složení dokáží i po stoletích objevit, kam jste zakopali svého psa? Vaši mrtvolu by zjistili též.

Obrázek uživatele Profesor

Sbírky profesora von Draka 60.

Úvodní poznámka: 

A máme tu další desítku. Tu šestou začal pan profesor s karasem zlatým , z něhož bylo vyšlechtěno mnoho různých barevných variant. a sépií obecnou.
Pár obrázků závojnatky čínské k proklikání.

Drabble: 

Dobrý den, vážení studenti, rád vás znovu vidím. Máme dnes poněkud teplé počasí, připravil jsem nám tedy práci v uličce věnované vodním obratlovcům. Budeme třídit a čistit modely ryb.
Prosím, buďte opatrní na karasy zlaté, Carassius auratus. Máme zde několik barevných variant, včetně ryb s vějířovitými ocasy a závojnatek s podivnými hrbolatými výrůstky na hlavách.
Ano, karas zlatý by mohl na karneval a jednotliví příslušníci druhu by se ani bez masek nepoznali. Napadá mne však jeden zástupce bezobratlých, který si svoji masku nosí v těle bez zásahu člověka. Jedná se o sépii, která je schopna změnit své zbarvení podle okolí.

Obrázek uživatele Profesor

Sbírky profesora von Draka 59.

Úvodní poznámka: 

Tohle bylo velmi těžké. Opatření na podporu porodnosti ve školním depozitáři? Poltergeisty mi profesor Daniel von Drak množit zakázal, takže vám poví alespoň něco o tabonech a jejich líhních.

Drabble: 

Dobrý den, vážení studenti. Dnes pro vás mám unikátní příležitost prohloubit si znalosti z ornitologie. Pomůžete mi s katalogizací hrabavých ptáků.
Vidím, že nejste příliš nadšení. Tato taxonomická skupina však zahrnuje i jiné druhy než kura domácího. Slyšeli jste například o tabonech?
Tito ptáci mají unikátní způsob rozmnožování. Nestaví hnízda, ale budují si líhně z listů, trávy a hlíny. Samice do nich naklade vejce, samec pak přihrabováním či odhrabováním materiálu udržuje stálou teplotu. Tu zjišťuje pomocí čidla v zobáku. Takový inkubátor slouží i několika generacím ptáků.
Ne, nejedná se o opatření pro podporu porodnosti, nýbrž o příklad péče o mláďata.

Obrázek uživatele Profesor

Sbírky profesora von Draka 58.

Úvodní poznámka: 
Drabble: 

Dobrý den, milí studenti. Dnes budeme pracovat v uličce dvacet jedna. Zaměříme se na vitríny s blanokřídlými Obsahují zajímavé exempláře bodavého hmyzu. Je sušený, nebodá. Navíc s ním nebudete manipulovat, budete pouze zapisovat.
Položka první. Sršeň mandarínská, Vespa mandarinia. Žije v Jihovýchodní Asii a dorůstá čtyř až pěti centimetrů. Velmi jedovatá, několik jejích bodnutí dokáže usmrtit člověka. Živí se larvami včel, které přepadá přímo v úlech. Japonské včely si proti tomu vyvinuly zajímavou obranu. Když skupinka sršní vnikne do úlu, včely se shluknou kolem nich a začne koncert zkázy. Včely máváním křídly zvýší teplotu v úlu natolik, že sršně zahubí.

Závěrečná poznámka: 
Obrázek uživatele Profesor

Sbírky profesora von Draka 57.

Úvodní poznámka: 

Zebří pruhy jako repelent? tak to je podle mého pořádná magie. Tyhle magické proužky by se mi občas opravdu hodily.

