Letní dobročinnost 2019

Obrázek uživatele sos
Vyhlašujeme Letní dobročinnost 2019, každoroční povídkovou challenge, kde můžete psaním i čtením konat dobré skutky!

Účastník si vybere jednu českou neziskovou organizaci, které je možné zaslat dárcovskou SMS (dále DMS). Jejich seznam najdete například zde: Dárcovská SMS. V případě, že chce účastník podpořit neziskovou organizaci, která DMS neprovozuje, může si alternativně zjistit její číslo účtu.

Napíše fanfiction (případně originální povídku) z libovolného fandomu, která bude alespoň volně souviset s činností či problematikou, kterým se daná nezisková organizace věnuje. Může se jednat i o překlad, pokud možno s povolením od autora. Tuto původní či přeloženou povídku vloží na stránky SOS kdykoli do 31. 8. 2019, 18:00.

V záhlaví či na konci povídky bude kromě obvyklých náležitostí uveden název organizace, kterou povídka podporuje, adresa jejích webových stránek (jestliže je má) a telefonní číslo, na které lze dané organizaci poslat DMS. U neziskovek, které DMS neprovozují, lze alternativně uvést číslo účtu.

Povídku vložte přes „Přidat obsah“ → „Dobročinnost“.
Povídky budou zveřejněny nejpozději během 1. 9. 2019.

Čtenáři, jimž se bude daná povídka líbit, to mohou dát najevo tím, že zašlou dané podporované organizaci svou DMS (případně mohou zaslat třicet – či více – korun na uvedený účet). O tomto činu mohou autora informovat v komentářích. Je možné zaslat více než jednu DMS a podpořit více než jednu povídku.

Jeden účastník může přispět maximálně třemi povídkami, jejich rozsah není omezen. Je možné uveřejnit pouze první kapitolu vícekapitolové povídky, uvítáme však, když takové dílo v rozumné době dokončíte.

Autory prosíme, aby do 15. 9. 2019 ponechali svou dobročinnou povídku zveřejněnou pouze na těchto stránkách, mohou na ni však pochopitelně odkázat z libovolného množství stránek jiných. Po daném datu mohou svou povídku uveřejnit kdekoli jinde.

Komentáře

Obrázek uživatele Urrsari

Ak chceme robiť preklad, ale originál je príliš dlhý, môžeme preložiť relevantnú kapitolu?

Obrázek uživatele sos

Pokud daná kapitola funguje i sama o sobě, tak proč ne. Pokud je k jejímu pochopení nutná znalost dalšího děje, bylo by to pro čtenáře nejspíš nepříjemné.
-A A +A