Pokyn shora

Drabble: 

Důvěrné

Odbor inspekce obdržel závažné informace svědčící o nestandardním až podezřelém chování pekelných pracovníků, na kterém mohou být zúčastněni nejen terénní pokušitelé, ale i úředníci středního či vyššího managementu. Informace je nezbytné bezodkladně prověřit, případně přijmout přísná opatření.
K provedení šetření se navrhuje zvláštní agent 66X6, který bude reportovat přímo prvnímu tajemníkovi kanceláře ředitele odboru inspekce.
Všechna průběžná i závěrečné hlášení je nutno zpracovat v příslušném stupni utajení. Vzhledem k tomu, že údajné jednání podezřelých osob je způsobilé způsobit peklu zvláště závažnou újmu, navrhuje se stupeň nejvyšší ve smyslu ust. § 66 odst. 6 pekelného direktiva č. 6/6666 Sb.

Komentáře

Obrázek uživatele Lee

XD Číselná symbolika naprosto geniální. Nejsem si jistá, že úplně rozumím (resp. zda mám rozumět tomu), o co se jedná, ale je to nesmírně sugestivní.

Já sám tomu třeba také vůbec nerozumím. Vyptával jsem se přímo ředitele odboru inspekce, ale nechtěl mi nic říct. Prý je to utajovaná informace.

Obrázek uživatele Kumiko

Brr, tak z toho mrazí (což je poněkud paradoxní, tam u vás)... Čísla mě taky dostala.

Čísla jsou důležitá. Proto používáme výhradně šestkovou soustavu.

Peklo používá jenom šestky, jak se zdá.
Tam se to ale rozjelo, vypadá to, že budou padat hlavy na více místech. Kdepak jenom nějaká malá bezvýznamná neteř. Kdo asi za tím vším stojí a co sleduje? Je pan strýc strůjcem zhouby nebo budoucí obětí? Popřípadě obojí? Jaký dopad to bude mít na pacientčiny další osudy? A co s tím má společného Jan Tleskač?

Nejspíš jen nějaká akce pro akci. Předstírají činnost, inspektoři. Poslat je tak do skutečné pokušitelské akce, to by jim spadl hřebínek.
O Janu Tleskačovi jsme tu slyšeli, hrozně ho proklínal nějaký M.

Obrázek uživatele Arenga

Jo, když je něco tajné, je to zkrátka tajné...

Tajné přece znamená "tajné pro ty budižkničemu dole", ne? Na určité úrovni by už se nic tajit nemělo...
Citím v tom něco nekalého.

Obrázek uživatele Killman

Tyhle paragrafy a spisy, to je všude stejné. Akorát ta fixace na šestku, to je tedy místní.

Každý chaos potřebuje určitý řád.

Drabble má 102 slov. § počítadlo bohužel nedokáže započítat jako slovo a 6/6666 počítáme jako dvě dlova (viz metodika počítání slov), což počítadlo opět nezvládá.
-A A +A