Drabble: 

Dobrý den, vážení studenti. Rád vás znovu vidím ve svých sbírkách. Doufám, že nejste alergičtí na zvířecí srst. Mám pro vás totiž práci v oddělení velkých savců.
Ano, ve školním depozitáři se nachází malé oddělení velkých savců. Vzhledem k rozměrům sálu v něm naleznete pouze krávu, koně, dvě zebry, laň s mládětem a vypelichaného srnce.
Víte, že jsou zebří pruhy pro vědce velkou záhadou? Badatelé předpokládali, že vznikly kvůli ochraně před predátory, že ve spolupráci s horkým vzduchem zkreslují tvar zebřího těla. Existuje však studie, že je tomu tak kvůli ochraně před bodavým hmyzem. U komárů prý nejsou pruhy módní.

Obrázek uživatele Profesor

Sbírky profesora von Draka 56.

Úvodní poznámka: 
Drabble: 

Dobrý den, vážení studenti. Vítám vás ve školním depozitáři. Dnes se budeme zabývat modely lidského těla. Rád bych zkontroloval jejich stav.
Lidské tělo je fascinující. Vezměte si například játra. Ta zvířecí si můžete dát na cibulce nebo v játrových knedlíčkách. Lidská zase zničit například nadměrnou kombinací alkoholu.
Játra mají pomalou obnovu buněk, ale jejich regenerační aktivita je vysoká. Ztráta jaterní tkáně, ať už po chirurgické intervenci nebo působením toxických látek, vydá pokyn ke značné proliferaci, neboli dělení buněk. To vede k téměř kompletnímu nahrazení původní ztráty tkáně. Je to svým způsobem rekonstrukce vlastní tkáně. Alkoholikům ovšem nepomáhá. Opakované poškození nezvládá.

Obrázek uživatele Profesor

Sbírky profesora von Draka 55.

Úvodní poznámka: 

Miluju dny, kdy mám tolik nápadů, že nevím, který si vybrat... Dnes tedy vyhrál tento.;-)

Drabble: 

Dobrý den, vážení studenti. Dnes je ve školním depozitáři poněkud mrtvo, budeme tedy mít snadnou práci. Při vaší poslední návštěvě jsme se zabývali buňkou, přesto bychom jí mohli věnovat i dnešní setkání.
Víte, že i buňky umírají? Děje se tak například nekrózou, o té jste již nepochybně slyšeli, či apoptózou.
Apoptóza je aktivní a energeticky náročná smrt buňky, jedná se v podstatě o buněčnou sebevraždu.
Někdy je to nutné. Je udivující, že se tělu vyplatí například vznik nadbytku neuronů a následné ponechání jen těch funkčně propojených. Na buněčnou smrt tělo sází i v případě tvorby protilátek či v embryonálním vývoji.

Obrázek uživatele Profesor

Sbírky profesora von Draka 54.

Úvodní poznámka: 

Teda, autor tématu musel být větší šílenec než já.;-)

Drabble: 

Dobrý den, studenti. Pojďte dál. Kolegu P. jste svým kouskem příliš nepotěšili, můžete být rádi, že jste vyvázli pouze s dobrovolnou prací ve školním depozitáři. Opravdu jste si mysleli, že svého třídního potěšíte přilepením dějepisáře k židli?
Co prosím?! Splynutí uší? Podivná příčina.
Ach, netušil jsem, že to máte od bratra z konzervatoře. Vyřiďte, prosím, sourozenci, že v přírodě dochází ke splynutí gamet do jedné zygoty, ze které se pak vyvíjí takoví hudební géniové jako on. Splynutím vzniká i syncytium, mnohobuněčný útvar utvořený díky narušení buněčných stěn několika sousedních buněk a jejich splynutím v jednu s více jádry. Uši nesplývají.

Obrázek uživatele Profesor

Sbírky profesora von Draka 53.

