Namárië / Sbohem

Obrázek uživatele Iantouch

Namárië
/Artanis Nerwen Arafinwiel, zvána též Galadriel/

Ai! Laurië lantar lassi súrinen,
Yéni únótimë ve rámar aldaron!
Yéni ve lintë yuldar avánier
mi oromardi lisse-miruvóreva
Andüne pella, Vardo tellumar
nu luini yassen tintilar i eleni
ómaryo airetári-lírinen.

Sí man i yulma nin enquantuva?

An sí Tintallë Varda Oiolossëo
ve fanyar máryat Elentári ortanë
ar ilyë tier undulávë lumbulë;
ar sindanóriello caita mornië
i falmalinnar imbë met, ar hísië
untúpa Calaciryo míri oialë,
Sí vanwa ná, Rómello vanwa, Valimar!

Namárië! Nai hiruvalyë Valimar.
Nai elyë hiruva. Namárië!

Farewell
/J.R.R. Tolkien ? Frodo Pytlík/

Ah! like gold fall the leaves in the wind,
long years numberless as the wings of trees!
The years have passed like swift draughts
of the sweet mead in lofty halls beyond the West,
beneath the blue vaults of Varda
wherein the stars tremble in the song of her voice, holy and queenly.

Who now shall refill the cup for me?

For now the Kindler, Varda, the Queen of the Stars,
from Mount Everwhite has uplifted her hands like clouds,
and all paths are drowned deep in shadow;
and out of a grey country darkness lies on the foaming waves between us,
and mist covers the jewels of Calacirya for ever.
Now lost, lost to those from the East is Valimar!

Farewell! Maybe thou shalt find Valimar.
Maybe even thou shalt find it. Farewell!

Český prozaický překlad
/Stanislava Pošustová/

Ach! Jak zlatě padají listy ve větru, nesčetné dlouhé roky, jako křídla stromů! Pominuly dlouhé roky jako rychlé doušky sladké medoviny ve vysokých síních nejzazšího Západu, pod blankytnými klenbami Vardy, kde hvězdy se chvějí v písni jejího hlasu, svatého a královského. Kdo mi teď znovu naplní číši? Vždyť nyní Rozsvětitelka, Varda, Královna hvězd, pozvedla z Věčné bílé hory ruce jako oblaky, a všechny cesty utonuly v hlubokém stínu; a ze šedivé země lehla na pěnící vody mezi námi tma a mlha navždy kryje drahokamy z Calacirye. Teď ztracen, ztracen je těm na Východě Valimar! Sbohem! Snad najdeš Valimar! Snad právě ty jej najdeš, sbohem!

Sbohem
/Artanáro Gil-galad Ereinion, zvaný též Ianto/

Ach! Jak zlatě větrem pluje listoví,
Roky nesčíslné, jak křídla stromoví!
Roky rychle běží v doušcích uplynulé
medoviny sladké v síních vysokých.
Západ je vzdálen, klenbou Vardinou
v blankytu svatém hvězdné světlo roztančí
zpěvem svým, ach královským, posvátným.

Kdo mi teď moji číši naplní?

Hle, Sněžná Varda, co Světlo probouzí,
Královna hvězdná paže svoje pozvedá,
cesta se utápí, ve stínu je ztracená;
a ze země šedavé se plíží černá tma
přes dalekou pěnu vln a mlha pokryje
klenoty, jež věčně skrývá Calacirye.
Teď zatracen, Východním ztracen je, Valimar!

Tak sbohem! Snad jednou nalezneš Valimar.
Snad ty jej objevíš. Tak sbohem!

Podporuji: 
Paměť národa - Post Bellum www.pametnaroda.cz DMS PAMET 30 DMS PAMET 60 DMS PAMET 90 na tel. 87 777
Fandom: 
o úroveň výš
61 user has voted.
Klikejte pouze, pokud jste odeslali DMS!

Komentáře

Obrázek uživatele Owes

Ten básnický překlad se ti fakt povedl. Po obsahově významové stránce vím prd, protože vůbec netuším, o čem mluví, ale ta forma je vyšperkovaná.

Obrázek uživatele Keneu

Přiznávám, mě to dojalo. A dotklo se mě to, někde hluboko. Četla jsem si to nahlas a je to nádhera. Smekám, fakt že jo, dojdu si vedle pro cylindr a reálně ho smeknu.

Obrázek uživatele netopýr budečský

Nádhera.

Obrázek uživatele Aveva

Pěkné.

Obrázek uživatele Aries

To je krása. A taky se mi moc líbí vybraný obdarovaný.

Obrázek uživatele Elrond

To je krásné. Tvořené, jako by to byl klenot, ne báseň

Obrázek uživatele wandrika

Nádhera! Tvoja verzia sa mi páči oveľa viac než tá z knihy.
P.S. Malý preklep, v 1. strofe máš "luni" miesto "luini".

Obrázek uživatele Iantouch

Ha, díky. Opravím. :)

Obrázek uživatele HCHO

Nádhera.

-A A +A