Ďábel sám sobě advokátem

Úvodní poznámka: 

Poněkud jsem se na inspekci zdržel, proto úryvek ze své obhajovací řeči přidávám až dnes.
Nahrazuji téma "Záhada vesmíru"

Drabble: 

Ctění ďáblové, tribunále Odboru pekelné inspekce,

jsem obžalován ze způsobení zvláště závažné újmy peklu tím, že jsem vystavoval svou korespondenci na místě, kde si ji mohli přečíst lidé. Ujišťuji vás, nic není pravdě vzdálenější! Nezapomínejte na základní lidskou vlastnost – nepoučitelnost!
Má aktivita nepovede lidi k nápravě, naopak!
Což nepojedli Adam a Eva jablko, ačkoliv jim Nepřítel výslovně řekl, co se pak stane?
Je nehlubší podivností, že při takovém přístupu lidí jich k nám nepřichází více.
Což mi připomíná...
Poníženě vás žádám: Až spravedlivě posoudíte můj případ, nezavírejte oči před svévolným zanedbáním povinností pokušitele za účelem sobeckého intrikaření proti zkušenějšímu kolegovi...

Komentáře

Hm, velice dobře sepsaná obhajoba i s tím protiútokem na závěr. To jsem tedy zvědavá, kdo se bude chechtat nakonec.
A jenom podotýkám, že jestli jsem na začátku dubna měla nějaké pochybnosti o vřelé náklonnosti strýce k neteři, teď už samozřejmě nemám ani nejmenší...

Nezapomínejte: Ona si začala. Kdyby se mi nevloupala do účtu a pod falešnou identitou nezačala zveřejňovat mé soukromé texty...

Obrázek uživatele Arenga

No kdo ví, jak to bylo...

-A A +A