Úvodní poznámka: 
Drabble: 

Dobrý den, vážení studenti. Vítám vás ve školním depozitáři. Doufám, že jste připraveni na všechno. Místní poltergeist je dnes v mimořádně kreativní náladě. Celý den přesouvá exponáty depozitáře z jednoho místa na druhé a pokouší se z nich sestavit různá diorámata.
Některá z nich jsou docela povedená, například aranžmá z kostry králíka a lišky, avšak surikata vypadá mezi akvarijními rybičkami poněkud nepatřičně.
Domnívám se, že tato šelma z čeledi promykovitých vskutku není vhodným obyvatelem akvária. Patří na savanu či do polopouště. Tady jeden člen kolonie hlídá, zatím co se ostatní klidně pasou. Je to takové surikatí ´My se nedáme, dravci!´

Obrázek uživatele Profesor

Sbírky profesora von Draka 52.

Úvodní poznámka: 

Detektor citů ve sbírkách? Inu, prosím.

Drabble: 

Dobrý den, vážení studenti. Vítám vás opět ve svých sbírkách. Dnes budeme pokračovat v katalogizaci oddělení ptáků. Velmi si cením vaší pomoci. Od té doby co díky zásahu paranormálních sil shořela papírová kartotéka, je velmi obtížné udržet v tomto oddělení alespoň přibližnou evidenci položek.
Co prosím? Jak se asi cítí samice dvojzoborožce na vejcích? Rád vidím, že nad svými poznatky přemýšlíte. Bohužel vás musím zklamat. Na city ptáků žádný detektor nevlastním.
Existuje mnoho studií o emocích u živočichů. Vím však pouze o jediné, kterou vydal etolog, tedy odborník na chování zvířat. Zde se tedy nabízí velmi atraktivní oblast vědeckého bádání.

Závěrečná poznámka: 

Kniha

Asi není jediná, ale je jedna z prvních.

Obrázek uživatele Profesor

Sbírky profesora von Draka 51.

Úvodní poznámka: 

Libo-li ptáčka?

Uchopit téma karanténa, když ve svém světě ignorujete současné dění je obtížné, takže bohudíky za tohohle ptáčka.

Drabble: 

Dobrý den, vážení studenti. Vítám vás v tento sychravý den. Dnes pro vás mám poněkud špinavou práci. Doufám, že nikdo z vás není alergický na prach, peří a roztoče.
Ano, uhodli jste to správně. Dnes si uděláme exkurzi do oddělení ptactva. Rozhodl jsem se digitalizovat místní kartotéku.
Prosím, pište. Lebka dvojzoborožce žlutozobého. Všimněte si mohutného zobáku a veliké helmice nad bází, odtud získal pták své jméno.
Mimochodem, dvojzoborožec má zajímavý způsob hnízdění. Samec zazdí samici sedící na vejcích v dutině stromu. V této ochranné karanténě samice zůstává téměř tři měsíce. Samec ji krmí otvorem v přepážce. Pak oba krmí mládě.

Obrázek uživatele Profesor

Sbírky profesora von Draka 50.

Úvodní poznámka: 

Jubilejní padesáté drabble a taková anachronická hloupost... Ale tohle téma je zlo.

Drabble: 

Dobrý den, milí studenti. Vidím, že vás práce v oddělení koster velmi zaujala. Doufám tedy, že vás nezklamu, když se dnes budeme zabývat slečnou Karlou.
Ano, to je ta kostra v kloboučku. Bývala výživovou poradkyní. Dnes však nemá příliš hovornou náladu, zasekl se jí pant.
Domnívám se, že není čeho litovat. Lidé z poloviny osmnáctého století považovali za zdravou stravu něco jiného než my dnes. Ječné klíčky či fazolky mungo byste na jejich jídelníčku hledali marně. To spíše pohanku a jáhlovou kaši. Chudí lidé navíc poradenství ani nepotřebovali. Zato bohatí lidé s nemocemi z nadměrné konzumace červeného masa zřejmě ano.

Obrázek uživatele Profesor

Sbírky profesora von Draka 49.

