30. Posily

Obrázek uživatele Eso Rimmerová
Fandom: 
Povídka: 
Úvodní poznámka: 

Zdravím čtenáře u jubilejní 30. kapitoly. Protože ji vkládám z poněkud jiných zeměpisných délek (a vlastně i šířek, ale to je irelevantní), doufám, že nejsem na štíru s deadlinem...

Kapitola: 

Přestože Leia i po návratu ze Shurru většinu svého času a pozornosti věnovala zprávám z bojiště a problémům s vyzbrojováním či zásobováním, čas od času zavolala do Centrální nemocnice v Hanna City, aby se zeptala na pokroky v léčbě jednoho prominentního pacienta. Na jeho zdraví totiž mohlo záviset, kolika nepřátelům bude muset galaxie pod jejím vedením v příštích měsících čelit. Kdyby se Walmaru Tarkinovi doneslo, že Nová republika nechala jeho příbuzného bez jakékoliv pomoci pomalu a bolestivě zemřít ve vězení, mohla by se Leia, ale i všichni ostatní, s jakoukoliv možností dohody rozloučit.
Lékaři se ovšem zdráhali nejvyšší kancléřce sdělovat podrobnosti a dávat dlouhodobější prognózy. Většinou se omezovali na lakonická vyjádření o stabilizaci, promptně doplněná o poznámku, že vzhledem k věku a předchozímu stavu pacienta nelze činit jednoznačné závěry. Ta nejistota byla nesmírně frustrující.
Na takové trudné myšlenky ale v této chvíli nebyl čas, protože v jedné ze zasedacích místností vrchního velitelství na Leiu čekala Ciena Ree a s ní bývalí imperiální důstojníci, které se jí podařilo přesvědčit, aby tváří v tvář tsakské invazi přešli na stranu Nové republiky.
Byla jich necelá dvacítka a převážně šlo o lidi přibližně Leiina věku, což sice nevylučovalo jisté zkušenosti, ale kancléřka pochybovala, že by někdo z nich někdy velel více než jedné lodi, natož aby řídil celou bitvu. Přesto však to byli lidé, kteří byli ochotni se přidat k Nové republice ve chvíli, kdy zoufale potřebovala každou ruku. Jak Leia k jednomu po druhém přistupovala, Ciena Ree jí je představovala:
“Tohle je nadporučík Ved Foslo. Studoval se mnou a s admirálem Kyrellem na coruscantské akademii a specializoval se jako zbraňový expert. Navrhl vylepšené turbolaserové kanóny pro stíhačky TIE, ale jeho návrh už nestačil být uveden do praxe.”
“Vaše jméno je mi povědomé,” poznamenala Leia ke štíhlému černovlasému muži, který před ní stál jako ztělesněné sebevědomí.
“Můj otec byl generálem imperiální rozvědky - než s ním nové pořádky zametly jako se zavšiveným pasákem nerfů z nějaké díry na kraji galaxie. Očekávám, že se ve službě Nové republiky dočkám nápravy rodinné pověsti.”
“Jistě,” procedila Leia mezi zuby a raději postoupila k dalšímu mladému muži.
Ten se narozdíl od předchozího lehce uklonil. “Vaše excelence,” oslovil Leiu zdvořile.
“Komandér Eli Vanto,” uvedla bývalá kapitánka Ree. “V minulosti jsem neměla jsem tu čest se s ním poznat, ale přihlásil se mi, když se doslechl, že sháním bývalé imperiální dobrovolníky pro Novou republiku. I on absolvoval coruscantskou akademii, ale o sedm let dříve. Sloužil jako pobočník velkoadmirála Thrawna a působil v Neznámých regionech jako imperiální vyslanec v Chisském dominiu.”
“Kéž bych věděl, kde je velkoadmirál Thrawn nebo jestli je vůbec naživu,” povzdechl si Vanto. “Byl by pro vaši věc mnohem větším přínosem, než kdy mohu být já. Přesto ale dám Nové republice k dispozici vše, co jsem se od něj naučil.”
“Toho si velice cením,” usmála se Leia a posunula se k dalšímu člověku.
Jako by ho už někde viděla... “Yogar Lyste, toho času poručík,” představil se dříve, než stačila promluvit Ciena Ree. “Setkali jsme se na Lothalu, kde jsem sloužil jako zásobovač. Pořádně jste mě tenkrát s těmi loděmi doběhla.”
“Přesto jste se ale rozhodl Nové republice pomoci,” povzbudila ho Leia k odkrytí motivace.
“Garel sice není k Dalonbianu kdovíjak blízko, ale pořád je to stejný kvadrant a co jsem slyšel v holozprávách, zdá se že ta invaze se šíří jako Modrý Stín. A když jde o tolik, musí jít všechno stranou.”
Na to Leia nemohla než souhlasně přikývnout. I u několika dalších bývalých imperiálů, se kterými měla příležitost si krátce promluvit, našla odhodlání spojit se s bývalým nepřítelem proti nebezpečnějšímu protivníkovi. Tu a tam sice probleskl i nějaký ten oportunismus, ale většinově skutečně šlo spíš o snahu zabránit zkáze galaxie takové, jakou ji její obyvatelé znali již po tisíce let.
