Kdo si nikdy nic takového nemyslel?

Úvodní poznámka: 

Pozor, provokace přímo pekelná.

Drabble: 

Drahá Dezinvektilo,

Nepřítel se netají tím, že nemá rád pokrytce: lidi, kteří otevřeně nebo skrytě považují ostatní za horší a soudí je. Viz podobenství a farizeji a celníkovi.
Náš odbor pro masové ovlivňování však odvedl vynikající práci: farizeje a celníka zkřížil. Vypěstovali druh člověka, který řekne: „Podívej, Bože, nejsem svatej: piju, do kostela chodím jen na Vánoce a řvu na lidi. Dám ale krk na to, že tamhleten, o kterém vím najisto jen, že chodí do kostela pravidelně a dává příspěvky na dobročinnost, něco zaručeně skrývá, takže je to pokrytec a já mám právo ho nesnášet."

Tvůj milující strýc Zmarchrob

Závěrečná poznámka: 

Lukáš 18, 10 – 13:
Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám modlil: „Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: „Bože, slituj se nade mnou hříšným.“

Komentáře

Tady to přituhuje.

A to jste ještě nečetla následující dopis.

Vzhledem k tématu ani nevím, jestli vůbec chci.

Obrázek uživatele Killman

Důvod, proč někoho nesnášet, se vždycky najde.

Přesně tak.
Pak už stačí jen zapomenout, že Nepříteli vadí samotné nesnášení, důvody ho nezajímají.

Obrázek uživatele Arenga

Opět výborné!

Děkuji.

-A A +A