Úvodní poznámka: 
Drabble: 

Dobrý den, milí studenti. Dnes budeme pokračovat v oddělení koster. Musím vás však požádat o zvýšenou opatrnost. Vzhledem k invazi mravenců jsem nastražil jed.
Ano, jsou malí a tedy relativně neškodní. Do školního depozitáře s jeho časoprostorovou nestabilitou však nepatří.
Podělím se s vámi o jednu zajímavost. U většiny druhů mravenců se samci rodí z neoplozených vajíček. U tropického mravence Wasmannia auropunctata je tomu jinak.
Partenogeneticky vznikají královny, mají tedy genom shodný s matkou. Z oplozených vajíček vznikají neplodné dělnice. Samci vznikají také z plozených vajíček, ale genom matky je v nich rychle zničen, takže jsou geneticky shodní s otcem.

Obrázek uživatele Profesor

Sbírky profesora von Draka 48.

Úvodní poznámka: 

Adam je super.:-) Ať žijí kostřičky.

Drabble: 

Dobrý den, vážení studenti. Těšili jste se na svou dnešní návštěvu mého království? Budeme pracovat v oddělení koster. Muž s achndroplázií potřebuje zkontrolovat kosterní soustavu.
Zdejší kostry mám velice rád. Pokud zrovna neterorizují své okolí, připomínají mi pomíjivost lidského života.
Tvoří poměrně rozsáhlou sbírku zástupců rodu Homo, jehož nejstarší fosilní nálezy pochází z Etiopie a jsou staré téměř tři miliony let.
Na Adama bych v této souvislosti raději zapomněl. Pokud toužíte aplikovat básnické vyjádření knihy Genesis na evoluci člověka, pak vězte že to za a není vědecký přístup a za b by v takovém případě Adam připomínal spíše čtyřnohou opici.

Obrázek uživatele Profesor

Sbírky profesora von Draka 47.

Úvodní poznámka: 
Drabble: 

Dobrý den, moji milí studenti. Dnes budeme pracovat za ztížených podmínek. Jako každý rok totiž nastalo období páření tunelových žab a některá místa sbírek jsou ohraničena stejně neprostupně jako vězeňská cela. S jediným rozdílem. Celá tahle cela zpívá.
Máme štěstí, že to není nikterak nepříjemný zvuk, i přesto by se po několika hodinách poslechu mohl stát poněkud obtížným.
V momentální situaci mi to nedá, abych se nezeptal. Víte, milí studenti, která žába je nejhlasitější?
Je to rosnička zelená, Hyla arborea. Její skřehotání je slyšet na vzdálenost několika kilometrů. Jeden by nevěřil, kde se to v té pěticentimetrové žabce bere, že?

Obrázek uživatele Profesor

Sbírky profesora von Draka 46.

Drabble: 

Dobrý den, moji milí studenti. Těší mne, že vás dnes vidím v tak hojném počtu. Vaše přítomnost je velmi vítaná, zejména vás silných mladých mužů.
Dnes ráno se zde stal velmi nepříjemný incident s vaším profesorem angličtiny. Neuposlechl pravidel pohybu ve sbírkách. V důsledku toho se setkal s kostlivci a vypadl z okna.
Ano, byl to vskutku podařený držkopád. Bohužel kostlivci při incidentu strhli několik vitrín v oddělení trilobitů. Naším úkolem bude exempláře roztřídit a uložit do krabic.
Podívejte se zde. Krásný Ellipsocephalus hoffi, jeden z nejběžnějších českých trilobitů. Nalézt byste ho mohli na lokalitách v bývalém vojenském prostoru Brdy.

Obrázek uživatele Profesor

Sbírky profesora von Draka 45.

Úvodní poznámka: 
Drabble: 

Dobrý den, vážení studenti. Rád vás vidím. S blížícím se školním kolem biologické olympiády mám vždy tolik oddaných pomocníků pro katalogizaci položek ve školním depozitáři…
Mám nesmírné štěstí, že tato činnost je pravděpodobně nekonečná.
Jen se pokaždé musím ptát, zda jste vskutku přesvědčeni, že vám tento altruismus přinese nějaké výhody v soutěži. Rozhodně však vaší dobrovolností nepohrdnu. Domnívám se, že prostorem pro vaši reklamu by se dnes mohlo stát oddělení herbářů. Tuším, že se zde nachází i několik exemplářů orchidejí.
Ano, i měkčilka jednolistá, Malaxis monophyllos, patří mezi orchideje. V naší republice vzácná, avšak roste v celém mírném podnebném pásu.