Když Leia ukončila rozhovor s posledním, obrátila se ještě k celé skupině: “Vítejte v armádě nové republiky. Ta vám bude navždy zavázaná, že jste jí nabídli pomocnou ruku v jejích nejtěžších chvílích. Galaxie má před sebou obtížný úkol, ale jsem přesvědčena, že pokud budeme jednotní, dokážeme odolat jakémukoliv nepříteli. Pro začátek získáte zpět hodnosti, kterých jste dosáhli ve službách Impériu, a ani později vám nebude bráněno v dalším postupu podle vašich schopností a zásluh. Bližší informace o vašem novém zařazení vám dá generál Greevier. Nějaké otázky?”
Nikdo se neozval a tak Leia pokračovala: “Bylo mi ctí se s vámi setkat. Doufám, že o vás ještě uslyším mnoho dobrého.”
“Připojíte se ke mě?” zeptala potichu Cieny Ree, než se obrátila k odchodu. Ta jen mlčky přikývla a následovala Leiu ven z místnosti a dál po chodbách vrchního velitelství. Když obě došly až k Leiině speederu, otevřela jí uctivě dveře, ale Leia sek ní ještě před nastoupením otočila, aby jí poděkovala za vykonanou práci.
Ciena Ree však sklopila oči. “Je mi líto, že jsem vám nedokázala přivést více důstojníků,” začala omluvně.
“Udělala jste vše, co jste mohla, a není toho málo,”uklidňovala ji Leia.
“Z těch vyšších se se mnou většina úplně odmítla sejít, třeba Generál Veers. A dokonce i Nash Windrider - starý přítel - mě poslal ke všem sithům. A pak ti další: Co bych dala za to aby válku přežili lidé jako Berisse Sai nebo Jude Edivon…”
“Takže Jude Edivon není naživu? Jaká škoda…” ozvalo se za nimi.
Obě ženy se překvapeně ohlédly. Opíraje se o hůl se k nim pomalu blížil bývalý imperiální velkomoff a nynější propuštěný vězeň.
“Vy jste znal Jude?” vyhrkla Ciena Ree dříve než stačila Leia vyjádřit svůj údiv nad tím, že se Tarkin, který má ležet v Centrální nemocnici, potlouká kolem vrchního velitelství.
“Znal je příliš silné slovo,” odpověděl zatím Leiině společnici. “Byla to ona, kdo odhalil slabé místo v obraně Hvězdy smrti. Měl jsem v úmyslu ji po bitvě za zásluhy povýšit, ale kvůli jejímu nešťastnému vývoji už k tomu bohužel nedošlo. Ale nevěděl jsem, že jste se s ní znala vy, slečno Ree. Řekněte mi, stalo se to u Yavinu nebo až později?”
“Loď, na které se u Yavinu evakuovala, byla v okamžiku exploze ještě příliš blízko,” odpověděla.
“To je mi líto,” řekl tiše. “Jak jsem říkal, je jí škoda, byla to velmi schopná analytička.”
To už se ale do rozhovoru vložila Leia: “Můžete mi vysvětlit, co tady děláte?” vypálila otázku. “Pokud vím, máte se léčit v Centrální nemocnici.” Tarkinova kůže už sice neměla tu příšerně žlutou barvu a možná dokonce něco málo přibral, ale do zdravého vzhledu měl pořád daleko.
“Už jsem v pořádku,” opáčil, “a mám po krk nečinnosti. Mimoto mám dojem, že jste po mně něco chtěla.”
“Omluvte mě, prosím,” špitla Ciena Ree a nenápadně se vzdálila. Rychle jí došlo, že v následujícím rozhovoru pro ni nebude žádné využití.
“V první řadě byste si měl uvědomit, že vaše propustka z vězení je podmíněna službou nové republice. V případě, že se podle toho nebudete chovat, můžete se tam kdykoliv vrátit,” pohrozila Leia.
Tarkinovi tím ale očividně strach nenahnala, protože se jen ušklíbl. “Oba víme, že to byste neudělala.”
“Jste si tím nějak moc jistý.”
“Protože mě potřebujete,” vytasil trumf. “Kdybyste nebyla v zoufalé situaci, nebyl bych teď tady, ale místo toho by mou mrtvolu okusovaly ryby na dně Shurrského oceánu.”
“Ať je tedy po vašem,” připustila Leia. “Jestli se na to cítíte, můžete se pustit do práce.”
“Předpokládám, že můj první úkol bude mít diplomatický charakter,” hádal.
“Jak jste na něco takového přišel?” Leia nechtěla dát najevo, jak moc přesně dokázal Tarkin odhadnout situaci.
“Walmar vás odříznul od všech surovin ze Seswenny,” prohlásil vítězoslavě. “To se dá lehce vyčíst mezi řádky v obyčejných holozprávách - ani není potřeba o tom oficiálně mluvit.”
Leia v sobě zadusila zlost, která se jí drala na mysl vždy, když Tarkina jen viděla nebo slyšela, a přinutila se zeptat věcně: “Dokážete ho přesvědčit, aby znovu zprůchodnil obchodní trasy?”
“Když ne já, tak nikdo.”

-A A +A