Obrázek uživatele Profesor

Sbírky profesora von Draka 44.

Drabble: 

Dobrý den, vážení studenti. Jsem rád, že jste v tento krásný den zavítali do šerých sálů školního depozitáře. Je tak krásně, že jsem si dovolil otevřít okna. Prosím vás, abyste se k nim nepřibližovali blíže než na deset metrů. Letos z nich ještě nikdo nevypadl a rád bych, aby tomu tak zůstalo.
Připravil jsem si pro vás malou exkurzi do oddělení léčivých rostlin. První rostlinu ovšem znáte spíše z kuchyně. Jedná se o kopr vonný, Anethum graveolens, čeleď miříkovité. Tuto květinu znali pod názvem ammisi již starověcí Egypťané a v Novém zákoně se doporučovala na bolest hlavy a rozšiřování cév.

Obrázek uživatele Profesor

Sbírky profesora von Draka 43.

Úvodní poznámka: 

Ach to opisování...

Drabble: 

Dobrý den, studenti. Velmi rád vás dnes vidím. Připravil jsem si pro vás speciální exkurzi do oddělení modelů, zaměřili bychom se na kontrolu a případnou opravu modelů sacharidů, které používám při praktické výuce. Domnívám se, že vám tato činnost bude velmi prospěšná.
Budu vám nyní vděčný, nevrazíte-li si drát do oka. Zajímalo by mne však, co v něm měl spolužák, od kterého jste opsali písemnou práci z chemie.
Ano, poznám, když někdo opisuje. Napíše-li pět ze třiceti studentů, že uhlík v glukóze je šestivazný a v deoxyribonukleové kyselině objeví ribulózu namísto deoxyribosy, není to náhoda.
Nikoli, nedostatečnou jsem vám nedal.

Obrázek uživatele Profesor

Sbírky profesora von Draka 42.

Úvodní poznámka: 

Dnes by se mi hodilo přinejmenším dvojité drabble, neboť tohle téma mi přineslo překrásné nápady, které se bohužel do sta slov nevešly.:-(

Drabble: 

Dobrý den, vážení studenti, rád vás vidím. Konečně se podařilo dokončit opravu osvětlení sálu, takže sbírky září jako nikdy předtím. Bude se nám tedy dobře pracovat.
Rád bych se dnes věnoval oddělení hmyzu. Máme zde některé zajímavé exempláře, které bude nutno roztřídit dle taxonomických skupin a stavu exponátů.
Zde máme jeden pozoruhodný exemplář, jediného českého zástupce hmyzího řádu kudlanky, kudlanku nábožnou, Mantis religiosa, známou převážně kvůli jejímu zvyku sežrat samečka během reprodukce.
Děsivé, leč nikoli ojedinělé, navíc z toho samec vyjde docela levně. Vyhne se péči o potomstvo. V živočišné říši je tato energeticky náročná činnost převážně na bedrech samic.

Závěrečná poznámka: 

Edit - poznámka autora:
Zdá se, že drabble potřebuje malé vysvětlení. Takže asi takhle: Levně z toho vyjde ten sežraný sameček. Neinvestuje totiž do výchovy potomků takřka žádnou energii.
Samozřejmě je to poněkud zjednodušený pohled, ale jak jsem psala v úvodu, sto slov je pro toto úžasné téma strašně málo.

Obrázek uživatele Profesor

Sbírky profesora von Draka 41.

Úvodní poznámka: 

Teda. Musím říci, že vymyslet drabble na téma Ženský úděl, je-li vaším hrdinou muž a světem paranormální školní sbírky, v nichž je jedinou ženě podobnou bytostí Slečna Karla, pohledná kostřička s květinou na kloboučku, dalo zabrat.

Takže tentokrát bez Slečny, ale za to s pořádnou bolestí hlavy.

Drabble: 

Dobrý den, studenti. Obávám se, že dnes ve školním depozitáři dlouho nebudeme. Přespříliš kreativní poltergeist způsobil naprostý chaos v oddělení kostí a moji migrénu.
Vím, že se o migréně říká, že je převážně údělem žen, avšak za dlouhotrvající, rekurentní, jednostrannou, hodiny trvající bolest hlavy doprovázenou vskutku podivuhodnými vizuálními efekty může v některých případech úraz a v tom mém také blankytně modrý paranormální škůdce.
Pokud si však troufnete odlišit od sebe ulnu myši domácí a tibii malpy kapucínské, mohli bychom oddělení koster na pár hodin navštívit.
Předpokládám, že jste schopni odlišit kost loketní od kosti holenní. Holeň je totiž v noze.

Obrázek uživatele Profesor

Sbírky profesora von Draka 40.

Úvodní poznámka: 

Dnes slavíme jubilejní čtyřicátý díl sbírkový. Užijte si oslavu s poltergeistem.

Drabble: 

Dobrý den, vážení studenti, vítám vás. Jsem velmi rád, že jste se rozhodli strávit svůj volný čas pomocí s uspořádáním sbírkových fondů.
Toho poltergeista si, prosím, nevšímejte. Má hravou náladu. Vyšrouboval všechny žárovky v deváté uličce a vyskratoval polovinu zářivek, proto dnes budeme muset pracovat se svítilnami.
Nebudeme dělat nic složitého. Rád bych přebral tyto bedny. Většina jejich obsahu bude zřejmě na vyřazení. Přesto vás žádám o maximální soustředěnost a ignoranci paranormálních otrapů. Zvláště pokud si budou, stejně jako v předchozích pěti hodinách prozpěvovat písničku o mrkajícím smrku.
Ano, jistěže ji vymyslel sám. Kreativní to on je, zpívat bohužel neumí.

Obrázek uživatele Profesor

Sbírky profesora von Draka 39.

Úvodní poznámka: 
Drabble: 

Dobrý den, milí studenti, milé studentky. Máme dnes krásné ráno, tak krásné, že i v depozitáři panuje klid a výskyt smrtelných jevů klesl takřka k nule. Libo-li prohlídku školní sbírky motýlů?
Velmi rád bych s vaší pomocí započal katalogizaci zdejšího lepodopterologického fondu. Moji předchůdci jej totiž trestuhodně zanedbali. Uvidíte ostatně sami.
Toto je pozoruhodné, dlouhozobka svízelová. Patří do čeledi lišajovitých a mezi nejlepší motýlí letce, jsou schopni vyvinout rychlost padesát pět kilometrů v hodině. Létají dokonce i při kopulaci a kladení vajíček, umí to i pozpátku. Sosák má tento motýl, kterého si lidé často pletou s kolibříkem, delší než hruď.

Obrázek uživatele Profesor

Sbírky profesora von Draka 38.

Úvodní poznámka: 

Popisovaná rostlinka zde.

Drabble: 

Dobrý den, moji milí studenti. Rád vás opět vidím ve svých sbírkách. Zejména, když se blíží školní kolo biologické olympiády. Myslím tedy, že bych dnes mohl využít vaší tak příhodně objevené touhy po poznání a požádat vás o pomoc v oddělení rostlin, co říkáte?
Ano, opravdu nepochybuji o tom, jaké jsou vaše skutečné znalosti botaniky. Přesto můžete v klidu zachovat paniku. Vratička heřmánkolistá, Botrychium matricariifolium, se v poznávací části jistě neobjeví. Domnívám se, že zde nebude žádná kapradina.
Tato nenápadná rostlinka z čeledi hadilkovité, kterou vidíte na této fotografii, na první pohled jako kapradina nevypadá. Roste převážně v příhraničních horách.

Stránky

-A A +A